Kwartierstaat van Alberdina Hillegonda Jonker

Generatie 1 (kwartierdrager)

1 Alberdina Hillegonda (Bertha) Jonker, geboren op vrijdag 28-12-1894 in Zwolle. Bertha is overleden op maandag 15-07-1963 in Middelburg, 68 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 18-07-1963 in Middelburg, algemene begraafplaats [bron: Rouwbrief].
Notitie bij Bertha: Alberdina en Grietje werkten in kindertehuizen in Valburg en Chaam.
Bertha trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 16-06-1920 in Koudekerke [bron: Huwelijksakten Koudekerke 1811-1922, aktenr: 13] met Johannes Clement, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Bertha en Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Jozias Clement (1887-1945) [broer bruidegom] en Cornelis Clement (1892-na 1934) [broer bruidegom]. Johannes is geboren op vrijdag 22-11-1895 om 21:30 in Domburg, zoon van Johannes Clement en Maria Cornelia Kramer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23-11-1895 [bron: aktenr: 28]. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Huibert Martin Kesterloo en Jacob Marinus Weijler. Johannes is overleden op zaterdag 30-01-1932 om 13:00 in Koudekerke, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 01-02-1932. Bij de overlijdensaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Geeraard van de Voorde en Izaak van Wezel.
Notitie bij Johannes: Overleden te n uur in de voormiddag: ´t Zand, gemeente Koudekerke, 30 januari 1932.
Breeweg D 157 I.

Aangifte op 1 februari 1932 gedaan door Izaak van Wezel, lijkdienaar, woondende te Koudekerke en Geeraard van de Voorde, kleermaker, wonende te Koudekerke.

In D224 woonden op hetzelfde adres ook; vanaf 21 september 32, Jan Lankhorst, geboren 4 oktober 1908 te Amsterdam en vertrok op 14 oktober 1935 naar Meppel en vanaf 4 september (?) 1935 Heinrich Kramer, geboren 24 september 1906 te Rommershausen (Duitsland), beroep hulpprediker en vertrok naar F 334 A deel 2.
Beroep:
Brievenbesteller (1920)
Kind van Bertha en Johannes:
I. (Pleeg) Johanna (Joke) Hoekman, geboren op donderdag 17-01-1929 in Valburg, dochter van Jakoba Cornelia (Koos) Hoekman. Joke is overleden op donderdag 17-04-1975 in Middelburg, 46 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 22-04-1975 in Middelburg, algemene begraafplaats.
Notitie bij Joke: Op 3 januari 1930 gaat Johanna naar Koudekerke.Johanna werd op 17 januari 1929 in een kindertehuis in Valburg geboren. Ze werd op 3 januari 1930 ingeschreven op een adres in Koudekerke komende vanuit Zierikzee. Het adres, Breeweg 49 is door de verandering van de gemeentegrens per 1 november 1941 in de gemeente Middelburg gekomen. Op dat adres was al woonachtig: Jonker e/v Clement, Alberdina Hillegonda, geboren te Zwolle op 28 december 1893.

Een zus van Alberdina Hillegonda Jonker, Wilhelmina Gerharda Jonker is waarschijnlijk de "oma Clement" waar Jolande het altijd over heeft. Zij verbleef indertijd in het Gasthuis te Goes. Zij overleed op 30-05-1975 te Goes

Johanna is nooit officieel geadopteerd. Als officile moeder van Johanna is bekend: Hoekman, Jakoba, geboren te Noordgouwe op 30 november 1904, waarschijnlijk wonende te Zierikzee. Er was officieel geen vader.

Met dank aan de gemeente Middelburg Dienst Middelen.
Beroepen:
Vouwster (Wasserij Zeeland te Middelburg)
van ± 1948 tot 01-06-1952     Hulp onderwijzeres (Kleuterschool ´t Zand, Middelburg)
Joke trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 11-06-1952 in Middelburg met Cornelis Wilhelm Wolf, 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 11-06-1952 in Middelburg in de "Doopsgezinde kerk". Cornelis is geboren op donderdag 12-03-1925 in Middelburg, zoon van Pieter Jacobus Wolf en Maatje Josina van Luijk. Cornelis is overleden op zaterdag 04-09-1993 in Kattendijke, 68 jaar oud. Hij is gecremeerd in Middelburg. Hij ging eerder samenwonen met Jannetje Pieternella Scheffers.
Notitie bij Cornelis: Is nog koster geweest van de 7e dag-Advetisten kerk in de Noordstraat in Middelburg.
Hij had later in de Noordstraat een elektriciteitswinkel. "Oma" Clement heeft rond 1950 haar huis verkocht zodat Cees de inboedel voor zijn winkel kon aanschaffen.
Dezelfde "oma" Clement woonde in bij Cees en Johanna.

Betreft: ontslag C.W. Wolf

Dhr Heijkoop, hulpprediker bij de godsdienstige groep waartoe Wolf behoort, heeft gevraagd de mogelijkheid onder het oog te willen zien, Wolf in zijn functie te handhaven, zonder dat hij werk op zaterdag behoeft te verrichten.
Hij wees op de medewerking die de groep van verschillende rijksinstanties, provincies, e.a. ondervindt, waar de betrokkenen in de gelegenheid worden gesteld hun zaterdagse dienst door ruiling op een andere dag te verrichten of de uren van zaterdag op een andere dag in te halen. Tegen loonkorting wegens niet werken op zaterdag zou ook geen bezwaar zijn.
Ik heb dhr H. medegedeeld, dat Wolf niet tot het personeel van de roulerende (?) dienst behoort, zodat ruiling van dienst niet mogelijk is.
Overigens lijkt mij het verzoek niet voor inwilliging vatbaar zonder een precedent te scheppen.

Middelburg, 27 juli 1945 verzonden

Aan den heer Directeur
Der N.V. "P.Z.E.M."
Te Middelburg

Naar aanleiding van het onder dagtekening van 15 juni j.l. door den leerling-meterijker tot ons gericht verzoek om hem als nog wegens vrijwillige dienstneming nonactiviteitsverlof te willen verlenen en met verwijzing naar Uw terzake betrekkelijk advies van 22 juni d.a.v. berichten wij U, dat wij hebben besloten, U in overweging te geven terug te komen op Uwe afwijzende beschikking en alsnog aan verzoeker het verzoek van Wolf gevolg te geven. nonactiviteitsverlof te verleenen voor een jaar.
Dit besluit is gegrond op de overweging dat, toen Wolf zich als vrijwilliger aanmeldde hij mocht aannemen, dat hem nonactiviteitsverlof zou worden verleend en dat de omstandigheid, dat hij zijn verzoek om nonactiviteitsverlof eerst later indiende, niet aan hem kan worden verweten.
Wij verzoeken U, betrokkene zoo mogelijk met de herziening van Uw besluit in kennis te stellen.

Het Dagelijksch bestuur der N.V. "P.Z.E.M."
Beroepen:
Electricin
Hulpmonteur
Kantoorbediende
van 01-12-1942 tot 15-06-1945     Leerlingijker bij de N.V. P.Z.E.M.
vanaf 15-06-1945     Oorlogsvrijwilliger

Generatie 2 (ouders)

2 Albartus Jonker, geboren op zaterdag 10-12-1859 om 21:00 in Avereest. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12-12-1859 [bron: Geboorteregister der gemeente Avereest, aktenr: 232]. Bij de geboorteaangifte van Albertus waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Jan Bolmers (geb. ±1818) en Lammert Kleinmeijer (geb. ±1825). Albertus is overleden op zondag 03-04-1938 om 20:00 in Avereest, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 04-04-1938 [bron: Overlijdensregister der gemeente Avereest, aktenr: 24]. Bij de overlijdensaangifte van Albertus was de volgende getuige aanwezig: Jan Veltstra (geb. ±1881). Hij is begraven op donderdag 07-04-1938 in Dedemsvaart,begraafplaats Achterveld.
Beroepen:
Schoenmaker (1882)
Brievenbesteller (1920)
Hij trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 12-05-1882 in Avereest [bron: Huwelijksregister der gemeente Avereest, aktenr: 24] met de 21-jarige
3 Hilligje van der Wolde, geboren op dinsdag 24-07-1860 in Hoogeveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24-07-1860 [bron: Drents archief geboorteakten, aktenr: 192]. Hilligje is overleden op dinsdag 03-04-1945 om 14:00 in Avereest, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 05-04-1945 [bron: aktenr: 53]. Bij de overlijdensaangifte van Hilligje was de volgende getuige aanwezig: Jan Veltstra (geb. ±1881). Zij is begraven in Dedemsvaart,begraafplaats Achterveld.
Beroep:
Dienstbode (1882)
Bij het burgerlijk huwelijk van Hilligje en Albertus waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Tissing (geb. ±1840), Jannes Pieffers (geb. ±1847), Frederik Wenink (geb. ±1849) en Egbert van Veen (geb. ±1854).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Grietje Jonker, geboren op zaterdag 09-09-1882 om 17:00 in Avereest [bron: Geboorteregister der gemeente Avereest, aktenr: 128]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11-09-1882 [bron: aktenr: 128]. Bij de geboorteaangifte van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Jonker (1849-1927) [zie 5,I] [oom vaderszijde] en Reint Jonker (1856-1914) [zie 5,III] [oom vaderszijde]. Grietje is overleden op maandag 02-10-1944 om 06:30 in Avereest, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 02-10-1944 [bron: Aktenr: 91]. Bij de overlijdensaangifte van Grietje was de volgende getuige aanwezig: Jan Veltstra (geb. ±1881). Zij is begraven op donderdag 05-10-1944 in Dedemsvaart,begraafplaats Achterveld.
Notitie bij Grietje: Alberdina en Grietje werkten in kindertehuizen in Valburg en Chaam.

