Kwartierstaat van Johannes Clement

Generatie 1 (kwartierdrager)

1 Johannes Clement, geboren op vrijdag 22-11-1895 om 21:30 in Domburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23-11-1895 [bron: aktenr: 28]. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Huibert Martin Kesterloo en Jacob Marinus Weijler. Johannes is overleden op zaterdag 30-01-1932 om 13:00 in Koudekerke, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 01-02-1932. Bij de overlijdensaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Geeraard van de Voorde en Izaak van Wezel.
Notitie bij Johannes: Overleden te n uur in de voormiddag: ´t Zand, gemeente Koudekerke, 30 januari 1932.
Breeweg D 157 I.

Aangifte op 1 februari 1932 gedaan door Izaak van Wezel, lijkdienaar, woondende te Koudekerke en Geeraard van de Voorde, kleermaker, wonende te Koudekerke.

In D224 woonden op hetzelfde adres ook; vanaf 21 september 32, Jan Lankhorst, geboren 4 oktober 1908 te Amsterdam en vertrok op 14 oktober 1935 naar Meppel en vanaf 4 september (?) 1935 Heinrich Kramer, geboren 24 september 1906 te Rommershausen (Duitsland), beroep hulpprediker en vertrok naar F 334 A deel 2.
Beroep:
Brievenbesteller (1920)
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 16-06-1920 in Koudekerke [bron: Huwelijksakten Koudekerke 1811-1922, aktenr: 13] met Alberdina Hillegonda (Bertha) Jonker, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Bertha waren de volgende getuigen aanwezig: Jozias Clement (1887-1945) [zie 3,I] [broer bruidegom] en Cornelis Clement (1892-na 1934) [zie 3,II] [broer bruidegom]. Bertha is geboren op vrijdag 28-12-1894 in Zwolle, dochter van Albartus Jonker en Hilligje van der Wolde. Bertha is overleden op maandag 15-07-1963 in Middelburg, 68 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 18-07-1963 in Middelburg, algemene begraafplaats [bron: Rouwbrief].
Notitie bij Bertha: Alberdina en Grietje werkten in kindertehuizen in Valburg en Chaam.
Kind van Johannes en Bertha:
I. (Pleeg) Johanna (Joke) Hoekman, geboren op donderdag 17-01-1929 in Valburg, dochter van Jakoba Cornelia (Koos) Hoekman. Joke is overleden op donderdag 17-04-1975 in Middelburg, 46 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 22-04-1975 in Middelburg, algemene begraafplaats.
Notitie bij Joke: Op 3 januari 1930 gaat Johanna naar Koudekerke.Johanna werd op 17 januari 1929 in een kindertehuis in Valburg geboren. Ze werd op 3 januari 1930 ingeschreven op een adres in Koudekerke komende vanuit Zierikzee. Het adres, Breeweg 49 is door de verandering van de gemeentegrens per 1 november 1941 in de gemeente Middelburg gekomen. Op dat adres was al woonachtig: Jonker e/v Clement, Alberdina Hillegonda, geboren te Zwolle op 28 december 1893.

Een zus van Alberdina Hillegonda Jonker, Wilhelmina Gerharda Jonker is waarschijnlijk de "oma Clement" waar Jolande het altijd over heeft. Zij verbleef indertijd in het Gasthuis te Goes. Zij overleed op 30-05-1975 te Goes

Johanna is nooit officieel geadopteerd. Als officile moeder van Johanna is bekend: Hoekman, Jakoba, geboren te Noordgouwe op 30 november 1904, waarschijnlijk wonende te Zierikzee. Er was officieel geen vader.

Met dank aan de gemeente Middelburg Dienst Middelen.
Beroepen:
Vouwster (Wasserij Zeeland te Middelburg)
van ± 1948 tot 01-06-1952     Hulp onderwijzeres (Kleuterschool ´t Zand, Middelburg)
Joke trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 11-06-1952 in Middelburg met Cornelis Wilhelm Wolf, 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 11-06-1952 in Middelburg in de "Doopsgezinde kerk". Cornelis is geboren op donderdag 12-03-1925 in Middelburg, zoon van Pieter Jacobus Wolf en Maatje Josina van Luijk. Cornelis is overleden op zaterdag 04-09-1993 in Kattendijke, 68 jaar oud. Hij is gecremeerd in Middelburg. Hij ging eerder samenwonen met Jannetje Pieternella Scheffers.
Notitie bij Cornelis: Is nog koster geweest van de 7e dag-Advetisten kerk in de Noordstraat in Middelburg.
Hij had later in de Noordstraat een elektriciteitswinkel. "Oma" Clement heeft rond 1950 haar huis verkocht zodat Cees de inboedel voor zijn winkel kon aanschaffen.
Dezelfde "oma" Clement woonde in bij Cees en Johanna.

Betreft: ontslag C.W. Wolf

Dhr Heijkoop, hulpprediker bij de godsdienstige groep waartoe Wolf behoort, heeft gevraagd de mogelijkheid onder het oog te willen zien, Wolf in zijn functie te handhaven, zonder dat hij werk op zaterdag behoeft te verrichten.
Hij wees op de medewerking die de groep van verschillende rijksinstanties, provincies, e.a. ondervindt, waar de betrokkenen in de gelegenheid worden gesteld hun zaterdagse dienst door ruiling op een andere dag te verrichten of de uren van zaterdag op een andere dag in te halen. Tegen loonkorting wegens niet werken op zaterdag zou ook geen bezwaar zijn.
Ik heb dhr H. medegedeeld, dat Wolf niet tot het personeel van de roulerende (?) dienst behoort, zodat ruiling van dienst niet mogelijk is.
Overigens lijkt mij het verzoek niet voor inwilliging vatbaar zonder een precedent te scheppen.

Middelburg, 27 juli 1945 verzonden

Aan den heer Directeur
Der N.V. "P.Z.E.M."
Te Middelburg

Naar aanleiding van het onder dagtekening van 15 juni j.l. door den leerling-meterijker tot ons gericht verzoek om hem als nog wegens vrijwillige dienstneming nonactiviteitsverlof te willen verlenen en met verwijzing naar Uw terzake betrekkelijk advies van 22 juni d.a.v. berichten wij U, dat wij hebben besloten, U in overweging te geven terug te komen op Uwe afwijzende beschikking en alsnog aan verzoeker het verzoek van Wolf gevolg te geven. nonactiviteitsverlof te verleenen voor een jaar.
Dit besluit is gegrond op de overweging dat, toen Wolf zich als vrijwilliger aanmeldde hij mocht aannemen, dat hem nonactiviteitsverlof zou worden verleend en dat de omstandigheid, dat hij zijn verzoek om nonactiviteitsverlof eerst later indiende, niet aan hem kan worden verweten.
Wij verzoeken U, betrokkene zoo mogelijk met de herziening van Uw besluit in kennis te stellen.

Het Dagelijksch bestuur der N.V. "P.Z.E.M."
Beroepen:
Electricin
Hulpmonteur
Kantoorbediende
van 01-12-1942 tot 15-06-1945     Leerlingijker bij de N.V. P.Z.E.M.
vanaf 15-06-1945     Oorlogsvrijwilliger

Generatie 2 (ouders)

2 Johannes Clement, geboren op donderdag 10-11-1864 in Colijnsplaat. Johannes is overleden op zondag 28-09-1930 in Koudekerke, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 28-09-1930 [bron: Overlijdensakten Koudekerke 1811-1950, aktenr: 25]. Hij is begraven in Koudekerke, algemene begraafplaats.
Beroepen:
Kantoorknecht (1912 - 1920)
Brievenbesteller (1894 - 1930)
Postbode (1895)
Arbeider (1885)
Hij trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 07-05-1885 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 7] met de 23-jarige
3 Maria Cornelia Kramer, geboren op dinsdag 21-01-1862 in Colijnsplaat. Maria is overleden op zondag 27-11-1938 in Koudekerke, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 27-11-1938 [bron: Overlijdensakten Koudekerke 1811-1950, aktenr: 46].
Beroep:
Dienstbode (1885)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jozias Clement, geboren op dinsdag 04-01-1887 in Colijnsplaat. Jozias is overleden op dinsdag 18-09-1945 in Goes, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18-09-1945 [bron: Overlijdensakten Goes 1811-1950, aktenr: 244].
Beroep:
Schilder (1912 - 1920)
Getuige bij:
16-06-1920     huwelijk Johannes Clement (1895-1932) en Bertha Jonker (1894-1963) [zie 1]    [broer bruidegom]   [bron: Huwelijksakten Koudekerke 1811-1922, aktenr: 13]
Jozias trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 10-05-1912 in Koudekerke [bron: Huwelijksakten Koudekerke 1811-1922, aktenr: 5] met Adriana Wilhelmina de Rijcke, 19 jaar oud. Adriana is geboren op maandag 18-07-1892 in Koudekerke, dochter van Abraham de Rijcke en Maatje de Rijcke. Adriana is overleden na 1945, minstens 53 jaar oud.
II. Cornelis Clement, geboren op donderdag 30-06-1892 in Cadzand. Cornelis is overleden na 1934, minstens 42 jaar oud.
Beroepen:
Kantoorbediende (1919)
Kassier (1920)
Getuige bij:
16-06-1920     huwelijk Johannes Clement (1895-1932) en Bertha Jonker (1894-1963) [zie 1]    [broer bruidegom]   [bron: Huwelijksakten Koudekerke 1811-1922, aktenr: 13]
Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 30-04-1919 in Arnemuiden met Sophia Geertruida Montee, 29 jaar oud. Sophia is geboren op vrijdag 07-03-1890 in Zaltbommel, dochter van Henri Philip Montee en Diena Lientje Lagendijk. Sophia is overleden op woensdag 21-03-1934 in Vlissingen, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21-03-1934 [bron: Overlijdensakten Vlissingen 1811-1950, aktenr: 58].
III. Leendert Clement, geboren in 03-1894 in Cadzand. Leendert is overleden op zaterdag 18-08-1894 in Cadzand, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18-08-1894 [bron: Overlijdensakten Cadzand, 1796-1950, aktenr: 20].
IV. Johannes Clement (zie 1).

