Familie de Jonge

 

In dit geslacht voerde men aanvankelijk een andere familienaam, namelijk Gertse (ook vermeld onder de naam Geerts, Geerits, Geerse en Gerritse). Stamvader Jan Gertse, afkomstig van het patroniem Gerrits, was in de eerste helft van de 17e eeuw veehouder in Rengerskerke/Zuidland gelegen op het eiland Schouwen-Duivenland. In de vierde generatie trouwde Triest Jacobsz Gertse in 1774 te Elkerzee met Jacomina Imansdr de Jonge. Hun kinderen en verdere nazaten voerden sindsdien de achternaam De Jonge. De meeste nakomelingen bleven op het eiland, al vertrokken er ook enkele familieleden naar bv. Rotterdam, Zuid-Limburg en Noordoost-Overijssel.
Het is niet onmogelijk, dat Jan een kleinkind was van Gerit Jacobsse, jongeman, geboren in Walcheren, wonende te Rengerskerke en Mariken Wolfers, jongedochter, geboren te Winckel (NH), ook wonende te Rengerskerke. Deze beiden trouwen te Noordgouwe op 20-08-1606, (Verz. de Vos, 27).
Jan was veehouder onder Rengerskerke/Zuidland. Het vergaarboek van 1676, nr. 794 van het Zuider Vierendeel van Schouwen vermeldt Jan Geerits als eigenaar van twee percelen grond, "Bewesten Stelcenswecgt aan de Oostzijde van de Nieuwe wecgt", met een totale oppervlakte van 6 Gemeten en 235 Roeden.
In 1672 woonde hij te Serooskerke (Sch.). In deze streek van Schouwen was toentertijd, praktisch gesproken, alleen veehouderij mogelijk.
Vermoedelijk overleed hij na 11-07-1686, wanneer hij nog een stuk weiland koopt, (zie RAZE 5048 op dato).

(met dank aan Triest de Jonge, Zoetermeer)

 

Familie Scheffers

 

De naam Scheffers (ook vermeld als Seffens) vinden we in de tweede helft van de 18e eeuw terug in Middelburg. Hoewel deze naam ook in de 17e eeuw al voorkomt op Walcheren is er tot nu toe nog geen relatie gevonden tussen deze tak en oudgrootvader Johannes Seffens. Nadat zijn eerste vrouw Maria de Graaf eveneens afkomstig uit Middelburg overleden was, leefde hij later samen met Sara Vermeule(n) afkomstig uit Biervliet. Van Johannes en Sara is nooit een huwelijksakte gevonden en volgens de overlijdensakte van één van zijn dochters waren zij in 1822 niet getrouwd. In 1826 komt het gezin naar Goes waar Johannes onder andere touwslager was.

 

Familie Wolf

 

Joannes (Johan) Wolff (ook vermeld als Wolf) is vermoedelijk afkomstig uit het Franse Douaij. Oudovergrootvader Joannes was soldaat onder 't Regiment van de Hr. Coll. Edler van Plotho in de Comp. van de Hr. Capt. Ramakers in garnizoen 's Hertogenbosch.
Op 27-11-1734 (DTB 312) krijgt hij toestemming van de kapitein om in ondertrouw te gaan met Timmermans, Beatrix, jd., geb: 's Hertogenbosch, wo. in de Vugterstraat. Bem: Gehuwd 12-12-1734 (DTB 186). Rond 1824 komt kleinzoon Christophorus naar Middelburg toe. Tot op heden wonen nog veel nazaten van Christophorus in Zeeland.

 

Familie Hoekman

 

Jacob Leendertse Hoekman (of Houckman) en zijn echtgenote Matie Johannis verhuizen in juli 1722 met hun gezin van Waarde naar Hoedekenskerke. De familienaam Hoekman komt in het oostelijk gedeelte van Zuid-Beveland meer voor. Zo was Marinus Jacobsen Houckman tot 1676 schepen van de Oost-Hinkelenpolder, later te Kruiningen (Sandberg, Kruiningen, heerlijkheid en gemeente). Helaas zijn de doop- en trouwboeken van Waarde verloren gegaan, zodat de verwantschappen niet zo makkelijk aan te tonen zijn.