Trouwt voor een tweede keer met de neef van Kornelis Adriaan.
Grietje:
(1) trouwde, 43 jaar oud, op donderdag 24-09-1925 in Stavenisse [bron: Huwelijksakten Stavenisse 1811-1930, aktenr: 13] met Kornelis Adriaan de Graaff, 71 jaar oud. Kornelis is geboren op zondag 30-04-1854 in Poortvliet [bron: Geboorteakten Poortvliet 1811-1902, aktenr: 26], zoon van Gerrit de Graaff en Janna Cornelia Stoutjesdijk. Kornelis is overleden op dinsdag 07-04-1936 in Koudekerke, 81 jaar oud [bron: Overlijdensakten Koudekerke 1811-1950, aktenr: 14]. Hij is begraven in Koudekerke, algemene begraafplaats. Hij is weduwnaar van Cornelia Coomans (1853-1921), met wie hij trouwde op donderdag 05-05-1881 in Stavenisse [bron: Huwelijksakten Stavenisse 1811-1922, aktenr: 5].
Notitie bij Kornelis: neef van Gerrit?
Beroep:
Smid (1881)
Grietje en Kornelis bleven kinderloos.
(2) trouwde, minstens 54 jaar oud, na 1936 in Poortvliet met Gerrit Johannis de Graaff, minstens 61 jaar oud. Gerrit is geboren op woensdag 27-10-1875 in Poortvliet [bron: Geboorteakten Poortvliet 1811-1905, aktenr: 64], zoon van Marinus Jacobus de Graaff en Johanna Abramijna van der Bel. Gerrit is overleden op zondag 03-08-1947 in Poortvliet, 71 jaar oud [bron: Overlijdensakten Poortvliet 1811-1950, aktenr: 17].
Beroep:
Timmerman
Grietje en Gerrit bleven kinderloos.
II. Femmigje Jonker, geboren op woensdag 17-12-1884 om 13:00 in Avereest [bron: Geboorteregister der gemeente Avereest, aktenr: 184]. Bij de geboorteaangifte van Femmigje waren de volgende getuigen aanwezig: Roelof de Lange (geb. ±1841) en Reint Jonker (1856-1914) [zie 5,III] [oom vaderszijde]. Femmigje is overleden omstreeks 1894, ongeveer 10 jaar oud.
III. Berend Jonker, geboren op vrijdag 14-10-1887 in Wijhe. Berend is overleden op donderdag 01-10-1914 in Zwolle, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 02-10-1914.
IV. Willemina Gerharda Jonker, geboren op dinsdag 22-04-1890 in Wijhe. Willemina is overleden op vrijdag 30-05-1975 in Goes, 85 jaar oud. Zij is begraven in Zwolle. Willemina bleef ongehuwd.
V. Johanna Jonker, geboren op zaterdag 03-09-1892 in Zwolle. Johanna is overleden op zondag 05-03-1893 in Zwolle, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 06-03-1893.
VI. Alberdina Hillegonda (Bertha) Jonker (zie 1).
VII. Femmigje Jonker, geboren op maandag 06-07-1896 in Wijhe. Femmigje is overleden op woensdag 21-11-1979 in Zwolle, 83 jaar oud. Femmigje trouwde met Berend Jan Zelhorst. Berend is geboren op vrijdag 01-04-1898 in Zwolle.
VIII. Johan Melchior Jonker, geboren op zaterdag 27-08-1898. Johan is overleden op dinsdag 13-03-1917 in Heemstede, 18 jaar oud.
Notitie bij Johan: Epilepsie
IX. Albertus Jonker, geboren op vrijdag 07-07-1905 in Zwolle. Albertus is overleden op vrijdag 22-10-1954 in Dedemsvaart, 49 jaar oud. Hij is begraven in Dedemsvaart, begraafplaats Mulderij.
Beroep:
Fotograaf
Albertus trouwde met Aaltje Tinholt. Aaltje is geboren op vrijdag 10-05-1907 in Dedemsvaart, dochter van Hendrik Tinholt en Jentje Kiel. Aaltje is overleden op woensdag 05-05-1982, 74 jaar oud. Zij is begraven in Dedemsvaart, begraafplaats Mulderij.

Generatie 3 (grootouders)

4 Berend Jonker, geboren op donderdag 12-03-1818 in Meppel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12-03-1818 [bron: Drents archief geboorteakten, aktenr: 42]. Berend is overleden op zaterdag 08-12-1877 in Avereest, 59 jaar oud.
Notitie bij Berend: nr naam rl gsl geb.plaats op datum bg gl beroep
B01 Jonker, Berend h m Meppel Dr - -1818 h NH schoenmaker
B02 Lunsen, Grietje van v v Staphorst Ov - -1822 h NH
B03 Jonker, Berend z m Avereest - -1849 o NH
B04 Jonker, Sientje d v Avereest 20-09-1852 o NH
B05 Jonker, Reint z m Avereest 27-03-1856 o NH

nr komt op dit adres van overlijden of vertrekt naar opmerking
B01 - - v - - wijk F024
B02 - - v - - wijk F024
B03 - - v - - wijk F024
B04 - - v - - wijk F024
B05 - - v - - wijk F024
C01 - - - - onbewoond, pakhuis van de Heer Kerkhoven

LEGENDA: rl=relatie, h=hoofd, v=vrouw, z=zoon, d=dochter
gsl=geslacht, m=man, v=vrouw
bg=burgelijke staat, o=ongeh., h=gehuwd, w=wed.
overl./vertrek naar: code o=overleden, v=vertrokken
gl=kerk.gez. CA=chr.afgesch., DO=doopsgezind
GF=gereformeerd, HA=herv.afgesch., LB=ledeboer
LU=luters ME=mennoniet, NH=ned.herv.
NI=ned.israelit., RC=rooms cath., RE=remonstrant
Beroep:
Schoenmaker (1848 - 1859)
Hij trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 28-04-1848 in Avereest [bron: aktenr: 13] met de ongeveer 26-jarige
5 Grietje van Leusden, geboren omstreeks 1822 in Staphorst. Grietje is overleden op zaterdag 11-11-1893 om 10:00 in Avereest, ongeveer 71 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Krooij (1828-1909) en Johannes Hendrik Swankhuisen (geb. ±1850).
Beroep:
Dienstmeid (1848)
Bij het burgerlijk huwelijk van Grietje en Berend waren de volgende getuigen aanwezig: Albert Mulder (geb. ±1800), Jan Hendrik Vosjan (geb. ±1800), Hermanus Daalwijk (geb. ±1807) en Albert van Giessel (geb. ±1822).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Berend Jonker, geboren op zaterdag 11-08-1849 om 06:30 in Avereest. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13-08-1849 [bron: Geboorteregister der gemeente Avereest, aktenr: 147]. Bij de geboorteaangifte van Berend waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Haveman (geb. ±1786) en Willem Werkhorst (geb. ±1786). Berend is overleden op maandag 18-04-1927 om 17:00 in Deventer, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20-04-1927 [bron: Overlijdensregister der gemeente Avereest, aktenr: 34]. Hij is begraven op vrijdag 22-04-1927 in Dedemsvaart,begraafplaats Achterveld.
Beroepen:
Schoenmaker (1879)
Winkelier (1884 - 1890)
Brievenbesteller (1893 - 1896)
Getuige bij:
11-09-1882     geboorteaangifte Grietje Jonker (1882-1944) [zie 3,I]    [oom vaderszijde]   [bron: aktenr: 128]
27-03-1893     geboorteaangifte Reint Jonker (1893-1918)    [oom vaderszijde]   [bron: aktenr: 48]
Berend:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 18-01-1879 in Avereest [bron: Huwelijksregister der gemeente Avereest, aktenr: 2] met Eeuwkje Daams van der Wal, ongeveer 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berend en Eeuwkje waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Blokland (geb. ±1806), Willem Horstra (geb. ±1845), Johannes Schuurman (geb. ±1848) en Frederik Weenink (geb. ±1849). Eeuwkje is geboren omstreeks 1855 in Wonseradeel, dochter van Daam Jans van der Wal en Aijkjen Harmens de Vries.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 01-02-1884 in Avereest [bron: Huwelijksregister der gemeente Avereest, aktenr: 5] met Antje de Boer, ongeveer 33 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berend en Antje waren de volgende getuigen aanwezig: Karel Adrianus Hakkert (geb. ±1841), Willem Hoekstra (geb. ±1846), Rudolph Nicolai (geb. ±1846) en Reint Jonker (1856-1914) [zie 5,III] [broer bruidegom]. Antje is geboren omstreeks 1851 in Workum, dochter van Bote Jentjes de Boer en Jeltje Greeults Hobma. Antje is overleden op dinsdag 17-07-1894 om 21:00 in Avereest, ongeveer 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18-07-1894 [bron: Overlijdensregister der gemeente Avereest, aktenr: 78]. Bij de overlijdensaangifte van Antje waren de volgende getuigen aanwezig: Lammert Kleinmeijer (geb. ±1825) en Johannes Theobaldus Ruijf (geb. ±1828).
(3) trouwde, 47 jaar oud, op vrijdag 18-12-1896 in Avereest [bron: aktenr: 56] met Alida Hermina Venema, 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berend en Alida waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Theobaldus Ruijf (geb. ±1828), Rudolph Nicolai (geb. ±1846), Jannes Pieffers (geb. ±1847) en Johannes Hendrik Swankhuisen (geb. ±1850). Alida is geboren op zaterdag 02-04-1864 in Blokzijl, dochter van Klaas Venema en Zara Kroes. Alida is overleden op dinsdag 15-04-1958 in Avereest, 94 jaar oud.
II. Stientje Jonker, geboren op maandag 20-09-1852 in Avereest.
Notitie bij Stientje: Aangever Jonker, Berend oud 34 jaar van beroep: schoenmaker wonende te Avereest -
1e getuige Vosjan, Jan Hendrik oud 52 jaar van beroep: veldwachter wonende te Avereest -
2e getuige Wechel, Diderikus Adolph te oud 46 jaar van beroep: med. doctor wonende te Avereest -
aangever heeft verklaard dat Lunsen, Grietje van - zijn echtgenote - is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht met de naam Jonker, Stientje - geboren op 20 september 1852 om 23:00 uur, binnen deze gemeente wijk F nr 24.
Stientje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 29-06-1878 in Avereest [bron: aktenr: 26] met Egbert Snijder, ongeveer 28 jaar oud. Egbert is geboren omstreeks 1850, zoon van Lute Harms Snijder en Pietronella Esselbrugge.
Beroep:
vanaf 1878     Schipper
III. Reint Jonker, geboren op donderdag 27-03-1856 om 09:00 in Avereest. Bij de geboorteaangifte van Reint waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van der Velde (geb. ±1815) en Jan Nuis van Dijk (geb. ±1817). Reint is overleden op zondag 19-07-1914 om 09:00 in Avereest, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20-07-1914 [bron: aktenr: 62]. Bij de overlijdensaangifte van Reint waren de volgende getuigen aanwezig: Wolter Drenth en Roelof Strijker. Hij is begraven op donderdag 23-07-1914 in Dedemsvaart,begraafplaats Achterveld.
Beroep:
Brievenbesteller (1887 - 1884)
Getuige bij:
geboorteaangifte Femmigje Jonker (1884-±1894) [zie 3,II]    [oom vaderszijde]
11-09-1882     geboorteaangifte Grietje Jonker (1882-1944) [zie 3,I]    [oom vaderszijde]   [bron: aktenr: 128]
01-02-1884     huwelijk Berend Jonker (1849-1927) en Antje de Boer (±1851-1894) [zie 5,I]    [broer bruidegom]   [bron: Huwelijksregister der gemeente Avereest, aktenr: 5]
11-06-1893     geboorteaangifte Jeltje Jonker (geb. 1887)    [oom vaderszijde]   [bron: aktenr: 93]
Reint trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 29-04-1880 in Avereest [bron: aktenr: 26] met Fennigje Dorgelo, 22 jaar oud. Fennigje is geboren op woensdag 29-07-1857 in Avereest, dochter van Gerrit Jan Dorgelo en Fennigje Kreuger. Fennigje is overleden op woensdag 18-02-1925 om 01:30 in Zwolle, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21-02-1925 [bron: aktenr: 18]. Zij is begraven op zaterdag 21-02-1925 in Dedemsvaart,begraafplaats Achterveld.
IV. Albertus Jonker (zie 2).
6 Willem Gerhardus van der Wolde, geboren op woensdag 26-10-1836 in De Huizen (Hoogeveen). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27-10-1836 [bron: Drents archief geboorteakten, aktenr: 182]. Willem is overleden op dinsdag 18-01-1910 in Het Schut (Hoogeveen), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18-01-1910 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 13].
Beroepen:
Landbouwer (1863 - 1865)
Grutter (1858)
Arbeider (1882)
Hij trouwde (2), 45 jaar oud, op zaterdag 29-04-1882 in Hoogeveen [bron: Drents archief huwelijksakten, aktenr: 42] met Johanna Rozendal (1838-1901), 44 jaar oud.
Hij trouwde (1), 20 jaar oud, op zaterdag 18-07-1857 in Hoogeveen [bron: Drents archief huwelijksakten, aktenr: 74] met de 18-jarige
7 Femmigje Troost, geboren op vrijdag 08-03-1839 in Hoogeveen. Femmigje is overleden op dinsdag 08-03-1870 in Hollandscheveld (Hoogeveen), 31 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes van der Wolde, geboren op zondag 09-05-1858 in De Huizen (Hoogeveen). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10-05-1858 [bron: Drents archief geboorteakten, aktenr: 120]. Johannes is overleden op dinsdag 19-12-1939 in Hoogeveen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20-12-1939 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 201]. Hij is begraven in Hoogeveen, oude begraafplaats. Johannes trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 03-12-1887 in Hoogeveen [bron: Drents archief huwelijksakten, aktenr: 91] met Johanna Hartman, 23 jaar oud. Johanna is geboren op dinsdag 22-11-1864 in Hoogeveen, dochter van Jan Slot Hartman en Zwaantje Bomert. Johanna is overleden op vrijdag 27-01-1939 in Hoogeveen, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27-01-1939 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 14]. Zij is begraven in Hoogeveen, oude begraafplaats.
II. Hilligje van der Wolde (zie 3).
III. Jacob van der Wolde, geboren op zondag 22-02-1863 in Krakeel (Hoogeveen). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23-02-1863 [bron: Geboorteakten Hoogeveen, aktenr: 63]. Jacob is overleden op zaterdag 03-08-1918 in Leemdijkje (Hoogeveen), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 05-08-1918 [bron: Overlijdensakten Hoogeveen, aktenr: 121]. Hij is begraven in Hoogeveen, oude begraafplaats.
Beroep:
Slager
Jacob trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 31-05-1902 in Hoogeveen [bron: Drents archief huwelijksakten, aktenr: 80] met Jantien van Goor, 31 jaar oud. Jantien is geboren op zaterdag 15-10-1870 in Ruinerwold, dochter van Arend Roelofs van Goor en Roelofje Roelofs Koopman. Jantien is overleden op dinsdag 30-01-1940 in Hoofdstraat (Hoogeveen), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31-01-1940 [bron: Overlijdensakten Hoogeveen, aktenr: 27]. Zij is begraven in Hoogeveen, oude begraafplaats.
IV. Johannes van der Wolde, geboren op dinsdag 07-03-1865 in Krakeel (Hoogeveen). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 09-03-1865 [bron: Drents archief geboorteakten, aktenr: 65]. Johannes is overleden.