Generatie 3 (grootouders)

4 Jozias Clement, geboren omstreeks 1831 in Colijnsplaat. Jozias is overleden op vrijdag 27-01-1893 in Colijnsplaat, ongeveer 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27-01-1893 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 6].
Beroep:
Arbeider (1856 - 1893)
Hij trouwde (2), ongeveer 47 jaar oud, op donderdag 02-05-1878 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 7] met Jacomina Schrier (±1833-1897), ongeveer 45 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 22 jaar oud, op zaterdag 15-10-1853 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 10] met de ongeveer 24-jarige
5 Cornelia Koeman, geboren omstreeks 1829 in Waarde. Cornelia is overleden op zaterdag 06-01-1877 in Colijnsplaat, ongeveer 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 06-01-1877 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 1].
Beroepen:
Particuliere
Arbeidster (1863 - 1877)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacoba Clement, geboren in 08-1853 in Colijnsplaat. Jacoba is overleden op zaterdag 03-11-1855 in Colijnsplaat, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 03-11-1855 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 70].
II. Lena Clement, geboren omstreeks 1856 in Colijnsplaat. Lena is overleden op zondag 14-01-1912 in Colijnsplaat, ongeveer 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 14-01-1912 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 7].
Beroep:
Arbeidster (1875)
Lena trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op donderdag 02-12-1875 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 16] met Jan Faasse, ongeveer 23 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1852 in Colijnsplaat, zoon van Omer Faasse en Cornelia de Kok. Jan is overleden op vrijdag 18-01-1924 in Colijnsplaat, ongeveer 72 jaar oud.
Beroep:
Arbeider (1875)
III. Johannis Clement, geboren op dinsdag 08-04-1856 in Colijnsplaat. Johannis is overleden op vrijdag 11-04-1856 in Colijnsplaat, 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11-04-1856 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 20].
IV. Cornelis Johannis Clement, geboren omstreeks 1858 in Colijnsplaat. Cornelis is overleden op vrijdag 07-11-1862 in Colijnsplaat, ongeveer 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 07-11-1862 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 66].
V. Jacoba Clement, geboren omstreeks 1858 in Colijnsplaat. Jacoba is overleden op donderdag 06-03-1924 in Vlissingen, ongeveer 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Overlijdensakten Vlissingen 1811-1950, aktenr: 49]. Jacoba trouwde met Jan Jobse. Jan is overleden vr 1924.
VI. Johannis Clement, geboren in 01-1860 in Colijnsplaat. Johannis is overleden op donderdag 11-10-1860 in Colijnsplaat, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11-10-1860 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 61].
VII. Johannes Clement, geboren in 05-1861 in Colijnsplaat. Johannes is overleden op dinsdag 28-10-1862 in Colijnsplaat, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28-10-1862 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 64].
VIII. Cornelis Johannis Clement, geboren op woensdag 14-01-1863 in Colijnsplaat. Cornelis is overleden op donderdag 15-01-1863 in Colijnsplaat, 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15-01-1863 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 2].
IX. Johannes Clement (zie 2).
6 Cornelis Kramer, geboren omstreeks 1836 in Colijnsplaat. Cornelis is overleden op vrijdag 21-01-1910 in Colijnsplaat, ongeveer 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21-01-1910 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 3].
Beroep:
Arbeider (1862 - 1900)
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op donderdag 03-04-1862 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 2] met de ongeveer 23-jarige
7 Jacomina Ossewaarde, geboren omstreeks 1839 in Colijnsplaat. Jacomina is overleden op woensdag 04-09-1918 in Colijnsplaat, ongeveer 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 04-09-1918 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 24].
Beroepen:
Arbeidster (1865 - 1900)
Dienstmeid (1862)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria Cornelia Kramer (zie 3).
II. Johannis David Kramer, geboren omstreeks 1864 in Colijnsplaat. Johannis is overleden na 1889, minstens 25 jaar oud.
Notitie bij Johannis: Johannes David Kramer
Leeftijd (age) : 25
Beroep (occupation) : arbeider (labourer)
Kerkgenootschap (religion) : Nederlands-hervormd (Dutch Reformed)
Jaar vertrek (year of departure) : 1889
Plaats van vertrek (place of departure) : Colijnsplaat
Vetrekt met zijn (departes with his) vrouw (wife)
Reden van vertrek (reason of departure) : Zucht naar bestaansverbetering (Amelioration of existence)
Bestemming (destination) : Verenigde Staten van Noord-Amerika
Bron (source) : Staten van landverhuizingen (archief Provinciaal Bestuur Zeeland)
In: Genealogische Afschriften 810/4, pagina (page) 64

Bron:
Emigranten 1839-1900

Archief:
Emigranten Noord- en Zuid-Amerika en Zuid-Afrika inventarisnummer [toegevoegd 3 april 2006]

Uit de Staten van Landverhuizers en Bevolkingsregisters


Immigration Records: Dutch in America, 1800s

Kramer, Johannes David

Year: 1889
Municipality: Colijnsplaat
Age: 25
Religion: Nederland hervormde (netherlands reformed)
Occupation: Arbeider
Social Class: Behoefdigen - Needy , or on the public dole
Head Tax: Assessed
Head Tax Rate: Unknown
Women in Household: 1
Children in Household: 0
Servants in Household: 0
Reason for Emmigrating: Economic improvement
Destination: USA
Beroep:
Arbeider (1887)
Johannis trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op woensdag 19-10-1887 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 17] met Maria Barendina Kole, ongeveer 20 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1867 in Colijnsplaat, dochter van Jan Jacob Kole en Dina van Schaik. Maria is overleden na 1889, minstens 22 jaar oud.
Notitie bij Maria: Johannes David Kramer
Leeftijd (age) : 25
Beroep (occupation) : arbeider (labourer)
Kerkgenootschap (religion) : Nederlands-hervormd (Dutch Reformed)
Jaar vertrek (year of departure) : 1889
Plaats van vertrek (place of departure) : Colijnsplaat
Vetrekt met zijn (departes with his) vrouw (wife)
Reden van vertrek (reason of departure) : Zucht naar bestaansverbetering (Amelioration of existence)
Bestemming (destination) : Verenigde Staten van Noord-Amerika
Bron (source) : Staten van landverhuizingen (archief Provinciaal Bestuur Zeeland)
In: Genealogische Afschriften 810/4, pagina (page) 64

Bron:
Emigranten 1839-1900

Archief:
Emigranten Noord- en Zuid-Amerika en Zuid-Afrika inventarisnummer [toegevoegd 3 april 2006]

Uit de Staten van Landverhuizers en Bevolkingsregisters
Beroep:
Dienstbode (1887)
III. Adriaan Kramer, geboren in 10-1865 in Colijnsplaat. Adriaan is overleden op maandag 18-12-1865 in Colijnsplaat, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18-12-1865 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 86].
IV. Cornelia Kramer, geboren omstreeks 1867 in Colijnsplaat. Cornelia is overleden op dinsdag 03-12-1935 in Colijnsplaat, ongeveer 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 03-12-1935 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 19].
Beroep:
Arbeidster (1891)
Cornelia trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op dinsdag 24-11-1891 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 19] met Jan Moerman, ongeveer 24 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1867 in Colijnsplaat, zoon van Cornelis Moerman en Adriana Heijstek. Jan is overleden na 1935, minstens 68 jaar oud.
Beroep:
Arbeider (1891)
V. Adriana Kramer, geboren in 07-1869 in Colijnsplaat. Adriana is overleden op zaterdag 04-09-1869 in Colijnsplaat, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 04-09-1869 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 26].
VI. Adriaan Kramer, geboren omstreeks 1871 in Colijnsplaat. Adriaan is overleden na 1891, minstens 20 jaar oud.
Notitie bij Adriaan: Adriaan Kramer
Leeftijd (age) : 20
Beroep (occupation) : arbeider (labourer)
Kerkgenootschap (religion) : Nederlands-hervormd (Dutch Reformed)
Jaar vertrek (year of departure) : 1891
Plaats van vertrek (place of departure) : Colijnsplaat
Vetrekt met zijn (departes with his) vrouw (wife)
Aantal kinderen (number of children) : 1
Reden van vertrek (reason of departure) : Verbetering hunner middelen van bestaan (Amelioration of existence)
Bestemming (destination) : Verenigde Staten van Noord-Amerika
Bron (source) : Staten van landverhuizingen (archief Provinciaal Bestuur Zeeland)
In: Genealogische Afschriften 810/4, pagina (page) 85

Bron:
Emigranten 1839-1900

Archief:
Emigranten Noord- en Zuid-Amerika en Zuid-Afrika inventarisnummer [toegevoegd 3 april 2006]

Uit de Staten van Landverhuizers en Bevolkingsregisters
Beroep:
Arbeider (1890)
Adriaan trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op donderdag 20-11-1890 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 10] met Dina van der Weele, ongeveer 21 jaar oud. Dina is geboren omstreeks 1869 in Colijnsplaat, dochter van Willem van der Weele en Janna Verburg. Dina is overleden na 1891, minstens 22 jaar oud.
Beroep:
Particuliere (1890)
VII. Janna Kramer, geboren omstreeks 1874 in Colijnsplaat. Janna trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op donderdag 07-05-1896 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 2] met Jan Karreman, ongeveer 27 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1869 in Colijnsplaat, zoon van Leunis Karreman en Anthonia Abrahamse.
Beroep:
Landbouwersknecht (1896)
VIII. Jacomina Kramer, geboren in 06-1876 in Colijnsplaat. Jacomina is overleden op maandag 11-09-1876 in Colijnsplaat, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11-09-1876 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 32].
IX. Adriana Kramer, geboren omstreeks 1878 in Colijnsplaat. Adriana is overleden op donderdag 11-01-1917 in Colijnsplaat, ongeveer 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11-01-1917 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 3].
Beroep:
Winkelierster (1907)
Adriana:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op donderdag 19-04-1900 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 6] met Adriaan Moerman, ongeveer 26 jaar oud. Adriaan is geboren omstreeks 1874 in Colijnsplaat, zoon van Cornelis Moerman en Adriana Heijstek. Adriaan is overleden vr 1907, ten hoogste 33 jaar oud.
Beroep:
Arbeider (1900)
(2) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op donderdag 08-08-1907 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 7] met Pieter Huissoon, ongeveer 22 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1885 in Colijnsplaat, zoon van Johannes Huissoon en Klazina Breas. Pieter is overleden na 1917, minstens 32 jaar oud.
Beroep:
Boerenknecht (1907)

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Johannis Clement, geboren omstreeks 1801 in Kortgene. Johannis is overleden op zondag 03-05-1874 in Colijnsplaat, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 03-05-1874 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 15].
Beroepen:
Arbeider (1829 - 1866)
Landmansknecht (1827)
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zaterdag 22-09-1827 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 5] met de ongeveer 20-jarige
9 Jacoba (Koba) de Regt, geboren omstreeks 1807 in Kats. Koba is overleden op donderdag 21-12-1876 in Colijnsplaat, ongeveer 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21-12-1876 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 45].
Beroepen:
Arbeidster (1829 - 1874)
Particuliere (1827 - 1876)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jozias Clement, geboren in 05-1829 in Colijnsplaat. Jozias is overleden op woensdag 05-08-1829 in Colijnsplaat, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 05-08-1829 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 52].
II. Geertruid Clement, geboren omstreeks 1830 in Colijnsplaat. Geertruid is overleden op vrijdag 05-11-1909 in Colijnsplaat, ongeveer 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 05-11-1909 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 24].
Beroep:
Dienstbode (1850)
Geertruid trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op woensdag 27-02-1850 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 3] met Gillis de Fouw, ongeveer 22 jaar oud. Gillis is geboren omstreeks 1828 in Colijnsplaat, zoon van Thomas de Fouw en Maria Bouterse. Gillis is overleden na 1909, minstens 81 jaar oud.
Beroep:
Landmansknecht (1850)
III. Jozias Clement (zie 4).
IV. Marinus Clement, geboren omstreeks 1833. Marinus is overleden op dinsdag 10-05-1910 in Colijnsplaat, ongeveer 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10-05-1910 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 14].
Beroep:
Arbeider (1859 - 1883)
Marinus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op donderdag 28-04-1859 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 7] met Sara Alebregtse, ongeveer 26 jaar oud. Sara is geboren omstreeks 1833 in Wissenkerke, dochter van Pieter Alebregtse en Cornelia Korshuijze. Sara is overleden vr 1910, ten hoogste 77 jaar oud.
Beroepen:
Dienstmeid (1859)
Arbeidster (1872 - 1883)
V. Maria Clement, geboren omstreeks 1836 in Colijnsplaat. Maria is overleden op vrijdag 18-01-1895 in Kats, ongeveer 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18-01-1895 [bron: Overlijdensakten Kats 1811-1941, aktenr: 3].
Beroepen:
Arbeidster
Dienstbode (1857)
Maria trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op donderdag 05-11-1857 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 18] met Marinus Post, ongeveer 25 jaar oud. Marinus is geboren omstreeks 1832 in Kortgene, zoon van Jacob Post en Elisabeth de Looff. Marinus is overleden op woensdag 01-09-1880 in Kats, ongeveer 48 jaar oud.
Beroepen:
Arbeider
Boerenknecht (1857)
VI. Klazina Clement, geboren omstreeks 1837 in Colijnsplaat. Klazina is overleden op woensdag 01-07-1896 in Colijnsplaat, ongeveer 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 01-07-1896 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 20].
Beroep:
Dienstmeid (1857)
Klazina trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op donderdag 05-11-1857 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 19] met Johannis Karman, ongeveer 23 jaar oud. Johannis is geboren omstreeks 1834 in Kortgene, zoon van Daniel Karman en Johanna Liefbroer. Johannis is overleden vr 1896 in Leiden, ten hoogste 62 jaar oud.
Beroep:
Boerenknecht (1837)
VII. Dirkje Clement, geboren omstreeks 1839 in Colijnsplaat. Dirkje is overleden op zondag 22-04-1906 in Colijnsplaat, ongeveer 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 22-04-1906 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 11]. Dirkje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op donderdag 19-11-1863 in Colijnsplaat met Gerard Israel, ongeveer 23 jaar oud. Gerard is geboren omstreeks 1840 in Colijnsplaat, zoon van Marinus Israel en Joppa Rozel. Gerard is overleden in 1906, ongeveer 66 jaar oud.
Beroep:
Boerenknecht (1863)
VIII. Lena Clement, geboren omstreeks 1841 in Colijnsplaat. Lena is overleden op donderdag 22-11-1866 in Colijnsplaat, ongeveer 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22-11-1866 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 60].
Beroep:
Arbeidster (1866)
Lena trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op donderdag 09-04-1863 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 1] met Abraham Heijstek, ongeveer 27 jaar oud. Abraham is geboren omstreeks 1836 in Colijnsplaat, zoon van Abraham Heijstek en Poulina Wante.
Beroep:
Arbeider (1863 - 1866)
IX. Markus Clement, geboren omstreeks 1845 in Colijnsplaat. Markus is overleden op zondag 16-02-1851 in Colijnsplaat, ongeveer 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 16-02-1851 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 52].
X. Johannis Clement, geboren omstreeks 1845 in Colijnsplaat. Johannis is overleden op vrijdag 18-01-1889 in Colijnsplaat, ongeveer 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18-01-1889 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 3].
Beroep:
Arbeider (1877 - 1889)
Johannis trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op donderdag 25-01-1877 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 1] met Sara Schrier, ongeveer 22 jaar oud. Sara is geboren omstreeks 1855 in Colijnsplaat, dochter van Jacob Schrier en Jannetje Verburg (zie 31,IX).
Beroep:
Arbeidster (1877 - 1889)
XI. Janna Clement, geboren in 10-1847 in Colijnsplaat. Janna is overleden op zaterdag 05-08-1848 in Colijnsplaat, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 05-08-1848 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 64].
10 Cornelis Koeman, geboren omstreeks 1796 in Goes. Cornelis is overleden op woensdag 04-04-1860 in Krabbendijke, ongeveer 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 04-04-1860 [bron: Overlijdensakten Krabbendijke 1811-1950, aktenr: 10].
Beroepen:
Molenaar (1831 - 1860)
Herbergier (1819)
Arbeider (1821)
Hij trouwde (2), ongeveer 39 jaar oud, op donderdag 01-10-1835 in Waarde [bron: Huwelijksakten Waarde 1811-1922, aktenr: 6] met Cornelia van Buiten (±1809-1854), ongeveer 26 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 23 jaar oud, op donderdag 22-07-1819 in Waarde [bron: Huwelijksakten Waarde 1811-1922, aktenr: 1] met de ongeveer 26-jarige
11 Helena Glerum, geboren omstreeks 1793 in Yerseke. Helena is overleden op maandag 27-04-1835 in Waarde, ongeveer 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27-04-1835 [bron: Overlijdensakten Waarde 1811-1950, aktenr: 5].
Beroep:
Particuliere (1819)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Abraham Koeman, geboren in 01-1819 in Waarde. Abraham is overleden op dinsdag 02-11-1819 in Waarde, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 02-11-1819 [bron: Overlijdensakten Waarde 1811-1950, aktenr: 22].
II. Abraham Koeman, geboren in 12-1820 in Waarde. Abraham is overleden op vrijdag 14-09-1821 in Waarde, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14-09-1821 [bron: Overlijdensakten Waarde 1811-1950, aktenr: 20].
III. Adriaan Koeman, geboren omstreeks 1825 in Waarde. Adriaan is overleden op zaterdag 07-10-1882 in Kapelle, ongeveer 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 07-10-1882 [bron: Overlijdensakten Kapelle 1811-1950, aktenr: 38].
Beroep:
Arbeider (1882)
Adriaan trouwde met Jacoba Brik. Jacoba is overleden na 1882.
IV. Neeltje Koeman, geboren omstreeks 1826 in Waarde. Neeltje is overleden op zaterdag 15-11-1851 in Krabbendijke, ongeveer 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15-11-1851 [bron: Overlijdensakten Krabbendijke 1811-1950, aktenr: 28].
Beroep:
Arbeidster (1851)
Neeltje trouwde met Jacob Smit.
V. Cornelia Koeman (zie 5).
VI. Adriana Koeman, geboren omstreeks 1829 in Waarde. Adriana is overleden op vrijdag 10-10-1884 in Kruiningen, ongeveer 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10-10-1884 [bron: Overlijdensakten Kruiningen 1811-1950, aktenr: 62]. Adriana trouwde met Pieter van Iwaarden. Pieter is overleden na 1884.
Beroep:
Arbeider (1884)
VII. Abraham Koeman, geboren op woensdag 20-04-1831 in Waarde. Abraham is overleden op donderdag 21-04-1831 in Waarde, 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21-04-1831 [bron: Overlijdensakten Waarde 1811-1950, aktenr: 7].
12 Adriaan Kramer, geboren omstreeks 1804 in Colijnsplaat. Adriaan is overleden op dinsdag 24-12-1901 in Colijnsplaat, ongeveer 97 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24-12-1901 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 31].
Beroepen:
Arbeider (1828 - 1862)
Landmansknecht (1826)
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op zaterdag 03-06-1826 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 15] met de ongeveer 24-jarige
13 Anna Maria Koosemans, geboren omstreeks 1802 in Heinkenszand. Anna is overleden op maandag 16-06-1862 in Colijnsplaat, ongeveer 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16-06-1862 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 40].
Notitie bij Anna: Anna Maria Coosemans, Maria Koetsman, Anna Maria Roozemans, Anna Maria Kooremans, Maria Koreman, Anna Maria Koozemans, Anna Maria Kozeman en Anna Maria Kooijman.
Beroep:
Arbeidster (1802 - 1862)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Kramer, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 24-08-1826 in Colijnsplaat. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24-08-1826 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 79].
II. Arij Kramer, geboren op donderdag 24-08-1826 in Colijnsplaat. Arij is overleden op zaterdag 26-08-1826 in Colijnsplaat, 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24-08-1826 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 36].
III. Kramer, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 26-01-1828 in Colijnsplaat. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26-01-1828 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 72].
IV. Jacomina Kramer, geboren omstreeks 1830 in Colijnsplaat. Jacomina is overleden na 1853, minstens 23 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid (1852)
Jacomina trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op vrijdag 30-07-1852 in Kortgene [bron: Huwelijksakten Kortgene 1811-1922, aktenr: 4] met IJman Serier, ongeveer 33 jaar oud. IJman is geboren omstreeks 1819 in Kortgene, zoon van Pieter Serier en Neeltje de Vos. IJman is overleden na 1853, minstens 34 jaar oud.
Notitie bij IJman: IJman Serier
Leeftijd (age) : 34
Beroep (occupation) : arbeider (labourer)
Kerkgenootschap (religion) : Nederlands-hervormd (Dutch Reformed)
Jaar vertrek (year of departure) : 1853
Plaats van vertrek (place of departure) : Kortgene
Vetrekt met zijn (departes with his) vrouw (wife)
Aantal kinderen (number of children) : 1
Reden van vertrek (reason of departure) : Verbetering van bestaan (Amelioration of existence)
Bestemming (destination) : Wisconsin
Bron (source) : Staten van landverhuizingen (archief Provinciaal Bestuur Zeeland)
In: Genealogische Afschriften 810/2, pagina (page) 39