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Barent Jonker, geboren omstreeks 1787 in Amsterdam. Barent is overleden op woensdag 26-11-1856 om 20:00 in Avereest, ongeveer 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28-11-1856 [bron: Overlijdensregister der gemeente Avereest, aktenr: 119]. Bij de overlijdensaangifte van Barent waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Westerhuis en Gerrit de Ruiter (geb. ±1811).
Notitie bij Barent: Berend Jonker
Beroep:
Schoenmaker (1818 - 1849)
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op woensdag 14-05-1817 in Meppel [bron: Drents archief huwelijksakten, aktenr: 18] met de 30 of 31-jarige
9 Aaltjen Benthem. Zij is gedoopt in 1786 in Meppel. Aaltjen is overleden op vrijdag 02-12-1853 in Meppel, 66 of 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 03-12-1853 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 138].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Berend Jonker (zie 4).
II. Annechien Jonker, geboren op zondag 26-09-1819 in Meppel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29-09-1819 [bron: Drents archief geboorteakten, aktenr: 92]. Annechien is overleden op zondag 22-07-1849 in Meppel, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23-07-1849 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 142]. Annechien trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 02-05-1845 in Meppel [bron: Drents archief huwelijksakten, aktenr: 16] met Roelof de Weerd, ongeveer 25 jaar oud. Roelof is geboren omstreeks 1820 in Meppel, zoon van Jan de Weerd en Femmechien Jacobs Mulder.
III. Roelof Jonker, geboren op donderdag 22-03-1821 in Meppel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 25-03-1821 [bron: Drents archief geboorteakten, aktenr: 42]. Roelof is overleden op maandag 03-11-1823 in Meppel, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 06-11-1823 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 97].
IV. Marchien Jonker, geboren op donderdag 03-05-1827 in Meppel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 04-05-1827 [bron: Drents archief geboorteakten, aktenr: 61]. Marchien trouwde, 28 jaar oud, op maandag 21-05-1855 in Meppel [bron: Drents archief huwelijksakten, aktenr: 27] met Geert Willems Grutter, ongeveer 27 jaar oud. Geert is geboren omstreeks 1828 in Ruinerwold, zoon van Willem Alberts Grutter en Annigjen Geerts Keizer.
10 Reint van Leusen. Reint is overleden in 1838 in Staphorst. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr: 6].
Hij trouwde met
11 Stijntje Bartelds Tenteboer. Stijntje is overleden in 1831 in Avereest. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr: 10].
Notitie bij Stijntje: Stijntje Tenteboer, Stientje Bartels Tenteboer
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Harm van Leusen, geboren omstreeks 1820 in Staphorst. Harm is overleden op woensdag 20-07-1864 in Meppel, ongeveer 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20-07-1864 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 203].
Notitie bij Harm: Harm van Lunsen.
Beroep:
Arbeider (1864)
Harm trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op donderdag 13-05-1852 in Meppel [bron: Drents archief huwelijksakten, aktenr: 16] met Petertje Fransen Bremer, ongeveer 28 jaar oud. Petertje is geboren omstreeks 1824 in Meppel, dochter van Jannes Bremer en Grietje Fransen.
II. Grietje van Leusden (zie 5).
III. Bart van Leusen, geboren omstreeks 1826 in Staphorst. Bart is overleden op dinsdag 13-09-1853 in Meppel, ongeveer 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 99].
Beroep:
Dienstknecht (1853)
12 Johannes van der Wolde, geboren op woensdag 02-12-1795 in Meppel. Johannes is overleden op zaterdag 22-06-1867 in De Huizen (Hoogeveen), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22-06-1867 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 148].
Beroepen:
Veeneigenaar
Zilversmid (1823 - 1834)
Hij trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 25-11-1815 in Hoogeveen [bron: Drents archief huwelijksakten, aktenr: 36] met de 19-jarige
13 Nijsjen Dalewijk, geboren op vrijdag 25-12-1795 in Hoogeveen. Nijsjen is overleden op woensdag 24-01-1866 in De Huizen (Hoogeveen), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25-01-1866 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 18].
Notitie bij Nijsjen: Neesje Dalewijk, Niesje Dalewijk, Nijsjen Dalewijk.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. van der Wolde, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 02-08-1823 in De Huizen (Hoogeveen). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 02-08-1823 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 97].
II. Willem van der Wolde, geboren op maandag 27-10-1828 in De Huizen (Hoogeveen). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27-10-1828 [bron: Drents archief geboorteakten, aktenr: 185]. Willem is overleden op zaterdag 17-07-1830 in De Huizen (Hoogeveen), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19-07-1830 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 130].
III. Willemina Asselina van der Wolde, geboren op zaterdag 03-09-1831 in De Huizen (Hoogeveen). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 05-09-1831 [bron: Drents archief geboorteakten, aktenr: 132]. Willemina is overleden op woensdag 02-03-1870 in Hollandscheveld (Hoogeveen), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 02-03-1870 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 70].
IV. Gerhardina van der Wolde, geboren op donderdag 02-10-1834 in De Huizen (Hoogeveen). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 02-10-1834 [bron: Drents archief geboorteakten, aktenr: 161]. Gerhardina is overleden op zondag 23-11-1834 in De Huizen (Hoogeveen), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24-11-1834 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 107].
V. Willem Gerhardus van der Wolde (zie 6).
14 Jacob Troost, geboren op zondag 10-10-1790 in Hoogeveen. Jacob is overleden op donderdag 02-11-1854 in Het Haagje (Hoogeveen), 64 jaar oud.
Beroepen:
Veeneigenaar (1829)
Vervener (1839)
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zondag 31-08-1817 in Hoogeveen [bron: Drents archief huwelijksakten, aktenr: 24] met de 16-jarige
15 Hilligje Karst Sempel, geboren op woensdag 18-03-1801 in Hoogeveen. Hilligje is overleden op dinsdag 14-01-1845 in Het Haagje (Hoogeveen), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15-01-1845 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 6].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Seijerdina Troost, geboren op zaterdag 21-11-1829 in Hoogeveen. Seijerdina is overleden op zaterdag 01-07-1893 in De Huizen (Hoogeveen), 63 jaar oud. Seijerdina trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 09-07-1852 in Hoogeveen met Johannes Bremer, 27 jaar oud. Johannes is geboren op maandag 13-12-1824 in Hoogeveen, zoon van Henricus Johannes Bremer en Anna Bruins Slot. Johannes is overleden op dinsdag 08-03-1887 in De Huizen (Hoogeveen), 62 jaar oud.
II. Femmigje Troost, geboren op zaterdag 21-11-1829 in Hoogeveen. Femmigje is overleden op zaterdag 02-03-1907 in Hollandscheveld (Hoogeveen), 77 jaar oud. Femmigje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 02-04-1853 in Hoogeveen met Roelof Bakker, 29 jaar oud. Roelof is geboren op zondag 19-10-1823 in Hoogeveen, zoon van Berend Harms Bakker en Marrichje Egberts Zwiers. Roelof is overleden op dinsdag 16-12-1890 in Hollandscheveld (Hoogeveen), 67 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
III. Hilligje Troost, geboren op dinsdag 07-10-1834 in Hoogeveen. Hilligje is overleden op donderdag 05-05-1898 in Het Schut (Hoogeveen), 63 jaar oud. Hilligje trouwde, 19 jaar oud, op zondag 18-06-1854 in Hoogeveen met Hendrik Gerhardus Marchienus Berkenbosch, 22 jaar oud. Hendrik is geboren op zaterdag 14-04-1832 in Hoogeveen, zoon van Jan Berkenbosch en Rolina ter Steege. Hendrik is overleden op donderdag 04-01-1906 in Het Schut (Hoogeveen), 73 jaar oud.
Beroepen:
Landbouwer (1860)
Vervener (1858 - 1859)
IV. Geesje Troost, geboren op vrijdag 16-12-1836 in Hoogeveen. Geesje is overleden op zaterdag 09-12-1905 in Hoogeveen, 68 jaar oud. Geesje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 24-07-1858 in Hoogeveen met Jan Blanken, 21 jaar oud. Jan is geboren op maandag 26-09-1836 in Hoogeveen, zoon van Klaas Blanken en Geesje Warmels. Jan is overleden op vrijdag 02-01-1885 in De Huizen (Hoogeveen), 48 jaar oud.
V. Femmigje Troost (zie 7).
VI. Jan Troost, geboren op donderdag 16-12-1841 in Hoogeveen. Jan is overleden op donderdag 21-01-1909 in Hollandscheveld (Hoogeveen), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22-01-1909. Jan trouwde, 24 jaar oud, op zondag 09-12-1866 in Hoogeveen met Aaltje Fernhout, 26 jaar oud. Aaltje is geboren op woensdag 04-11-1840 in Hoogeveen, dochter van Hendrik Fernhout en Femia van Aalderen. Aaltje is overleden op dinsdag 30-08-1898 in Hollandscheveld (Hoogeveen), 57 jaar oud.

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Barent Jonker. Barent is overleden vr 1856.
Hij trouwde met
17 Marretje Hartman. Marretje is overleden vr 1856.
Kind uit dit huwelijk:
I. Barent Jonker (zie 8).
18 Roelof Lamberts Benthem. Hij is gedoopt in 1750 in Meppel. Roelof is overleden op donderdag 20-04-1815 in Meppel, 64 of 65 jaar oud [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 41].
Beroep:
Wever (1815)
Hij trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1774 met de ongeveer 26-jarige
19 Annigjen Hendriks Flobbe, geboren omstreeks 1748. Annigjen is overleden op woensdag 07-09-1814 in Meppel, ongeveer 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 08-09-1814 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 80].
Beroep:
Arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Stijntjen Benthem. Zij is gedoopt in 1774 in Meppel. Stijntjen is overleden op dinsdag 18-09-1855 in Meppel, 80 of 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19-09-1855 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 153]. Stijntjen trouwde met Egbert Kremer. Egbert is overleden vr 1855.
II. Hendrik Benthem. Hij is gedoopt in 1778 in Meppel. Hendrik is overleden op maandag 03-12-1821 in Meppel, 42 of 43 jaar oud [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 84].
Beroepen:
Koorndrager (1811)
Sjouwer (1817 - 1821)
Hendrik:
(1) trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1805 met Sijske Sjoerds Veenstra, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij in 1805 in ondertrouw zijn gegaan. Sijske is geboren omstreeks 1780 in Meppel. Sijske is overleden in 1807, ongeveer 27 jaar oud.
(2) trouwde, 31 of 32 jaar oud, in 1810 met Geessien van der Veen, ongeveer 29 jaar oud, nadat zij in 1810 in ondertrouw zijn gegaan. Geessien is geboren omstreeks 1781 in Meppel, dochter van Arent Engberts van der Veen en Luttien Jans. Geessien is overleden op vrijdag 28-06-1844 in Meppel, ongeveer 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29-06-1844 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 76].
III. Aaltjen Benthem. Zij is gedoopt in 1779 in Meppel. Aaltjen is overleden in 1779 in Meppel, geen jaar oud.
IV. Lambert Benthem. Hij is gedoopt in 1779 in Meppel. Lambert is overleden, 28 of 29 jaar oud. Hij is begraven in 1808. Lambert trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1804 met Hilligje Jans.
V. Hannes Benthem. Hij is gedoopt in 1783 in Meppel. Hannes is overleden op maandag 16-07-1866 in Meppel, 82 of 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17-07-1866 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 272].
Beroep:
Kuiper (1812 - 1819)
Hannes:
(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1806 met Albertje Warnaars Drost, ongeveer 19 jaar oud, nadat zij in 1806 in ondertrouw zijn gegaan. Albertje is geboren omstreeks 1787 in Giethoorn, dochter van Hendrik Jans Warners en Marchien Jacobs Drost. Albertje is overleden op donderdag 05-01-1832, ongeveer 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 06-01-1832 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 3].
(2) trouwde, 51 of 52 jaar oud, op woensdag 30-09-1835 in Meppel [bron: Drents archief huwelijksakten, aktenr: 46] met Geertien van Aalst, 31 of 32 jaar oud. Geertien is geboren in 1803 in Meppel, dochter van Klaas van Aalst en Femmechien Schuurman. Geertien is overleden in 1896, 92 of 93 jaar oud.
VI. Aaltjen Benthem (zie 9).
VII. Roelof Benthem. Hij is gedoopt in 1789 in Meppel. Roelof is overleden omstreeks 1814, ongeveer 25 jaar oud.
VIII. Margien Benthem. Zij is gedoopt in 1793 in Meppel. Margien is overleden in 1793, geen jaar oud.
IX. Mergjen Benthem. Zij is gedoopt in 1794 in Meppel. Mergjen is overleden op vrijdag 11-11-1831 in Meppel, 36 of 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12-11-1831 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 135].
24 Willem van der Wolde, geboren omstreeks 1769 in Meppel. Willem is overleden op woensdag 21-04-1852 in Meppel, ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21-04-1852 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 62].
Beroepen:
Zilversmid (1852)
Goudsmid (1852)
Hij trouwde (2), ongeveer 53 jaar oud, op woensdag 30-10-1822 in Meppel [bron: Drents archief huwelijksakten, aktenr: 25] met Barbara Belia Berlage (±1781-1854), ongeveer 41 jaar oud.
Hij trouwde (1) met
25 Asselina Radijs. Asselina is overleden vr 1822.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johannes van der Wolde (zie 12).
26 Gerhardus Dalewijk, geboren omstreeks 1750. Hij trouwde (2) met Dina Boomsma (geb. ±1750).
Hij trouwde (1) met
27 Marchjen Bernhardus Kars, geboren op maandag 02-01-1758 in Rolde. Marchjen is overleden op donderdag 05-11-1840 in De Huizen (Hoogeveen), 82 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Nijsjen Dalewijk (zie 13).
28 Klaas Roelofs Troost, geboren in 1761 in Hoogeveen. Klaas is overleden op zaterdag 05-07-1823 in Het Haagje (Hoogeveen), 61 of 62 jaar oud.
Hij trouwde met
29 Femmechien Jacobs Tieta, geboren in 1763 in Hoogeveen. Femmechien is overleden op dinsdag 26-12-1820 in Hollandscheveld (Hoogeveen), 56 of 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28-12-1820 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 106].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Roelof Troost, geboren op donderdag 17-01-1788 in Hoogeveen. Roelof is overleden op vrijdag 06-05-1853 in Het Haagje (Hoogeveen), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 06-05-1853 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 93]. Roelof trouwde, 27 jaar oud, op zondag 04-06-1815 in Hoogeveen [bron: Drents archief huwelijksakten, aktenr: 22] met Maria Veningen, 26 jaar oud. Maria is geboren op zondag 15-06-1788 in Hoogeveen, dochter van Roelof Roelofs Veningen en Hilligje Klaas Klijnmeijer. Maria is overleden vr 1853, ten hoogste 65 jaar oud.
II. Jacob Troost (zie 14).
III. Jan Troost, geboren op woensdag 02-10-1793 in Hoogeveen. Jan is overleden op donderdag 11-01-1838 in Het Haagje (Hoogeveen), 44 jaar oud. Jan trouwde, 23 jaar oud, op zondag 25-05-1817 in Hoogeveen met Roelofje Klaas Gort, 22 jaar oud. Roelofje is geboren op woensdag 01-10-1794 in Hoogeveen, dochter van Klaas Derks Gort en Annegje Hendriks Hendriks Keizer. Roelofje is overleden op dinsdag 25-01-1848 in Hoogeveen, 53 jaar oud.
IV. Jannes Troost, geboren op zondag 23-07-1797 in Hoogeveen. Jannes is overleden in 1872 in Zwartsluis, 74 of 75 jaar oud. Jannes trouwde, 24 jaar oud, op zondag 19-05-1822 in Hoogeveen [bron: Drents archief huwelijksakten, aktenr: 25] met Geertjen Veltman, 24 jaar oud. Geertjen is geboren op zondag 17-09-1797 in Hoogeveen, dochter van Jan Harms Veltman en Grietjen Harms Klos.
V. Klaas Troost, geboren op zondag 06-07-1800 in Hoogeveen. Klaas is overleden op donderdag 06-03-1851 in De Huizen (Hoogeveen), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 07-03-1851 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 35].
Beroep:
Vervener (1851)
Klaas trouwde, 25 jaar oud, op zondag 13-11-1825 in Hoogeveen [bron: Drents archief huwelijksakten, aktenr: 36] met Geesjen Koops Hoek, 16 jaar oud. Geesjen is geboren op zondag 06-08-1809 in Zuidwolde, dochter van Koop Thulen Hoek en Geesjen Roelofs Mulder. Geesjen is overleden op donderdag 19-01-1865 in De Huizen (Hoogeveen), 55 jaar oud.
VI. Geesje Troost, geboren op zondag 04-03-1804 in Hoogeveen. Geesje is overleden op dinsdag 15-05-1866 in Amsterdam, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26-06-1866 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 160]. Geesje trouwde, 19 jaar oud, op zondag 16-11-1823 in Hoogeveen [bron: Drents archief huwelijksakten, aktenr: 41] met Hendrik Alberts ten Kleij, 27 jaar oud. Hendrik is geboren op zondag 01-05-1796 in Hoogeveen, zoon van Albert Hendriks ten Kleij en Elsjen Jans Schaap. Hendrik is overleden op vrijdag 17-07-1857 in Hollandscheveld (Hoogeveen), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18-07-1857 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 110].
Beroep:
Landbouwer
30 Karst Jacobs Sempel, geboren op zondag 06-11-1763 in Hoogeveen. Karst is overleden op zaterdag 22-05-1852 in Kleine Kerksteeg (Hoogeveen), 88 jaar oud.
Beroep:
Vervener (1845 - 1850)
Hij trouwde (2), 86 jaar oud, op zaterdag 20-07-1850 in Hoogeveen met Anna Kuizinga (geb. 1824), 26 jaar oud.
Hij trouwde (1) met
31 Femmichje Vowinkel, geboren op zondag 20-05-1764 in Hoogeveen. Femmichje is overleden op zaterdag 15-01-1848 in Hoogeveen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15-01-1848 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 23].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hilligje Karst Sempel (zie 15).
II. Seijertje Sempel, geboren op zondag 28-07-1805 in Hoogeveen. Seijertje is overleden op zaterdag 03-02-1844 in Kleine Kerksteeg (Hoogeveen), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 05-02-1844 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 20]. Seijertje trouwde, 17 jaar oud, op zondag 27-10-1822 in Hoogeveen [bron: Drents archief huwelijksakten, aktenr: 43] met Johannes ten Oever, 23 jaar oud. Johannes is geboren op woensdag 28-11-1798 in Hoogeveen, zoon van Roelof ten Oever en Hendrikje Jannes Sempel (zie 61,IX).