Bron:
Emigranten 1839-1900

Archief:
Emigranten Noord- en Zuid-Amerika en Zuid-Afrika inventarisnummer [toegevoegd 3 april 2006]

Uit de Staten van Landverhuizers en Bevolkingsregisters
Beroep:
Arbeider (1852)
V. Arij Kramer, geboren omstreeks 1831 in Colijnsplaat. Arij is overleden op dinsdag 09-01-1917 in Colijnsplaat, ongeveer 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 09-01-1917 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 2].
Beroep:
Arbeider (1856)
Arij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 25-06-1856 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 5] met Tannetje Hoogerheide, ongeveer 23 jaar oud. Tannetje is geboren omstreeks 1833 in Colijnsplaat, dochter van Adriaan Hoogerheide en Susanna Goulooze. Tannetje is overleden op vrijdag 04-05-1906 in Colijnsplaat, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 04-05-1906 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 12].
Beroep:
Arbeidster (1856)
VI. Matthijs Kramer, geboren omstreeks 1833 in Colijnsplaat. Matthijs is overleden op maandag 04-10-1915 in Middelburg, ongeveer 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 04-10-1915 [bron: Overlijdensakten Middelburg 1901-1950, aktenr: 238].
Beroepen:
Boerenknecht (1860)
Veldarbeider (1915)
Matthijs trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op donderdag 18-10-1860 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 10] met Pieternella Gouloze, ongeveer 26 jaar oud. Pieternella is geboren omstreeks 1834 in Colijnsplaat, dochter van David Gouloze en Geertruid Slimmen. Pieternella is overleden op dinsdag 04-02-1913 in Colijnsplaat, ongeveer 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 04-02-1913 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 5].
Beroep:
Dienstmeid (1860)
VII. Cornelis Kramer (zie 6).
14 Johannis David Ossewaarde, geboren omstreeks 1814 in Colijnsplaat. Johannis is overleden op woensdag 08-11-1882 in Colijnsplaat, ongeveer 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 08-11-1882 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 46].
Beroep:
Arbeider (1838 - 1870)
Hij trouwde (2), ongeveer 43 jaar oud, op donderdag 19-03-1857 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 5] met Cornelia van Gilst (±1812-1886), ongeveer 45 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 24 jaar oud, op zaterdag 09-06-1838 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 10] met de ongeveer 23-jarige
15 Cornelia Verburg, geboren omstreeks 1815 in Colijnsplaat. Cornelia is overleden op zondag 30-10-1853 in Colijnsplaat, ongeveer 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 30-10-1853 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 43].
Beroep:
Arbeidster (1838 - 1853)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacomina Ossewaarde (zie 7).
II. Dingenis Ossewaarde, geboren in 09-1840 in Colijnsplaat. Dingenis is overleden op dinsdag 03-08-1841 in Colijnsplaat, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 03-08-1841 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 39].
III. Jannetje Ossewaarde, geboren omstreeks 1843 in Colijnsplaat. Jannetje is overleden na 1871, minstens 28 jaar oud.
Beroepen:
Dienstmeid (1865)
vanaf 1871     (naar Verenigde Staten van Noord-Amerika)
Jannetje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op donderdag 26-01-1865 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 5] met Paulus Schrier, ongeveer 24 jaar oud. Paulus is geboren omstreeks 1841 in Kortgene, zoon van Paulus Schrier en Levina de Loof. Paulus is overleden na 1871, minstens 30 jaar oud.
Notitie bij Paulus: Paulus Schrier
Leeftijd (age) : 31
Beroep (occupation) : arbeider (labourer)
Kerkgenootschap (religion) : Nederlands-hervormd (Dutch Reformed)
Jaar vertrek (year of departure) : 1871
Plaats van vertrek (place of departure) : Kortgene
Vetrekt met zijn (departes with his) vrouw (wife)
Aantal kinderen (number of children) : 2
Reden van vertrek (reason of departure) : Hoop op bestaansverbetering (Amelioration of existence)
Bestemming (destination) : Verenigde Staten van Noord-Amerika
Bron (source) : Staten van landverhuizingen (archief Provinciaal Bestuur Zeeland)
In: Genealogische Afschriften 810/3, pagina (page) 143

Bron:
Emigranten 1839-1900

Archief:
Emigranten Noord- en Zuid-Amerika en Zuid-Afrika inventarisnummer [toegevoegd 3 april 2006]

Uit de Staten van Landverhuizers en Bevolkingsregisters


Immigration Records: Dutch in America, 1800s

Schrier, Paulus

Occupation: Arbeider - workman
Sex: Male
Age: 31
Religion: Ned Hervormd, Hervormd--dutch Reformed
Social Class: Less well to do
Assessed for Taxes: Yes
Tax Assessment Classification: 15
Women in Household: 1
Children in Household: 2
Servants in Household: Unknown
Reason for Emmigration: Economic Improvement
Destination: U.s.a.
Year: 1870
Province: Zeeland
Municipality: Kortgene (cortgene)
Beroep:
Boerenknecht (1865)
IV. Adriana Martina Ossewaarde, geboren omstreeks 1844 in Colijnsplaat. Adriana is overleden op dinsdag 19-11-1929 in Colijnsplaat, ongeveer 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19-11-1929 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 25].
Beroep:
Dienstmeid (1870)
Adriana trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zaterdag 31-12-1870 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 14] met Pieter Verburg, ongeveer 25 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1845 in Colijnsplaat, zoon van Jan Verburg (zie 61,V) en Paulina Douw. Pieter is overleden vr 1929, ten hoogste 84 jaar oud.
Beroep:
Arbeider (1870)
V. Jan Ossewaarde, geboren in 01-1851 in Colijnsplaat. Jan is overleden op vrijdag 30-05-1851 in Colijnsplaat, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30-05-1851 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 25].
VI. Jan Ossewaarde, geboren in 02-1852 in Colijnsplaat. Jan is overleden op donderdag 13-05-1852 in Colijnsplaat, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13-05-1852 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 15].

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Marinus Clement, geboren omstreeks 1771. Marinus is overleden op donderdag 25-01-1838 in Kortgene, ongeveer 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25-01-1838 [bron: Overlijdensakten Kortgene 1811-1950, aketenr: 1].
Notitie bij Marinus: Marinus Clemens
Kadastraal eigenaar in 1832 Kortgene

Kadastrale gemeente (community) : Kortgene
Kadastrale aanduiding (cadastral indication) : F 359
Eigenaar (owner) : Marinus Clemens
Woonplaats (residence) : Kortgene
Beroep (occupation) : arbeider
Eigendom (property) : tuin
Oppervlakte (area) : 0,035 hectare
Klasse ongebouwd : 1
Klasse gebouwd : 0
Belastbaar inkomen ongebouwd : 1,75 gulden
Belastbaar inkomen gebouwd : 0 gulden
Totaal belastbaar : 1,75 gulden

Bron:
Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels 1832

Archief:
Kadaster inventarisnummer [toegevoegd: 4 februari 2004]

Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels 1832
Beroep:
Arbeider (1797 - 1835)
Hij trouwde met
17 Geertruid Knuit, geboren omstreeks 1772 in Kortgene. Geertruid is overleden op woensdag 20-12-1848 in Kortgene, ongeveer 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20-12-1848 [bron: Overlijdensakten Kortgene 1811-1950, aketenr: 39].
Beroep:
Arbeidster (1816 - 1840)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria Clement, geboren omstreeks 1795 in Kortgene. Maria is overleden op vrijdag 30-09-1881 in Wissenkerke, ongeveer 86 jaar oud.
Beroepen:
Arbeidster (1845)
Dienstmeid (1816)
Maria trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op vrijdag 04-10-1816 in Wissenkerke [bron: Huwelijksakten Wissenkerke (NB) 1811-1922, aktenr : 9] met Jacob de Boo, ongeveer 23 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1793 in Wissenkerke, zoon van Pieter de Boo en Lena Geelhoed. Jacob is overleden op maandag 29-07-1872 in Wissenkerke, ongeveer 79 jaar oud.
Beroepen:
Arbeider (1845)
Landbouwersknecht (1816)
II. Johannis Clement (zie 8).
III. Mattheus Clement, geboren omstreeks 1803 in Kortgene. Hij is gedoopt op zondag 06-02-1803 in Kortgene. Mattheus is overleden op donderdag 31-07-1879 in Kortgene, ongeveer 76 jaar oud.
Beroep:
Arbeider (1834)
Mattheus trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op zaterdag 13-12-1834 in Kortgene [bron: Huwelijksakten Kortgene 1811-1922, aktenr: 8] met Johanna Maas, 22 jaar oud. Johanna is geboren op donderdag 01-10-1812 in Kortgene, dochter van Laurus Maas en Johanna Poortvlied. Johanna is overleden op maandag 15-11-1886 in Kortgene, 74 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid (1834)
IV. Blazina Clement, geboren omstreeks 1805 in Kortgene. Blazina is overleden op maandag 04-01-1875 in Kortgene, ongeveer 70 jaar oud. Blazina trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op zaterdag 09-05-1835 in Kortgene [bron: Huwelijksakten Kortgene 1811-1922, aktenr: 3] met Cornelis Kramer, ongeveer 28 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1807 in Wissenkerke, zoon van Pieter Kramer en (Cornelia) Adriana de Moor. Cornelis is overleden op zondag 27-02-1870 in Kortgene, ongeveer 63 jaar oud. Hij trouwde voorheen op zaterdag 23-10-1830 in Kortgene met Maria Verhulst (geb. 1808).
Notitie bij Cornelis: Naam vrow: Jozina Clement volgens zijn overlijdensactie.
Beroep:
Arbeider (1835)
V. Jan Clement, geboren omstreeks 1808 in Kortgene. Jan is overleden op dinsdag 14-02-1882 in Kortgene, ongeveer 74 jaar oud.
Beroep:
Arbeider (1835)
Jan:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op zaterdag 16-05-1835 in Kortgene [bron: Huwelijksakten Kortgene 1811-1922, aktenr: 4] met Tannetje Bouwense, ongeveer 24 jaar oud. Tannetje is geboren omstreeks 1811 in Kortgene, dochter van Marinus Bouwense en Leuntje van Haver. Tannetje is overleden op woensdag 01-07-1840 in Kortgene, ongeveer 29 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op zaterdag 19-09-1840 in Kortgene [bron: Huwelijksakten Kortgene 1811-1922, aktenr: 9] met Jannetje Kramer, ongeveer 26 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1814 in Wissenkerke, dochter van Cornelis C Kramer en Blazina Korshuize.
Beroep:
Arbeidster
VI. Geertruij Clement, geboren in 06-1816. Geertruij is overleden op woensdag 06-11-1816 in Kortgene, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 06-11-1816 [bron: Overlijdensakten Kortgene 1811-1950, aketenr: 11].
18 Jozias Klaasse de Regt, geboren omstreeks 1779. Jozias is overleden op vrijdag 19-06-1835 in Colijnsplaat, ongeveer 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19-06-1835 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 15].
Beroep:
Landman (1827 - 1835)
Hij trouwde met
19 Maria Markusse, geboren omstreeks 1785 in Wolphaartsdijk. Maria is overleden op zondag 09-06-1850 in Colijnsplaat, ongeveer 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 09-06-1850 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 46].
Beroep:
Landvrouw (1827 - 1850)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacoba (Koba) de Regt (zie 9).
II. Markus de Regt, geboren omstreeks 1808 in Colijnsplaat. Markus is overleden op donderdag 07-05-1891 in ´s Heerenhoek, ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 07-05-1891 [bron: Overlijdensakten ´s-Heerenhoek 1811-1950, aktenr: 15].
Beroepen:
Landmansknecht (1833)
Rustend landbouwer (1891)
Markus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 28-03-1833 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 2] met Adriana Cornelia Verburg, ongeveer 18 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1815 in Colijnsplaat, dochter van Abraham Verburg en Grietje Caljouw. Adriana is overleden na 1891, minstens 76 jaar oud.
Beroep:
Boere huishouwster (1833)
III. Dirckje de Regt, geboren omstreeks 1809 in Kats. Dirckje is overleden op woensdag 17-05-1876 in Colijnsplaat, ongeveer 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17-05-1876 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 15].
Beroepen:
Particuliere (1876)
Boeredienstmeid (1839)
Dirckje trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op zaterdag 26-10-1839 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 12] met Matthijs Noordhoek, ongeveer 38 jaar oud. Matthijs is geboren omstreeks 1801 in Colijnsplaat, zoon van Antonie Matthijsse Noordhoek en Maria Cornelisse van der Weele. Matthijs is overleden na 1876, minstens 75 jaar oud.
Beroepen:
Slachter (1876)
Dekker (1839)
IV. Lena de Regt, geboren omstreeks 1811 in Kats. Lena is overleden op woensdag 19-09-1883 in Colijnsplaat, ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19-09-1883 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 41].
Beroep:
Particuliere (1833 - 1883)
Lena trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op donderdag 05-09-1833 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 11] met Jan de Regt, ongeveer 24 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1809 in Colijnsplaat, zoon van Marinus Klaasse de Regt (zie 37,I) en Sanderina Sense Schippers. Jan is overleden na 1883, minstens 74 jaar oud.
Beroepen:
Landmansknecht (1833)
Particulier (1883)
V. Nicolaas de Regt, geboren omstreeks 1814 in Kats. Nicolaas is overleden op dinsdag 07-07-1908 in Colijnsplaat, ongeveer 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 07-07-1908 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 14].
Beroep:
Landbouwer (1852 - 1857)
Nicolaas:
(1) trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op woensdag 28-01-1852 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 3] met Jacoba Johanna Josina van de Linde, ongeveer 30 jaar oud. Jacoba is geboren omstreeks 1822 in Ouddorp, dochter van Gillis Jacobus van de Linde en Geertruida Maria Swemer. Jacoba is overleden vr 1857, ten hoogste 35 jaar oud.
Beroep:
Particuliere (1852)
(2) trouwde, ongeveer 43 jaar oud, op donderdag 26-11-1857 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 20] met Janna van der Maas, ongeveer 24 jaar oud. Janna is geboren omstreeks 1833 in Colijnsplaat, dochter van Cornelis Anthoni van der Maas en Jacoba Strijd. Janna is overleden vr 1908, ten hoogste 75 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid (1857)
VI. Janna de Regt, geboren omstreeks 1815 in Kats. Janna is overleden op woensdag 12-02-1902 in Kortgene, ongeveer 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12-02-1902 [bron: Overlijdensakten Kortgene 1811-1950, aketenr: 2].
Beroep:
Particuliere (1849)
Janna trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op donderdag 18-10-1849 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 12] met Izaak Serier, ongeveer 29 jaar oud. Izaak is geboren omstreeks 1820 in Kortgene, zoon van Pieter Serier en Neeltje de Vos. Izaak is overleden vr 1902, ten hoogste 82 jaar oud.
Beroep:
Landmansknecht (1849)
20 Abraham Cornelisse Koeman, geboren in 1774 in Wolphaartsdijk. Abraham is overleden op zondag 17-06-1832 in Waarde, 57 of 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 17-06-1832 [bron: Overlijdensakten Waarde 1811-1950, aktenr: 15].
Beroepen:
Molenaar (1811 - 1822)
Vrachtenaar (1797)
Arbeider (1832)
Hij trouwde (2), 36 of 37 jaar oud, op vrijdag 22-02-1811 in Waarde [bron: Huwelijksakten Waarde 1811-1922, aktenr: 1] met Cornelia Machielse Sandee (1788-1823), 22 of 23 jaar oud.
Hij trouwde (1) met
21 Maria de Witte. Maria is overleden vr 1811.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Koeman (zie 10).
II. Pieter Koeman, geboren omstreeks 1799 in Goes. Pieter is overleden op zaterdag 19-07-1834 in Driewegen, ongeveer 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Overlijdensakten Driewegen 1811-1950, aktenr: 5].
Beroepen:
Molenaarsknecht (1825)
Winkelier (1834)
Pieter trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op vrijdag 13-05-1825 in ´s Heer Arendskerke met Neeltje Kosten, ongeveer 33 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1792 in Heinkenszand, dochter van Jan Kosten en Neeltje Rusters.
Beroepen:
Boerenmeid (1825)
Winkelierster (1834)
III. Margaritha Koeman, geboren omstreeks 1801 in Waarde.
Beroep:
Particuliere (1819)
Margaritha trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op donderdag 29-07-1819 in Waarde [bron: Huwelijksakten Waarde 1811-1922, aktenr: 2] met Joost Mosse, ongeveer 23 jaar oud. Joost is geboren omstreeks 1796 in Goes, zoon van Joost Mosse en Maria Kooijman.
Beroep:
Smidsknecht (1819)
IV. Abraham Koeman, geboren omstreeks 1807 in Waarde.
22 Adriaan Jacobse Glerum, geboren omstreeks 1761. Adriaan is overleden op dinsdag 21-03-1820 in Yerseke, ongeveer 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21-03-1820 [bron: Overlijdensakten Yerseke 1811-1950, aktenr: 10].
Beroepen:
Rentenier (1819 - 1820)
Landbouwer (1811 - 1813)
Hij trouwde met
23 Neeltje Stevense Kommejan. Neeltje is overleden vr 1820.
Notitie bij Neeltje: Neeltje Stevense Komejan, Neeltje Kooman.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Adriaanse Glerum, geboren omstreeks 1781 in Yerseke. Jacob is overleden na 1849, minstens 68 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Jacob Glerum
Leeftijd (age) : 67
Beroep (occupation) : particulier (privat person)
Kerkgenootschap (religion) : Christelijk Afgescheiden
Jaar vertrek (year of departure) : 1849
Plaats van vertrek (place of departure) : Kruiningen
Vetrekt met zijn (departes with his) vrouw (wife)
Aantal kinderen (number of children) : 2
Reden van vertrek (reason of departure) : Bezwaren van godsdienstige aard
Bestemming (destination) : Noord-Amerika
Opmerking (note) : Zijn vrouw is nog voor de inscheping te Rotterdam overleden
Bron (source) : Staten van landverhuizingen (archief Provinciaal Bestuur Zeeland)
In: Genealogische Afschriften 810/2, pagina (page) 13

Bron:
Emigranten 1839-1900

Archief:
Emigranten Noord- en Zuid-Amerika en Zuid-Afrika inventarisnummer [toegevoegd 3 april 2006]

Uit de Staten van Landverhuizers en Bevolkingsregisters


Immigration Records: Dutch in America, 1800s

Glerum, Jacob

Occupation: Particulier - person of independent means
Sex: Male
Age: 67
Religion: Afgescheiden, Christelijk Afgescheiden--seceeders, Christian Reformed
Social Class: Well to do
Assessed for Taxes: Yes
Tax Assessment Classification: 7
Women in Household: 1
Children in Household: 2
Servants in Household: Unknown
Reason for Emmigration: Economic Improvement
Destination: North America
Year: 1849
Province: Zeeland
Municipality: Kruiningen


Immigration Records: Dutch in America, 1800s

Glerum, Jacob

Family Status: Husband
Age: 67
Sex: Male
Occupation: Unknown, blank, illegible
Ship Accommodations: Unknown
Port of Embarkation: Rotterdam, Netherlands
Port of Arrival: New York
Vessel: Louvre (delouvre)
Destination: U.S.A. (no specific place stated)
Date of Arrival: 5/4/49
Last Residence: Unidentified dutch municipality
Microfilm Roll: M-237 New York
Reel: 79
Beroepen:
Bouwman (1811)
Landman (1811)
Jacob:
(1) trouwde met Adriana op het Hof. Adriana is geboren omstreeks 1765, dochter van Huijbregt op het Hof en Katelijnje Jacobse op het Hof. Adriana is overleden op dinsdag 19-02-1811 in Waarde, ongeveer 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19-02-1811 [bron: Overlijdensakten Waarde 1811-1950, aktenr: 6].
(2) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op vrijdag 20-09-1811 in Krabbendijke [bron: Huwelijksakten Krabbendijke 1811-1922, aktenr: 4] met Elizabeth Cornelia Dominicus, ongeveer 24 jaar oud. Elizabeth is geboren omstreeks 1787 in Waarde, dochter van Leendert Dominicus en Barbera Weststrate. Elizabeth is overleden op donderdag 29-03-1849 in Rotterdam, ongeveer 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29-03-1849 [bron: Overlijdensakten Kruiningen 1811-1950, aktenr: 17]. Zij is weduwe van Adriaan Versluijs (ovl. vr 1811).
Beroep:
Particuliere (1811)
II. Kornelia Glerum, geboren omstreeks 1784 in Yerseke. Kornelia is overleden op zaterdag 22-08-1857 in Waarde, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22-08-1857 [bron: Overlijdensakten Waarde 1811-1950, aktenr: 20].
Beroep:
Particuliere (1857)
Kornelia trouwde met Antonie van der Est. Antonie is overleden na 1857.
Beroep:
Schipper (1857)
III. Huibrecht Glerum, geboren omstreeks 1786 in Yerseke. Huibrecht is overleden op vrijdag 18-04-1851 in ´s Gravenpolder, ongeveer 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18-04-1851 [bron: Overlijdensakten ´s-Gravenpolder 1811-1950, aktenr: 10].
Beroepen:
Boerenknecht (1813)
Arbeider (1851)
Huibrecht trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op vrijdag 16-07-1813 in Waarde [bron: Huwelijksakten Waarde 1811-1922, aktenr: 2] met Jannetje de Vriend, ongeveer 21 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1792 in ´s Gravenpolder, dochter van Huibrecht de Vriend en Adriana Dekker. Jannetje is overleden na 1851, minstens 59 jaar oud.
Beroepen:
Boerenmeid (1813)
Arbeidster (1851)
IV. Jacomina Glerum, geboren omstreeks 1790 in Yerseke.
Beroep:
Arbeidster (1835)
Jacomina:
(1) trouwde met Jan Moelker. Jan is overleden vr 1835.
(2) trouwde, ongeveer 45 jaar oud, op vrijdag 15-05-1835 in Yerseke [bron: Huwelijksakten Yerseke 1811-1922, aktenr: 6] met Passchier Laurusse Kosten, ongeveer 31 jaar oud. Passchier is geboren omstreeks 1804 in Yerseke, zoon van Laurus Kosten en Maatje Openneer.
Beroep:
Arbeider (1835)
V. Helena Glerum (zie 11).
24 Arij Kramer, geboren omstreeks 1772 in Wissenkerke. Arij is overleden op woensdag 05-05-1841 in Colijnsplaat, ongeveer 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 05-05-1841 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 27].
Beroepen:
Landmansknecht (1826)
Arbeider (1815 - 1841)
Hij trouwde met
25 Cornelia Adriaans Fortuijn, geboren omstreeks 1775 in Colijnsplaat. Cornelia is overleden op zondag 13-12-1846 in Colijnsplaat, ongeveer 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 13-12-1846 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 52].
Beroepen:
Arbeidster (1815 - 1841)
Particuliere (1846)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Neeltje Kramer, geboren omstreeks 1801 in Colijnsplaat. Neeltje is overleden op woensdag 17-05-1871 in Colijnsplaat, ongeveer 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17-05-1871 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 20].
Beroep:
Arbeidster (1852 - 1871)
Neeltje trouwde, ongeveer 51 jaar oud, op vrijdag 20-08-1852 in Kortgene [bron: Huwelijksakten Kortgene 1811-1922, aktenr: 5] met Jacob van der Weele, ongeveer 53 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1799 in Wemeldinge, zoon van Levinus van der Weele en Jacomina Koole. Jacob is overleden vr 1871, ten hoogste 72 jaar oud.
Beroep:
Arbeider (1852)
II. Adriaan Kramer (zie 12).
III. Catharina Kramer, geboren omstreeks 1805 in Wissenkerke. Catharina is overleden op maandag 07-04-1862 in Wissenkerke, ongeveer 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 07-04-1862 [bron: Overlijdensakten Wissenkerke (NB) 1811-1950, aktenr: 23]. Catharina bleef ongehuwd.
IV. Cornelia Kramer, geboren omstreeks 1811 in Colijnsplaat. Cornelia is overleden op maandag 22-01-1894 in Colijnsplaat, ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22-01-1894 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 5]. Cornelia trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op zaterdag 01-12-1838 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 15] met Abraham Bolle, ongeveer 28 jaar oud. Abraham is geboren omstreeks 1810 in Colijnsplaat, zoon van Marinus Bolle en Maria van der Weele. Abraham is overleden vr 1894, ten hoogste 84 jaar oud.
Beroep:
Arbeider (1838)
V. Pieternella Kramer, geboren in 01-1815 in Colijnsplaat. Pieternella is overleden op zaterdag 25-03-1815 in Colijnsplaat, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25-03-1815 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 12].
VI. Lena Kramer, geboren in 09-1816 in Colijnsplaat. Lena is overleden op woensdag 27-11-1816 in Colijnsplaat, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27-11-1816 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 41].
26 Jan Baptist Coosemans.
Hij trouwde met
27 Jacomina Verbon.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anna Maria Koosemans (zie 13).
28 Jan Ossewaarde.
Beroepen:
Sjouwer (1838)
Arbeider (1834)
Hij trouwde met
29 Jacomina Davidse Hogerheije.
Beroepen:
Werkvrouw (1838)
Arbeidster (1834)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Thona Davina Ossewaarde, geboren omstreeks 1806 in Colijnsplaat. Thona is overleden op zaterdag 27-06-1885 in Colijnsplaat, ongeveer 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27-06-1885 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 28].
Beroep:
Arbeidster (1834)
Thona trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op donderdag 09-01-1834 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 1] met Cornelis Westerweel, ongeveer 31 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1803 in Colijnsplaat, zoon van Jan Westerweel en Sara Jorisse Viersse. Cornelis is overleden vr 1885, ten hoogste 82 jaar oud.
Beroep:
Boerenknecht (1834)
II. Johannis David Ossewaarde (zie 14).
III. Adriana Martha Ossewaarde, geboren omstreeks 1814 in Colijnsplaat. Adriana is overleden op dinsdag 19-03-1895 in Sluis, ongeveer 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19-03-1895 [bron: Overlijdensakten Sluis 1796-1950, aktenr: 16]. Adriana bleef ongehuwd.
30 Dingenis D Verburg, geboren omstreeks 1789 in Colijnsplaat. Dingenis is overleden op zondag 11-08-1844 in Colijnsplaat, ongeveer 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 11-08-1844 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 37].
Notitie bij Dingenis: Dingenis D Junior Verburg.
Beroep:
Arbeider (1815 - 1844)
Hij trouwde met
31 Jannetje Koster, geboren omstreeks 1792. Jannetje is overleden op zondag 14-02-1836 in Colijnsplaat, ongeveer 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 14-02-1836 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 2].
Beroep:
Arbeidster (1815 - 1836)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dingenis Verburg, geboren in 09-1813. Dingenis is overleden op zondag 05-03-1815 in Colijnsplaat, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 11].
II. Cornelia Verburg (zie 15).
III. Dingenis Verburg, geboren in 04-1816. Dingenis is overleden op vrijdag 07-02-1817 in Colijnsplaat, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 07-02-1817 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 5].
IV. Willemina Verburg, geboren in 09-1816. Willemina is overleden op zondag 06-07-1817 in Colijnsplaat, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 06-07-1817 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 23].
V. Cornelis Verburg, geboren in 09-1818. Cornelis is overleden op zondag 13-06-1819 in Colijnsplaat, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 13-06-1819 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 31].
VI. Willemina Verburg, geboren omstreeks 1820 in Colijnsplaat. Willemina is overleden op maandag 15-09-1845 in Colijnsplaat, ongeveer 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15-09-1845 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 37]. Willemina bleef ongehuwd.
Beroep:
Dienstmeid (1845)
VII. Janna Verburg, geboren in 01-1820 in Colijnsplaat. Janna is overleden op woensdag 11-04-1821 in Colijnsplaat, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11-04-1821 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 10].
VIII. Janna Verburg, geboren omstreeks 1823 in Colijnsplaat. Janna is overleden op donderdag 01-11-1827 in Colijnsplaat, ongeveer 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 01-11-1827 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 63].
IX. Jannetje Verburg, geboren omstreeks 1825 in Colijnsplaat. Jannetje is overleden op zondag 05-02-1905 in Colijnsplaat, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 05-02-1905 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 4].
Beroep:
Arbeidster (1864 - 1877)
Jannetje:
(1) trouwde met Jacob Schrier. Jacob is overleden vr 1864.
(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op donderdag 28-01-1864 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 2] met Abraham Plantefeber, ongeveer 37 jaar oud. Abraham is geboren omstreeks 1827 in Colijnsplaat, zoon van Jan Plantefeber en Cornelia van Strien. Abraham is overleden vr 1905, ten hoogste 78 jaar oud.
Beroep:
Arbeider (1864)
X. Jan Verburg, geboren omstreeks 1828 in Colijnsplaat.
Beroep:
Arbeider (1852)
Jan trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op woensdag 15-09-1852 in Wissenkerke [bron: Huwelijksakten Wissenkerke (NB) 1811-1922, aktenr : 18] met Krina Geelhoed, ongeveer 20 jaar oud. Krina is geboren omstreeks 1832 in Wissenkerke, dochter van Pieter Geelhoed en Catharina de Vos. Krina is overleden op woensdag 18-01-1854 in Wissenkerke, ongeveer 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18-01-1854 [bron: Overlijdensakten Wissenkerke (NB) 1811-1950, aktenr: 4].
Beroep:
Arbeidster (1852)
XI. Leuntje Verburg, geboren in 07-1829 in Colijnsplaat. Leuntje is overleden op vrijdag 04-09-1829 in Colijnsplaat, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 04-09-1829 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 62].
XII. Cornelis Verburg, geboren op zondag 01-08-1830 in Colijnsplaat. Cornelis is overleden op dinsdag 03-08-1830 in Colijnsplaat, 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 03-08-1830 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 37].
XIII. Janna Verburg, geboren in 05-1833 in Colijnsplaat. Janna is overleden op zaterdag 03-08-1833 in Colijnsplaat, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 03-08-1833 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 43].
XIV. Dina Verburg, geboren omstreeks 1835 in Colijnsplaat. Dina is overleden op zaterdag 27-11-1897 in Colijnsplaat, ongeveer 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27-11-1897 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 31].
Beroep:
Arbeidster (1856)
Dina trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op donderdag 18-09-1856 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 9] met Pieter Korsuize, ongeveer 22 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1834 in Colijnsplaat, zoon van Pieter Korsuize en Ardina Huissoon. Pieter is overleden vr 1897, ten hoogste 63 jaar oud.
Beroep:
Arbeider (1856)