Generatie 6 (oudouders)

36 Lambert Gerrits Benthem. Hij is gedoopt omstreeks 1717 in Meppel. Lambert is overleden in 1774, ongeveer 57 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 32 jaar oud, in 1749 met
37 Stijntje Roelofs, geboren in Kolderveen.
Notitie bij Stijntje: Stientjen Moes.
Lambert en Stijntje gingen in 1749 in ondertrouw.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Benthem. Jacob is overleden vr 1798.
II. Roelof Lamberts Benthem (zie 18).
III. Garrit Benthem, geboren in 1752 in Meppel. Garrit is overleden in 1810, 57 of 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28-08-1829 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 102]. Garrit trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1779 met Annechien de Boer, ongeveer 21 jaar oud, nadat zij in 1779 in ondertrouw zijn gegaan. Annechien is geboren omstreeks 1758 in Meppel, dochter van Jan de Boer en Jantjen Hofman. Annechien is overleden op woensdag 26-08-1829 in Meppel, ongeveer 71 jaar oud.
IV. Gertruid Benthem. Zij is gedoopt in 1754 in Meppel.
V. Jan Benthem. Hij is gedoopt in 1759 in Meppel. Jan is overleden in 1826, 66 of 67 jaar oud. Jan ging in ondertrouw, 28 of 29 jaar oud, in 1788 met Trijntjen Geerts ten Oever, ongeveer 20 jaar oud. Trijntjen is geboren omstreeks 1768 in Heereveen, dochter van Geert ten Hoeve en Jentje Willems. Trijntjen is overleden op zondag 04-01-1818 in Meppel, ongeveer 50 jaar oud [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 5].
Notitie bij Trijntjen: Trijntje Geerts ten Hoeve.
38 Hendrik Hans.
Kind van Hendrik uit onbekende relatie:
I. Annigjen Hendriks Flobbe (zie 19).
48 Remmelt van der Wolde. Remmelt is overleden vr 1819.
Notitie bij Remmelt: Beroep vermoedelijk zilversmid.

Zilveren kandijschaaltje.
Meppel, ca. 1780. Mt= Remmelt van der Wolde (1762- 1811).
Fraai asymmetrisch gedreven rond kandijschaaltje met stervormig ornament in cirkelvormig kader,
waaromheen voluten, vogels en rozetten. De rand met palmetten, voluten en bloemen.
De uitlopende voet voorzien van gedreven bloemen. Diam. 12 cm. (gew. 89 gram)
Litt: Drents Zilver 1650- 1900, pag. 85.
(Zie foto)
Hij trouwde met
49 Jentien de Vries, geboren op zondag 24-03-1743 in Meppel. Jentien is overleden op maandag 15-02-1819 in Meppel, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18-02-1819 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 14].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem van der Wolde (zie 24).
II. Trientjen van der Wolde, geboren omstreeks 1773 in Meppel. Trientjen is overleden op vrijdag 21-12-1827 in Meppel, ongeveer 54 jaar oud. Trientjen trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op woensdag 28-07-1813 in Meppel [bron: Drents archief huwelijksakten, aktenr: 25] met Hendrik Woutman, ongeveer 39 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1774 in Meppel, zoon van Roelof Woutman en Geesjen Kappers. Hendrik is overleden op dinsdag 28-11-1854 in Meppel, ongeveer 80 jaar oud. Hij is weduwnaar van Jacobjen Vischers (ovl. vóór 1813).
III. Teunis van der Wolde, geboren op zondag 10-11-1776 in Beilen. Teunis is overleden op woensdag 30-11-1842 in Eursing (Beilen), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 01-12-1842 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 57]. Teunis trouwde met Fummigje Roelofs Bijker. Fummigje is overleden vr 1842.
Notitie bij Fummigje: Femmichje Roelfs Bijker.
54 Bernardus Jan Kars.
Hij trouwde met
55 Nijsjen Frederiks.
Kind uit dit huwelijk:
I. Marchjen Bernhardus Kars (zie 27).
56 Roelof Troost, geboren in 1735.
Hij trouwde met
57 Geesjen Goverts.
Kind uit dit huwelijk:
I. Klaas Roelofs Troost (zie 28).
58 Jacob Roelofs Tieta, geboren in 1740.
Hij trouwde met
59 Hilligien Jannis Kannegieter, geboren in 1763 in Zweeloo. Hilligien is overleden op zondag 14-03-1819 in Hollandscheveld (Hoogeveen), 55 of 56 jaar oud. Zij trouwde (2) met Roelof Alderts.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Femmechien Jacobs Tieta (zie 29).
II. Jannes Jacobs Tieta, geboren in 1765. Jannes trouwde met Aaltien Jans Bork. Aaltien is geboren in 1767 in Hoogeveen, dochter van Jan Bork en Margien Jans. Aaltien is overleden op maandag 15-07-1822 in Het Schut (Hoogeveen), 54 of 55 jaar oud. Zij trouwde later met Jan Kok (geb. 1760).
III. Albertje Jacobs Tieta, geboren op zondag 10-08-1766 in Hoogeveen. Albertje is overleden op woensdag 13-08-1834 in Huizen, 68 jaar oud. Albertje trouwde met Jan Berends Bakker. Jan is geboren op zondag 09-03-1755 in Hoogeveen, zoon van Berend Jans Bakker en Annigje Harms Goverts. Jan is overleden op vrijdag 18-09-1829 in De Huizen (Hoogeveen), 74 jaar oud.
Beroep:
Veeneigenaar
60 Jacob Johannes Sempel, geboren in 1728.
Hij trouwde met
61 Sijertje Warners, geboren in 1725.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Jacobs Sempel, geboren op dinsdag 22-12-1750 in Hoogeveen. Johannes is overleden op zondag 23-02-1840 in De Huizen (Hoogeveen), 89 jaar oud. Johannes:
(1) trouwde met Margaretha Lensen.
(2) trouwde met Roelofje Roelofs.
II. Warner Jacobs Sempel, geboren op zondag 06-05-1753 in Hoogeveen. Warner is overleden op vrijdag 26-12-1828 in Hollandscheveld (Hoogeveen), 75 jaar oud. Warner:
(1) trouwde met Jantien Roelofs Troost. Jantien is geboren in 1758.
(2) trouwde met Vrougje Karsten. Vrougje is geboren op woensdag 20-03-1765 in Ruinerwold, dochter van Karst Karsten en Margje Hilberts. Vrougje is overleden op woensdag 27-07-1842 in De Huizen (Hoogeveen), 77 jaar oud.
III. Swaantjen Jacobs Sempel, geboren in 1755 in Hoogeveen. Swaantjen is overleden op maandag 21-12-1812 in Molendijk (Hoogeveen), 56 of 57 jaar oud. Swaantjen:
(1) trouwde met Pieter Jans Peggeman. Pieter is geboren in 1751 in Hoogeveen, zoon van Jan Pieters Peggeman en Geesjen Pieters. Pieter is overleden op vrijdag 09-03-1821 in Krakeel (Hoogeveen), 69 of 70 jaar oud.
(2) trouwde met Hendrik Johannes Paddinge. Hendrik is geboren in Hoogeveen, zoon van Johannes Paddinge en Aaltje Hendriks Camman. Hendrik is overleden in Zwartsluis.
IV. Albertje Jacobs Sempel, geboren op zondag 30-04-1758 in Hoogeveen. Albertje is overleden op zaterdag 17-11-1838 in Molendijk (Hoogeveen), 80 jaar oud. Albertje trouwde met Aaldert Roelofs Slot. Aaldert is geboren in 1754 in Hoogeveen, zoon van Roelof Alderts en Grietje Jans Slot. Aaldert is overleden op zondag 28-02-1813 in Molendijk (Hoogeveen), 58 of 59 jaar oud.
V. Roelof Jacobs Nieuwenhuis, geboren op zondag 23-11-1760 in Hoogeveen. Roelof is overleden op maandag 15-02-1847 in Het Haagje (Hoogeveen), 86 jaar oud. Roelof:
(1) trouwde met Aaltjen Harms van Nuil. Aaltjen is geboren op zondag 12-07-1772 in Hoogeveen, dochter van Harm van Nuil en Hendrikje Abrahams Stoter. Aaltjen is overleden op maandag 28-09-1829 in Het Schut (Hoogeveen), 57 jaar oud.
(2) trouwde met Trijntjen Geerts Lunenborg. Trijntjen is geboren op zondag 13-06-1756 in Hoogeveen, dochter van Geert Christiaans Lunenborg en Zusanna Caspers. Trijntjen is overleden op donderdag 28-02-1828 in Hoogeveen, 71 jaar oud.
VI. Karst Jacobs Sempel (zie 30).
VII. Pietertje Jacobs Sempel, geboren in 1769. Pietertje trouwde met Willem Everts Kuiper. Willem is geboren in 1769.
VIII. Beatrix Sempel, geboren in 1773. Beatrix is overleden op vrijdag 07-05-1819 in Het Schut (Hoogeveen), 45 of 46 jaar oud. Beatrix trouwde met Pieter Martens.
IX. Hendrikje Jannes Sempel, geboren in 1775. Hendrikje trouwde met Roelof ten Oever. Roelof is geboren op woensdag 02-02-1774 in Avereest. Roelof is overleden op zondag 24-09-1837 in Molendijk (Hoogeveen), 63 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
62 Adriaan Vowinkel, geboren in 1734 in Noordhoorn (Duitsland). Adriaan is overleden op zondag 28-04-1816 in Molendijk (Hoogeveen), 81 of 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29-04-1816 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 55].
Hij trouwde met
63 Hilligje Willems Stoter, geboren in 1735. Hilligje is overleden vr 1816, ten hoogste 81 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Vowinkel, geboren op woensdag 26-12-1759 in Hoogeveen. Willem is overleden op zondag 02-08-1840 in Het Haagje (Hoogeveen), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 03-08-1840 [bron: Drents archief overlijdensakten, aktenr: 105]. Willem:
(1) trouwde met Geertruid Peeks. Geertruid is geboren in 1770.
(2) trouwde met Garridina Hendrink. Garridina is overleden vr 1840.
II. Femmichje Vowinkel (zie 31).

Generatie 7 (oudgrootouders)

72 Gerrit Lamberts, geboren omstreeks 1690 in Gildehaus, Bentheim.
Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, in 1717 met
73 Trijntjen Andries, geboren in Lanckhorst.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lambert Gerrits Benthem (zie 36).
II. Andries Lamberts. Hij is gedoopt in 1721 in Meppel.
III. Jacob Lamberts. Hij is gedoopt in 1723 in Meppel. Jacob is overleden vr 1731, ten hoogste 8 jaar oud.
IV. Geesjen Lamberts. Zij is gedoopt in 1725 in Meppel.
V. Jacob Lamberts. Hij is gedoopt in 1731 in Meppel.
74 Roelof Moes.
Kind van Roelof uit onbekende relatie:
I. Stijntje Roelofs (zie 37).
98 Teunis de Vries.
Hij trouwde met
99 Trijntje van Urk.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jentien de Vries (zie 49).
118 Johannes Kannegieter, geboren in 1715. Hij trouwde (1) met Albertje Alberts.
Hij trouwde (2) met
119 Albertien Harms Kannegieter, geboren in 1715.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerhardus Kannegieter, geboren in 1741 in Zweeloo. Gerhardus is overleden op dinsdag 15-09-1818 in Sloot (Hoogeveen), 76 of 77 jaar oud. Gerhardus trouwde met Lammegien Jansen Tuinhaken. Lammegien is geboren in 1745.
II. Albert Kannegieter, geboren in 1742 in Zweeloo. Albert is overleden op zaterdag 17-09-1825 in Sloot (Hoogeveen), 82 of 83 jaar oud. Albert trouwde met Hendrikje Roelofs Veuger. Hendrikje is geboren in 1742 in Zuidwolde, dochter van Roelof Veuger en Trijntje Hilberts. Hendrikje is overleden op zondag 18-01-1818 in Sloot (Hoogeveen), 75 of 76 jaar oud.
III. Hilligien Jannis Kannegieter (zie 59).
120 Jan Sempel, geboren in 1680.
Kinderen van Jan uit onbekende relatie:
I. Jantien Jans Sempel, geboren in 1720. Jantien trouwde met Hendrik Jans Bloemberg. Hendrik is geboren in 1722 in Hoogeveen, zoon van Jan Hendriks Bloemberg en Aaltien Jans Kattouw.
II. Jacob Johannes Sempel (zie 60).
124 Evert Vowinkel, geboren in 1709.
Hij trouwde met
125 Femmegien, geboren in 1710.
Kind uit dit huwelijk:
I. Adriaan Vowinkel (zie 62).
126 Willem Jans Stoter, geboren in 1685.
Hij trouwde met
127 Fennigje Abrahams Stoter, geboren in 1690.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Abraham Willems Stoter, geboren in 1720. Abraham trouwde met Aaltjen Kornelis. Aaltjen is geboren in 1720.
II. Jan Willems Stoter, geboren in 1720. Jan trouwde met Judikje Eggink. Judikje is geboren in 1720.
III. Fake Willems Stoter, geboren in 1730 in Hoogeveen. Fake is overleden op zondag 02-06-1816 in De Huizen (Hoogeveen), 85 of 86 jaar oud.
Beroep:
Huisman
Fake trouwde met Margien Warners.
IV. Hilligje Willems Stoter (zie 63).

Generatie 8 (oudovergrootouders)

254 Abraham Stoter, geboren in 1665.
Kind van Abraham uit onbekende relatie:
I. Fennigje Abrahams Stoter (zie 127).

Index (315 personen)