Generatie 6 (oudouders)

36 Nicolaas de Regt, geboren omstreeks 1741 in Kats. Nicolaas is overleden op vrijdag 19-03-1813 in Kats, ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19-03-1813 [bron: Overlijdensakten Kats 1811-1941, aktenr: 2].
Notitie bij Nicolaas: Claas de Regt.
Beroep:
Rentenier (1813)
Hij trouwde met
37 Jacoba Jansz van Driessen. Jacoba is overleden in 1804 in Kats.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Marinus Klaasse de Regt, geboren omstreeks 1770. Marinus is overleden op zaterdag 17-05-1828 in Colijnsplaat, ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17-05-1828 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 22].
Beroep:
Landman (1828)
Marinus trouwde met Sanderina Sense Schippers. Sanderina is overleden na 1828.
Beroep:
Landvrouw (1833)
II. Dirkje de Regt, geboren omstreeks 1775 in Kats. Dirkje is overleden op maandag 24-02-1845 in Colijnsplaat, ongeveer 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24-02-1845 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 9].
Beroep:
Landvrouw (1845)
Dirkje trouwde met Adriaan de Pree. Adriaan is overleden vr 1845.
III. Jozias Klaasse de Regt (zie 18).
40 Cornelis Pieterse Koeman.
Hij trouwde met
41 Sara Imanse.
Kind uit dit huwelijk:
I. Abraham Cornelisse Koeman (zie 20).
48 Christiaan Kramer.
Kind van Christiaan uit onbekende relatie:
I. Arij Kramer (zie 24).
50 Adriaan Fortuijn.
Hij trouwde met
51 Catharina Bouwman.
Kind uit dit huwelijk:
I. Cornelia Adriaans Fortuijn (zie 25).
60 [vermoedelijk] Dingenis Dingenisz Verburg, geboren omstreeks 1768. Dingenis is overleden op vrijdag 24-02-1832 in Colijnsplaat, ongeveer 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24-02-1832 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 11].
Notitie bij Dingenis: Dingenis D. Senior Verburg.
Beroep:
Arbeider (1817 - 1832)
Hij trouwde met
61 [vermoedelijk] Janna Nicolaase Koole, geboren omstreeks 1763 in Wissenkerke. Janna is overleden op vrijdag 14-06-1839 in Colijnsplaat, ongeveer 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14-06-1839 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 25].
Beroep:
Arbeidster (1817 - 1830)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. [vermoedelijk] Dingenis D Verburg (zie 30).
II. Abraham Verburg, geboren omstreeks 1795 in Colijnsplaat. Abraham is overleden op donderdag 04-06-1863 in Colijnsplaat, ongeveer 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 04-06-1863 [bron: Overlijdensakten Colijnsplaat 1811-1941, aktenr: 28].
Beroep:
Landmansknecht (1819)
Abraham trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op woensdag 28-04-1819 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 4] met Maatje Blok, ongeveer 27 jaar oud. Maatje is geboren omstreeks 1792 in Colijnsplaat, dochter van Jan Blok en Willemijntje P Heijstek. Maatje is overleden na 1863, minstens 71 jaar oud.
Beroepen:
Dienstmeid (1819)
Arbeidster (1863)
III. Laurus Verburg, geboren omstreeks 1796 in Colijnsplaat.
Beroep:
Landmansknecht (1824)
Laurus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op zaterdag 13-11-1824 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 8] met Neeltje Hollestelle, ongeveer 24 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1800 in Colijnsplaat, dochter van Marinus Hollestelle en Pieternella Munter.
Beroep:
Arbeidster (1824)
IV. Cornelis Verburg, geboren omstreeks 1797 in Colijnsplaat.
Beroep:
Landbouwersknecht (1817)
Cornelis trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op vrijdag 05-12-1817 in Wissenkerke [bron: Huwelijksakten Wissenkerke (NB) 1811-1922, aktenr : 8] met Durftje Boot, ongeveer 22 jaar oud. Durftje is geboren omstreeks 1795 in Wissenkerke, dochter van Pieter A Boot en Jannetje de Smit.
Beroep:
Arbeidster (1817)
V. Jan Verburg, geboren omstreeks 1806 in Colijnsplaat.
Beroep:
Arbeider (1830 - 1870)
Jan trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zaterdag 10-07-1830 in Colijnsplaat [bron: Huwelijksakten Colijnsplaat 1811-1922, aktenr: 9] met Paulina Douw, ongeveer 22 jaar oud. Paulina is geboren omstreeks 1808 in Colijnsplaat, dochter van Cornelis Douw en Machalina Gauwlooze.
Beroepen:
Arbeidster (1870)
Dienstmeid (1830)
62 Cornelis Koster.
Hij trouwde met
63 Cornelia van Gilst.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jannetje Koster (zie 31).

Generatie 7 (oudgrootouders)

122 Nicolaas Kole.
Hij trouwde met
123 Laurina de Kok.
Kind uit dit huwelijk:
I. Janna Nicolaase Koole (zie 61).

Index (295 personen)