Femmegien (*1710) [Nummer 125]  125
Aalderen, Femia van (*28-04-1812, †29-11-1856) [Schoonmoeder van zoon van 14 en 15]  14,VI
Aalst, Geertien van (*1803, †1896) [Schoondochter van 18 en 19]  18,V
Aalst, Klaas van [Schoonvader van zoon van 18 en 19]  18,V
Alberts, Albertje [Partner van 118]  118
Alderts, Roelof [Partner van 59]  59
Alderts, Roelof (*1730) [Schoonvader van dochter van 60 en 61]  60,IV
Andries, Trijntjen [Nummer 73]  73
Bakker, Berend Harms (*11-01-1792, †20-12-1862) [Schoonvader van dochter van 14 en 15]  14,II
Bakker, Berend Jans (*1730) [Schoonvader van dochter van 58 en 59]  58,III
Bakker, Jan Berends (*09-03-1755, †18-09-1829) [Schoonzoon van 58 en 59]  58,III
Bakker, Roelof (*19-10-1823, †16-12-1890) [Schoonzoon van 14 en 15]  14,II
Bel, Johanna Abramijna van der (*07-10-1849, †22-12-1914) [Schoonmoeder van dochter van 2 en 3]  2,I
Benthem, Aaltjen (~1779, †1779) [Dochter van 18 en 19]  18,III
Benthem, Aaltjen (~1786, †02-12-1853) [Nummer 9]  9
Benthem, Garrit (*1752, †1810) [Zoon van 36 en 37]  36,III
Benthem, Gertruid (~1754) [Dochter van 36 en 37]  36,IV
Benthem, Hannes (~1783, †16-07-1866) [Zoon van 18 en 19]  18,V
Benthem, Hendrik (~1778, †03-12-1821) [Zoon van 18 en 19]  18,II
Benthem, Jacob (†<1798) [Zoon van 36 en 37]  36,I
Benthem, Jan (~1759, †1826) [Zoon van 36 en 37]  36,V
Benthem, Lambert (~1779, []1808) [Zoon van 18 en 19]  18,IV
Benthem, Lambert Gerrits (~±1717, †1774) [Nummer 36]  36
Benthem, Margien (~1793, †1793) [Dochter van 18 en 19]  18,VIII
Benthem, Mergjen (~1794, †11-11-1831) [Dochter van 18 en 19]  18,IX
Benthem, Roelof (~1789, †±1814) [Zoon van 18 en 19]  18,VII
Benthem, Roelof Lamberts (~1750, †20-04-1815) [Nummer 18]  18
Benthem, Stijntjen (~1774, †18-09-1855) [Dochter van 18 en 19]  18,I
Berkenbosch, Hendrik Gerhardus Marchienus (*14-04-1832, †04-01-1906) [Schoonzoon van 14 en 15]  14,III
Berkenbosch, Jan (*06-04-1796, †06-06-1866) [Schoonvader van dochter van 14 en 15]  14,III
Berlage, Barbara Belia (*±1781, †20-04-1854) [Partner van 24]  24
Bijker, Fummigje Roelofs (†<1842) [Schoondochter van 48 en 49]  48,III
Blanken, Jan (*26-09-1836, †02-01-1885) [Schoonzoon van 14 en 15]  14,IV
Blanken, Klaas (*18-10-1808, †28-09-1877) [Schoonvader van dochter van 14 en 15]  14,IV
Bloemberg, Hendrik Jans (*1722) [Schoonzoon van 120]  120,I
Bloemberg, Jan Hendriks (*1680, †18-12-1753) [Schoonvader van dochter van 120]  120,I
Blokland, Jacobus (*±1806) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 4 en 5]  4,I
Boer, Annechien de (*±1758, †26-08-1829) [Schoondochter van 36 en 37]  36,III
Boer, Antje de (*±1851, †17-07-1894) [Schoondochter van 4 en 5]  4,I; 4,III
Boer, Bote Jentjes de (†<1884) [Schoonvader van zoon van 4 en 5]  4,I
Boer, Jan de [Schoonvader van zoon van 36 en 37]  36,III
Bolmers, Gerrit Jan (*±1818) [Getuige bij geboorteaangifte van 2]  2
Bomert, Zwaantje (*11-02-1828, †05-03-1907) [Schoonmoeder van zoon van 6 en 7]  6,I
Boomsma, Dina (*±1750) [Partner van 26]  26
Bork, Aaltien Jans (*1767, †15-07-1822) [Schoondochter van 58 en 59]  58,II
Bork, Jan (*14-11-1735, †14-11-1735) [Schoonvader van zoon van 58 en 59]  58,II
Bremer, Henricus Johannes (*25-07-1787, †03-07-1868) [Schoonvader van dochter van 14 en 15]  14,I
Bremer, Jannes [Schoonvader van zoon van 10 en 11]  10,I
Bremer, Johannes (*13-12-1824, †08-03-1887) [Schoonzoon van 14 en 15]  14,I
Bremer, Petertje Fransen (*±1824) [Schoondochter van 10 en 11]  10,I
Camman, Aaltje Hendriks [Schoonmoeder van dochter van 60 en 61]  60,III
Caspers, Zusanna (*?-05-1729, †?-03-1770) [Schoonmoeder van zoon van 60 en 61]  60,V
Clement, Cornelis (*30-06-1892, †>1934) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 2 en 3]  1
Clement, Johannes (*10-11-1864, †28-09-1930) [Schoonvader van 1]  1
Clement, Johannes (*22-11-1895, †30-01-1932) [Partner van 1]  1
Clement, Jozias (*04-01-1887, †18-09-1945) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 2 en 3]  1
Coomans, Cornelia (*27-02-1853, †02-11-1921)  2,I
Daalwijk, Hermanus (*±1807) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 4 en 5]  5
Dalewijk, Gerhardus (*±1750) [Nummer 26]  26
Dalewijk, Nijsjen (*25-12-1795, †24-01-1866) [Nummer 13]  13
Dijk, Jan Nuis van (*±1817) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 4 en 5]  4,III
Dorgelo, Fennigje (*29-07-1857, †18-02-1925) [Schoondochter van 4 en 5]  4,III
Dorgelo, Gerrit Jan [Schoonvader van zoon van 4 en 5]  4,III
Drenth, Wolter [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 4 en 5]  4,III
Drost, Albertje Warnaars (*±1787, †05-01-1832) [Schoondochter van 18 en 19]  18,V
Drost, Marchien Jacobs [Schoonmoeder van zoon van 18 en 19]  18,V
Eggink, Judikje (*1720) [Schoondochter van 126 en 127]  126,II
Esselbrugge, Pietronella [Schoonmoeder van dochter van 4 en 5]  4,II
Fernhout, Aaltje (*04-11-1840, †30-08-1898) [Schoondochter van 14 en 15]  14,VI
Fernhout, Hendrik (*11-09-1803, †06-05-1868) [Schoonvader van zoon van 14 en 15]  14,VI
Flobbe, Annigjen Hendriks (*±1748, †07-09-1814) [Nummer 19]  19
Fransen, Grietje [Schoonmoeder van zoon van 10 en 11]  10,I
Frederiks, Nijsjen [Nummer 55]  55
Giessel, Albert van (*±1822) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 4 en 5]  5
Goor, Arend Roelofs van (*26-08-1829) [Schoonvader van zoon van 6 en 7]  6,III
Goor, Jantien van (*15-10-1870, †30-01-1940) [Schoondochter van 6 en 7]  6,III
Gort, Klaas Derks (*08-09-1761, †16-07-1832) [Schoonvader van zoon van 28 en 29]  28,III
Gort, Roelofje Klaas (*01-10-1794, †25-01-1848) [Schoondochter van 28 en 29]  28,III
Goverts, Annigje Harms (*1730) [Schoonmoeder van dochter van 58 en 59]  58,III
Goverts, Geesjen [Nummer 57]  57
Graaff, Gerrit de (*05-01-1818, †25-07-1889) [Schoonvader van dochter van 2 en 3]  2,I
Graaff, Gerrit Johannis de (*27-10-1875, †03-08-1947) [Schoonzoon van 2 en 3]  2,I
Graaff, Kornelis Adriaan de (*30-04-1854, †07-04-1936) [Schoonzoon van 2 en 3]  2,I
Graaff, Marinus Jacobus de (*17-02-1850, †18-11-1933) [Schoonvader van dochter van 2 en 3]  2,I
Grutter, Geert Willems (*±1828) [Schoonzoon van 8 en 9]  8,IV
Grutter, Willem Alberts [Schoonvader van dochter van 8 en 9]  8,IV
Hakkert, Karel Adrianus (*±1841) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 4 en 5]  4,I
Hans, Hendrik [Nummer 38]  38
Hartman, Jan Slot (*11-02-1812, †27-06-1868) [Schoonvader van zoon van 6 en 7]  6,I
Hartman, Johanna (*22-11-1864, †27-01-1939) [Schoondochter van 6 en 7]  6,I
Hartman, Marretje (†<1856) [Nummer 17]  17
Haveman, Jan (*±1786) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 4 en 5]  4,I
Hendrink, Garridina (†<1840) [Schoondochter van 62 en 63]  62,I
Hilberts, Margje (*1740) [Schoonmoeder van zoon van 60 en 61]  60,II
Hilberts, Trijntje [Schoonmoeder van zoon van 118 en 119]  118,II
Hobma, Jeltje Greeults (†<1884) [Schoonmoeder van zoon van 4 en 5]  4,I
Hoek, Geesjen Koops (*06-08-1809, †19-01-1865) [Schoondochter van 28 en 29]  28,V
Hoek, Koop Thulen [Schoonvader van zoon van 28 en 29]  28,V
Hoekman, Jakoba Cornelia (Koos) (*30-11-1904, †27-02-1983)  1,I
Hoekman, Johanna (Joke) (*17-01-1929, †17-04-1975) [Pleegdochter van 1]  1,I; 1,I
Hoekstra, Willem (*±1846) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 4 en 5]  4,I
Hoeve, Geert ten [Schoonvader van zoon van 36 en 37]  36,V
Hofman, Jantjen [Schoonmoeder van zoon van 36 en 37]  36,III
Horstra, Willem (*±1845) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 4 en 5]  4,I
Jans, Hilligje [Schoondochter van 18 en 19]  18,IV
Jans, Luttien [Schoonmoeder van zoon van 18 en 19]  18,II
Jans, Margien (*1750) [Schoonmoeder van zoon van 58 en 59]  58,II
Jonker, Alberdina Hillegonda (Bertha) (*28-12-1894, †15-07-1963) [Nummer 1]  1
Jonker, Albartus (*10-12-1859, †03-04-1938) [Nummer 2]  2
Jonker, Albertus (*07-07-1905, †22-10-1954) [Zoon van 2 en 3]  2,IX
Jonker, Annechien (*26-09-1819, †22-07-1849) [Dochter van 8 en 9]  8,II
Jonker, Barent (†<1856) [Nummer 16]  16
Jonker, Barent (*±1787, †26-11-1856) [Nummer 8]  8
Jonker, Berend (*12-03-1818, †08-12-1877) [Nummer 4]  4
Jonker, Berend (*11-08-1849, †18-04-1927) [Zoon van 4 en 5]  2,I; 4,I; 4,III
Jonker, Berend (*14-10-1887, †01-10-1914) [Zoon van 2 en 3]  2,III
Jonker, Femmigje (*17-12-1884, †±1894) [Dochter van 2 en 3]  2,II; 4,III
Jonker, Femmigje (*06-07-1896, †21-11-1979) [Dochter van 2 en 3]  2,VII
Jonker, Grietje (*09-09-1882, †02-10-1944) [Dochter van 2 en 3]  2,I; 4,I; 4,III
Jonker, Jeltje (*10-06-1887)  4,III
Jonker, Johan Melchior (*27-08-1898, †13-03-1917) [Zoon van 2 en 3]  2,VIII
Jonker, Johanna (*03-09-1892, †05-03-1893) [Dochter van 2 en 3]  2,V
Jonker, Marchien (*03-05-1827) [Dochter van 8 en 9]  8,IV
Jonker, Reint (*27-03-1856, †19-07-1914) [Zoon van 4 en 5]  2,I; 2,II; 4,I; 4,III
Jonker, Reint (*26-03-1893, †20-12-1918)  4,I
Jonker, Roelof (*22-03-1821, †03-11-1823) [Zoon van 8 en 9]  8,III
Jonker, Stientje (*20-09-1852) [Dochter van 4 en 5]  4,II
Jonker, Willemina Gerharda (*22-04-1890, †30-05-1975) [Dochter van 2 en 3]  2,IV
Kannegieter, Albert (*1742, †17-09-1825) [Zoon van 118 en 119]  118,II
Kannegieter, Albertien Harms (*1715) [Nummer 119]  119
Kannegieter, Gerhardus (*1741, †15-09-1818) [Zoon van 118 en 119]  118,I
Kannegieter, Hilligien Jannis (*1763, †14-03-1819) [Nummer 59]  59
Kannegieter, Johannes (*1715) [Nummer 118]  118
Kappers, Geesjen [Schoonmoeder van dochter van 48 en 49]  48,II
Kars, Bernardus Jan [Nummer 54]  54
Kars, Marchjen Bernhardus (*02-01-1758, †05-11-1840) [Nummer 27]  27
Karsten, Karst (*1740) [Schoonvader van zoon van 60 en 61]  60,II
Karsten, Vrougje (*20-03-1765, †27-07-1842) [Schoondochter van 60 en 61]  60,II
Kattouw, Aaltien Jans (*1680, †16-07-1761) [Schoonmoeder van dochter van 120]  120,I
Keizer, Annegje Hendriks Hendriks (*03-07-1767, †24-10-1838) [Schoonmoeder van zoon van 28 en 29]  28,III
Keizer, Annigjen Geerts [Schoonmoeder van dochter van 8 en 9]  8,IV
Kesterloo, Huibert Martin [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 1]  1
Kiel, Jentje (*26-01-1881, †14-01-1936) [Schoonmoeder van zoon van 2 en 3]  2,IX
Kleij, Albert Hendriks ten [Schoonvader van dochter van 28 en 29]  28,VI
Kleij, Hendrik Alberts ten (*01-05-1796, †17-07-1857) [Schoonzoon van 28 en 29]  28,VI
Kleinmeijer, Lammert (*±1825) [Getuige bij geboorteaangifte van 2]  2; 4,I
Klijnmeijer, Hilligje Klaas [Schoonmoeder van zoon van 28 en 29]  28,I
Klos, Grietjen Harms [Schoonmoeder van zoon van 28 en 29]  28,IV
Kok, Jan (*1760)  58,II
Koopman, Roelofje Roelofs (*14-11-1830) [Schoonmoeder van zoon van 6 en 7]  6,III
Kornelis, Aaltjen (*1720) [Schoondochter van 126 en 127]  126,I
Kramer, Maria Cornelia (*21-01-1862, †27-11-1938) [Schoonmoeder van 1]  1
Kremer, Egbert (†<1855) [Schoonzoon van 18 en 19]  18,I
Kreuger, Fennigje [Schoonmoeder van zoon van 4 en 5]  4,III
Kroes, Zara (†<1896) [Schoonmoeder van zoon van 4 en 5]  4,I
Krooij, Jan (*25-01-1828, †15-10-1909) [Getuige bij overlijdensaangifte van 5]  5
Kuiper, Willem Everts (*1769) [Schoonzoon van 60 en 61]  60,VII
Kuizinga, Anna (*12-01-1824) [Partner van 30]  30
Lamberts, Andries (~1721) [Zoon van 72 en 73]  72,II
Lamberts, Geesjen (~1725) [Dochter van 72 en 73]  72,IV
Lamberts, Gerrit (*±1690) [Nummer 72]  72
Lamberts, Jacob (~1723, †<1731) [Zoon van 72 en 73]  72,III
Lamberts, Jacob (~1731) [Zoon van 72 en 73]  72,V
Lange, Roelof de (*±1841) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 2 en 3]  2,II
Lensen, Margaretha [Schoondochter van 60 en 61]  60,I
Leusden, Grietje van (*±1822, †11-11-1893) [Nummer 5]  5
Leusen, Bart van (*±1826, †13-09-1853) [Zoon van 10 en 11]  10,III
Leusen, Harm van (*±1820, †20-07-1864) [Zoon van 10 en 11]  10,I
Leusen, Reint van (†1838) [Nummer 10]  10
Luijk, Maatje Josina van (*19-09-1899, †02-12-1991)  1,I
Lunenborg, Geert Christiaans (*1720, †?-12-1757) [Schoonvader van zoon van 60 en 61]  60,V
Lunenborg, Trijntjen Geerts (*13-06-1756, †28-02-1828) [Schoondochter van 60 en 61]  60,V
Martens, Pieter [Schoonzoon van 60 en 61]  60,VIII
Moes, Roelof [Nummer 74]  74
Mulder, Albert (*±1800) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 4 en 5]  5
Mulder, Femmechien Jacobs [Schoonmoeder van dochter van 8 en 9]  8,II
Mulder, Geesjen Roelofs [Schoonmoeder van zoon van 28 en 29]  28,V
Nicolai, Rudolph (*±1846) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 4 en 5]  4,I; 4,I
Nieuwenhuis, Roelof Jacobs (*23-11-1760, †15-02-1847) [Zoon van 60 en 61]  60,V
Nuil, Aaltjen Harms van (*12-07-1772, †28-09-1829) [Schoondochter van 60 en 61]  60,V
Nuil, Harm van (*1740) [Schoonvader van zoon van 60 en 61]  60,V
Oever, Johannes ten (*28-11-1798) [Schoonzoon van 30 en 31]  30,II
Oever, Roelof ten (*02-02-1774, †24-09-1837) [Schoonzoon van 60 en 61]  30,II; 60,IX
Oever, Trijntjen Geerts ten (*±1768, †04-01-1818) [Schoondochter van 36 en 37]  36,V
Paddinge, Hendrik Johannes [Schoonzoon van 60 en 61]  60,III
Paddinge, Johannes (*1725) [Schoonvader van dochter van 60 en 61]  60,III
Peeks, Geertruid (*1770) [Schoondochter van 62 en 63]  62,I
Peggeman, Jan Pieters (*1725) [Schoonvader van dochter van 60 en 61]  60,III
Peggeman, Pieter Jans (*1751, †09-03-1821) [Schoonzoon van 60 en 61]  60,III
Pieffers, Jannes (*±1847) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 2 en 3]  3; 4,I
Pieters, Geesjen [Schoonmoeder van dochter van 60 en 61]  60,III
Radijs, Asselina (†<1822) [Nummer 25]  25
Roelofs, Roelofje [Schoondochter van 60 en 61]  60,I
Roelofs, Stijntje [Nummer 37]  37
Rozendal, Johanna (*10-04-1838, †06-10-1901) [Partner van 6]  6
Ruijf, Johannes Theobaldus (*±1828) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 4 en 5]  4,I; 4,I
Ruiter, Gerrit de (*±1811) [Getuige bij overlijdensaangifte van 8]  8
Schaap, Elsjen Jans [Schoonmoeder van dochter van 28 en 29]  28,VI
Scheffers, Jannetje Pieternella  1,I
Schuurman, Femmechien [Schoonmoeder van zoon van 18 en 19]  18,V
Schuurman, Johannes (*±1848) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 4 en 5]  4,I
Sempel, Albertje Jacobs (*30-04-1758, †17-11-1838) [Dochter van 60 en 61]  60,IV
Sempel, Beatrix (*1773, †07-05-1819) [Dochter van 60 en 61]  60,VIII
Sempel, Hendrikje Jannes (*1775) [Dochter van 60 en 61]  30,II; 60,IX
Sempel, Hilligje Karst (*18-03-1801, †14-01-1845) [Nummer 15]  15
Sempel, Jacob Johannes (*1728) [Nummer 60]  60
Sempel, Jan (*1680) [Nummer 120]  120
Sempel, Jantien Jans (*1720) [Dochter van 120]  120,I
Sempel, Johannes Jacobs (*22-12-1750, †23-02-1840) [Zoon van 60 en 61]  60,I
Sempel, Karst Jacobs (*06-11-1763, †22-05-1852) [Nummer 30]  30
Sempel, Pietertje Jacobs (*1769) [Dochter van 60 en 61]  60,VII
Sempel, Seijertje (*28-07-1805, †03-02-1844) [Dochter van 30 en 31]  30,II
Sempel, Swaantjen Jacobs (*1755, †21-12-1812) [Dochter van 60 en 61]  60,III
Sempel, Warner Jacobs (*06-05-1753, †26-12-1828) [Zoon van 60 en 61]  60,II
Slot, Aaldert Roelofs (*1754, †28-02-1813) [Schoonzoon van 60 en 61]  60,IV
Slot, Anna Bruins (*11-01-1789, †18-04-1839) [Schoonmoeder van dochter van 14 en 15]  14,I
Slot, Grietje Jans (*1730) [Schoonmoeder van dochter van 60 en 61]  60,IV
Snijder, Egbert (*±1850) [Schoonzoon van 4 en 5]  4,II
Snijder, Lute Harms [Schoonvader van dochter van 4 en 5]  4,II
Steege, Rolina ter (*17-03-1802, †22-01-1858) [Schoonmoeder van dochter van 14 en 15]  14,III
Stoter, Abraham (*1665) [Nummer 254]  254
Stoter, Abraham Willems (*1720) [Zoon van 126 en 127]  126,I
Stoter, Fake Willems (*1730, †02-06-1816) [Zoon van 126 en 127]  126,III
Stoter, Fennigje Abrahams (*1690) [Nummer 127]  127
Stoter, Hendrikje Abrahams (*19-06-1746, †06-06-1826) [Schoonmoeder van zoon van 60 en 61]  60,V
Stoter, Hilligje Willems (*1735, †<1816) [Nummer 63]  63
Stoter, Jan Willems (*1720) [Zoon van 126 en 127]  126,II
Stoter, Willem Jans (*1685) [Nummer 126]  126
Stoutjesdijk, Janna Cornelia (*15-12-1818, †28-01-1859) [Schoonmoeder van dochter van 2 en 3]  2,I
Strijker, Roelof [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 4 en 5]  4,III
Swankhuisen, Johannes Hendrik (*±1850) [Getuige bij overlijdensaangifte van 5]  5; 4,I
Tenteboer, Stijntje Bartelds (†1831) [Nummer 11]  11
Tieta, Albertje Jacobs (*10-08-1766, †13-08-1834) [Dochter van 58 en 59]  58,III
Tieta, Femmechien Jacobs (*1763, †26-12-1820) [Nummer 29]  29
Tieta, Jacob Roelofs (*1740) [Nummer 58]  58
Tieta, Jannes Jacobs (*1765) [Zoon van 58 en 59]  58,II
Tinholt, Aaltje (*10-05-1907, †05-05-1982) [Schoondochter van 2 en 3]  2,IX
Tinholt, Hendrik (*05-05-1876, †03-09-1949) [Schoonvader van zoon van 2 en 3]  2,IX
Tissing, Jan (*±1840) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 2 en 3]  3
Troost, Femmigje (*21-11-1829, †02-03-1907) [Dochter van 14 en 15]  14,II
Troost, Femmigje (*08-03-1839, †08-03-1870) [Nummer 7]  7
Troost, Geesje (*04-03-1804, †15-05-1866) [Dochter van 28 en 29]  28,VI
Troost, Geesje (*16-12-1836, †09-12-1905) [Dochter van 14 en 15]  14,IV
Troost, Hilligje (*07-10-1834, †05-05-1898) [Dochter van 14 en 15]  14,III
Troost, Jacob (*10-10-1790, †02-11-1854) [Nummer 14]  14
Troost, Jan (*02-10-1793, †11-01-1838) [Zoon van 28 en 29]  28,III
Troost, Jan (*16-12-1841, †21-01-1909) [Zoon van 14 en 15]  14,VI
Troost, Jannes (*23-07-1797, †1872) [Zoon van 28 en 29]  28,IV
Troost, Jantien Roelofs (*1758) [Schoondochter van 60 en 61]  60,II
Troost, Klaas (*06-07-1800, †06-03-1851) [Zoon van 28 en 29]  28,V
Troost, Klaas Roelofs (*1761, †05-07-1823) [Nummer 28]  28
Troost, Roelof (*1735) [Nummer 56]  56
Troost, Roelof (*17-01-1788, †06-05-1853) [Zoon van 28 en 29]  28,I
Troost, Seijerdina (*21-11-1829, †01-07-1893) [Dochter van 14 en 15]  14,I
Tuinhaken, Lammegien Jansen (*1745) [Schoondochter van 118 en 119]  118,I
Urk, Trijntje van [Nummer 99]  99
Veen, Arent Engberts van der [Schoonvader van zoon van 18 en 19]  18,II
Veen, Egbert van (*±1854) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 2 en 3]  3
Veen, Geessien van der (*±1781, †28-06-1844) [Schoondochter van 18 en 19]  18,II
Veenstra, Sijske Sjoerds (*±1780, †1807) [Schoondochter van 18 en 19]  18,II
Velde, Johannes van der (*±1815) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 4 en 5]  4,III
Veltman, Geertjen (*17-09-1797) [Schoondochter van 28 en 29]  28,IV
Veltman, Jan Harms [Schoonvader van zoon van 28 en 29]  28,IV
Veltstra, Jan (*±1881) [Getuige bij overlijdensaangifte van 2]  2; 3; 2,I
Venema, Alida Hermina (*02-04-1864, †15-04-1958) [Schoondochter van 4 en 5]  4,I
Venema, Klaas (†<1896) [Schoonvader van zoon van 4 en 5]  4,I
Veningen, Maria (*15-06-1788, †<1853) [Schoondochter van 28 en 29]  28,I
Veningen, Roelof Roelofs [Schoonvader van zoon van 28 en 29]  28,I
Veuger, Hendrikje Roelofs (*1742, †18-01-1818) [Schoondochter van 118 en 119]  118,II
Veuger, Roelof [Schoonvader van zoon van 118 en 119]  118,II
Vischers, Jacobjen (†<1813)  48,II
Voorde, Geeraard van de [Getuige bij overlijdensaangifte van partner van 1]  1
Vosjan, Jan Hendrik (*±1800) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 4 en 5]  5
Vowinkel, Adriaan (*1734, †28-04-1816) [Nummer 62]  62
Vowinkel, Evert (*1709) [Nummer 124]  124
Vowinkel, Femmichje (*20-05-1764, †15-01-1848) [Nummer 31]  31
Vowinkel, Willem (*26-12-1759, †02-08-1840) [Zoon van 62 en 63]  62,I
Vries, Aijkjen Harmens de (†<1879) [Schoonmoeder van zoon van 4 en 5]  4,I
Vries, Jentien de (*24-03-1743, †15-02-1819) [Nummer 49]  49
Vries, Teunis de [Nummer 98]  98
Wal, Daam Jans van der (†>1879) [Schoonvader van zoon van 4 en 5]  4,I
Wal, Eeuwkje Daams van der (*±1855) [Schoondochter van 4 en 5]  4,I
Warmels, Geesje (*13-12-1807, †25-01-1845) [Schoonmoeder van dochter van 14 en 15]  14,IV
Warners, Hendrik Jans [Schoonvader van zoon van 18 en 19]  18,V
Warners, Margien [Schoondochter van 126 en 127]  126,III
Warners, Sijertje (*1725) [Nummer 61]  61
Weenink, Frederik (*±1849) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 4 en 5]  4,I
Weerd, Jan de [Schoonvader van dochter van 8 en 9]  8,II
Weerd, Roelof de (*±1820) [Schoonzoon van 8 en 9]  8,II
Weijler, Jacob Marinus [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 1]  1
Wenink, Frederik (*±1849) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 2 en 3]  3
Werkhorst, Willem (*±1786) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 4 en 5]  4,I
Westerhuis, Willem [Getuige bij overlijdensaangifte van 8]  8
Wezel, Izaak van [Getuige bij overlijdensaangifte van partner van 1]  1
Willems, Jentje [Schoonmoeder van zoon van 36 en 37]  36,V
Wolde, van der (levenloos *02-08-1823) [Dochter van 12 en 13]  12,I
Wolde, Gerhardina van der (*02-10-1834, †23-11-1834) [Dochter van 12 en 13]  12,IV
Wolde, Hilligje van der (*24-07-1860, †03-04-1945) [Nummer 3]  3
Wolde, Jacob van der (*22-02-1863, †03-08-1918) [Zoon van 6 en 7]  6,III
Wolde, Johannes van der (*02-12-1795, †22-06-1867) [Nummer 12]  12
Wolde, Johannes van der (*09-05-1858, †19-12-1939) [Zoon van 6 en 7]  6,I
Wolde, Johannes van der (*07-03-1865) [Zoon van 6 en 7]  6,IV
Wolde, Remmelt van der (†<1819) [Nummer 48]  48
Wolde, Teunis van der (*10-11-1776, †30-11-1842) [Zoon van 48 en 49]  48,III
Wolde, Trientjen van der (*±1773) [Dochter van 48 en 49]  48,II
Wolde, Willem van der (*±1769, †21-04-1852) [Nummer 24]  24
Wolde, Willem van der (*27-10-1828, †17-07-1830) [Zoon van 12 en 13]  12,II
Wolde, Willem Gerhardus van der (*26-10-1836, †18-01-1910) [Nummer 6]  6
Wolde, Willemina Asselina van der (*03-09-1831, †02-03-1870) [Dochter van 12 en 13]  12,III
Wolf, Cornelis Wilhelm (*12-03-1925, †04-09-1993)  1,I
Wolf, Pieter Jacobus (*03-07-1897, †21-07-1990)  1,I
Woutman, Hendrik (*±1774) [Schoonzoon van 48 en 49]  48,II
Woutman, Roelof [Schoonvader van dochter van 48 en 49]  48,II
Zelhorst, Berend Jan (*01-04-1898) [Schoonzoon van 2 en 3]  2,VII
Zwiers, Marrichje Egberts (*07-03-1798, †03-10-1852) [Schoonmoeder van dochter van 14 en 15]  14,II
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.0.5 op 31-10-2008 11:48