Abrahamse, Anthonia [Schoonmoeder van dochter van 6 en 7]  6,VII
Alebregtse, Pieter [Schoonvader van zoon van 8 en 9]  8,IV
Alebregtse, Sara (*±1833, †<1910) [Schoondochter van 8 en 9]  8,IV
Blok, Jan [Schoonvader van zoon van 60 en 61]  60,II
Blok, Maatje (*±1792, †>1863) [Schoondochter van 60 en 61]  60,II
Bolle, Abraham (*±1810, †<1894) [Schoonzoon van 24 en 25]  24,IV
Bolle, Marinus [Schoonvader van dochter van 24 en 25]  24,IV
Boo, Jacob de (*±1793, †29-07-1872) [Schoonzoon van 16 en 17]  16,I
Boo, Pieter de [Schoonvader van dochter van 16 en 17]  16,I
Boot, Durftje (*±1795) [Schoondochter van 60 en 61]  60,IV
Boot, Pieter A [Schoonvader van zoon van 60 en 61]  60,IV
Bouterse, Maria [Schoonmoeder van dochter van 8 en 9]  8,II
Bouwense, Marinus [Schoonvader van zoon van 16 en 17]  16,V
Bouwense, Tannetje (*±1811, †01-07-1840) [Schoondochter van 16 en 17]  16,V
Bouwman, Catharina [Nummer 51]  51
Breas, Klazina [Schoonmoeder van dochter van 6 en 7]  6,IX
Brik, Jacoba (†>1882) [Schoondochter van 10 en 11]  10,III
Buiten, Cornelia van (*±1809, †21-07-1854) [Partner van 10]  10
Caljouw, Grietje [Schoonmoeder van zoon van 18 en 19]  18,II
Clement, Blazina (*±1805, †04-01-1875) [Dochter van 16 en 17]  16,IV
Clement, Cornelis (*30-06-1892, †>1934) [Zoon van 2 en 3]  1; 2,II
Clement, Cornelis Johannis (*±1858, †07-11-1862) [Zoon van 4 en 5]  4,IV
Clement, Cornelis Johannis (*14-01-1863, †15-01-1863) [Zoon van 4 en 5]  4,VIII
Clement, Dirkje (*±1839, †22-04-1906) [Dochter van 8 en 9]  8,VII
Clement, Geertruid (*±1830, †05-11-1909) [Dochter van 8 en 9]  8,II
Clement, Geertruij (*?-06-1816, †06-11-1816) [Dochter van 16 en 17]  16,VI
Clement, Jacoba (*?-08-1853, †03-11-1855) [Dochter van 4 en 5]  4,I
Clement, Jacoba (*±1858, †06-03-1924) [Dochter van 4 en 5]  4,V
Clement, Jan (*±1808, †14-02-1882) [Zoon van 16 en 17]  16,V
Clement, Janna (*?-10-1847, †05-08-1848) [Dochter van 8 en 9]  8,XI
Clement, Johannes (*?-05-1861, †28-10-1862) [Zoon van 4 en 5]  4,VII
Clement, Johannes (*10-11-1864, †28-09-1930) [Nummer 2]  2
Clement, Johannes (*22-11-1895, †30-01-1932) [Nummer 1]  1; 2,I; 2,II
Clement, Johannis (*±1801, †03-05-1874) [Nummer 8]  8
Clement, Johannis (*±1845, †18-01-1889) [Zoon van 8 en 9]  8,X
Clement, Johannis (*08-04-1856, †11-04-1856) [Zoon van 4 en 5]  4,III
Clement, Johannis (*?-01-1860, †11-10-1860) [Zoon van 4 en 5]  4,VI
Clement, Jozias (*?-05-1829, †05-08-1829) [Zoon van 8 en 9]  8,I
Clement, Jozias (*±1831, †27-01-1893) [Nummer 4]  4
Clement, Jozias (*04-01-1887, †18-09-1945) [Zoon van 2 en 3]  1; 2,I
Clement, Klazina (*±1837, †01-07-1896) [Dochter van 8 en 9]  8,VI
Clement, Leendert (*?-03-1894, †18-08-1894) [Zoon van 2 en 3]  2,III
Clement, Lena (*±1841, †22-11-1866) [Dochter van 8 en 9]  8,VIII
Clement, Lena (*±1856, †14-01-1912) [Dochter van 4 en 5]  4,II
Clement, Maria (*±1795, †30-09-1881) [Dochter van 16 en 17]  16,I
Clement, Maria (*±1836, †18-01-1895) [Dochter van 8 en 9]  8,V
Clement, Marinus (*±1771, †25-01-1838) [Nummer 16]  16
Clement, Marinus (*±1833, †10-05-1910) [Zoon van 8 en 9]  8,IV
Clement, Markus (*±1845, †16-02-1851) [Zoon van 8 en 9]  8,IX
Clement, Mattheus (*±1803, †31-07-1879) [Zoon van 16 en 17]  16,III
Coosemans, Jan Baptist [Nummer 26]  26
Dekker, Adriana [Schoonmoeder van zoon van 22 en 23]  22,III
Dominicus, Elizabeth Cornelia (*±1787, †29-03-1849) [Schoondochter van 22 en 23]  22,I
Dominicus, Leendert [Schoonvader van zoon van 22 en 23]  22,I
Douw, Cornelis [Schoonvader van zoon van 60 en 61]  60,V
Douw, Paulina (*±1808) [Schoondochter van 60 en 61]  14,IV; 60,V
Driessen, Jacoba Jansz van (†1804) [Nummer 37]  37
Est, Antonie van der (†>1857) [Schoonzoon van 22 en 23]  22,II
Faasse, Jan (*±1852, †18-01-1924) [Schoonzoon van 4 en 5]  4,II
Faasse, Omer [Schoonvader van dochter van 4 en 5]  4,II
Fortuijn, Adriaan [Nummer 50]  50
Fortuijn, Cornelia Adriaans (*±1775, †13-12-1846) [Nummer 25]  25
Fouw, Gillis de (*±1828, †>1909) [Schoonzoon van 8 en 9]  8,II
Fouw, Thomas de [Schoonvader van dochter van 8 en 9]  8,II
Gauwlooze, Machalina [Schoonmoeder van zoon van 60 en 61]  60,V
Geelhoed, Krina (*±1832, †18-01-1854) [Schoondochter van 30 en 31]  30,X
Geelhoed, Lena [Schoonmoeder van dochter van 16 en 17]  16,I
Geelhoed, Pieter [Schoonvader van zoon van 30 en 31]  30,X
Gilst, Cornelia van [Nummer 63]  63
Gilst, Cornelia van (*±1812, †05-06-1886) [Partner van 14]  14
Glerum, Adriaan Jacobse (*±1761, †21-03-1820) [Nummer 22]  22
Glerum, Helena (*±1793, †27-04-1835) [Nummer 11]  11
Glerum, Huibrecht (*±1786, †18-04-1851) [Zoon van 22 en 23]  22,III
Glerum, Jacob Adriaanse (*±1781, †>1849) [Zoon van 22 en 23]  22,I
Glerum, Jacomina (*±1790) [Dochter van 22 en 23]  22,IV
Glerum, Kornelia (*±1784, †22-08-1857) [Dochter van 22 en 23]  22,II
Goulooze, Susanna [Schoonmoeder van zoon van 12 en 13]  12,V
Gouloze, David [Schoonvader van zoon van 12 en 13]  12,VI
Gouloze, Pieternella (*±1834, †04-02-1913) [Schoondochter van 12 en 13]  12,VI
Haver, Leuntje van [Schoonmoeder van zoon van 16 en 17]  16,V
Heijstek, Abraham [Schoonvader van dochter van 8 en 9]  8,VIII
Heijstek, Abraham (*±1836) [Schoonzoon van 8 en 9]  8,VIII
Heijstek, Adriana [Schoonmoeder van dochter van 6 en 7]  6,IV; 6,IX
Heijstek, Willemijntje P [Schoonmoeder van zoon van 60 en 61]  60,II
Hoekman, Jakoba Cornelia (Koos) (*30-11-1904, †27-02-1983)  1,I
Hoekman, Johanna (Joke) (*17-01-1929, †17-04-1975) [Pleegdochter van 1]  1,I; 1,I
Hof, Adriana op het (*±1765, †19-02-1811) [Schoondochter van 22 en 23]  22,I
Hof, Huijbregt op het [Schoonvader van zoon van 22 en 23]  22,I
Hof, Katelijnje Jacobse op het [Schoonmoeder van zoon van 22 en 23]  22,I
Hogerheije, Jacomina Davidse [Nummer 29]  29
Hollestelle, Marinus [Schoonvader van zoon van 60 en 61]  60,III
Hollestelle, Neeltje (*±1800) [Schoondochter van 60 en 61]  60,III
Hoogerheide, Adriaan [Schoonvader van zoon van 12 en 13]  12,V
Hoogerheide, Tannetje (*±1833, †04-05-1906) [Schoondochter van 12 en 13]  12,V
Huissoon, Ardina [Schoonmoeder van dochter van 30 en 31]  30,XIV
Huissoon, Johannes [Schoonvader van dochter van 6 en 7]  6,IX
Huissoon, Pieter (*±1885, †>1917) [Schoonzoon van 6 en 7]  6,IX
Imanse, Sara [Nummer 41]  41
Israel, Gerard (*±1840, †1906) [Schoonzoon van 8 en 9]  8,VII
Israel, Marinus [Schoonvader van dochter van 8 en 9]  8,VII
Iwaarden, Pieter van (†>1884) [Schoonzoon van 10 en 11]  10,VI
Jobse, Jan (†<1924) [Schoonzoon van 4 en 5]  4,V
Jonker, Alberdina Hillegonda (Bertha) (*28-12-1894, †15-07-1963) [Partner van 1]  1; 2,I; 2,II
Jonker, Albartus (*10-12-1859, †03-04-1938) [Schoonvader van 1]  1
Karman, Daniel [Schoonvader van dochter van 8 en 9]  8,VI
Karman, Johannis (*±1834, †<1896) [Schoonzoon van 8 en 9]  8,VI
Karreman, Jan (*±1869) [Schoonzoon van 6 en 7]  6,VII
Karreman, Leunis (†<1896) [Schoonvader van dochter van 6 en 7]  6,VII
Kesterloo, Huibert Martin [Getuige bij geboorteaangifte van 1]  1
Knuit, Geertruid (*±1772, †20-12-1848) [Nummer 17]  17
Koeman, Abraham (*±1807) [Zoon van 20 en 21]  20,IV
Koeman, Abraham (*?-01-1819, †02-11-1819) [Zoon van 10 en 11]  10,I
Koeman, Abraham (*?-12-1820, †14-09-1821) [Zoon van 10 en 11]  10,II
Koeman, Abraham (*20-04-1831, †21-04-1831) [Zoon van 10 en 11]  10,VII
Koeman, Abraham Cornelisse (*1774, †17-06-1832) [Nummer 20]  20
Koeman, Adriaan (*±1825, †07-10-1882) [Zoon van 10 en 11]  10,III
Koeman, Adriana (*±1829, †10-10-1884) [Dochter van 10 en 11]  10,VI
Koeman, Cornelia (*±1829, †06-01-1877) [Nummer 5]  5
Koeman, Cornelis (*±1796, †04-04-1860) [Nummer 10]  10
Koeman, Cornelis Pieterse [Nummer 40]  40
Koeman, Margaritha (*±1801) [Dochter van 20 en 21]  20,III
Koeman, Neeltje (*±1826, †15-11-1851) [Dochter van 10 en 11]  10,IV
Koeman, Pieter (*±1799, †19-07-1834) [Zoon van 20 en 21]  20,II
Kok, Cornelia de [Schoonmoeder van dochter van 4 en 5]  4,II
Kok, Laurina de [Nummer 123]  123
Kole, Jan Jacob [Schoonvader van zoon van 6 en 7]  6,II
Kole, Maria Barendina (*±1867, †>1889) [Schoondochter van 6 en 7]  6,II
Kole, Nicolaas [Nummer 122]  122
Kommejan, Neeltje Stevense (†<1820) [Nummer 23]  23
Kooijman, Maria [Schoonmoeder van dochter van 20 en 21]  20,III
Koole, Jacomina [Schoonmoeder van dochter van 24 en 25]  24,I
Koole, Janna Nicolaase (*±1763, †14-06-1839) [Nummer 61]  61
Koosemans, Anna Maria (*±1802, †16-06-1862) [Nummer 13]  13
Korshuijze, Cornelia [Schoonmoeder van zoon van 8 en 9]  8,IV
Korshuize, Blazina (*1778, †06-11-1854) [Schoonmoeder van zoon van 16 en 17]  16,V
Korsuize, Pieter [Schoonvader van dochter van 30 en 31]  30,XIV
Korsuize, Pieter (*±1834, †<1897) [Schoonzoon van 30 en 31]  30,XIV
Kosten, Jan [Schoonvader van zoon van 20 en 21]  20,II
Kosten, Laurus [Schoonvader van dochter van 22 en 23]  22,IV
Kosten, Neeltje (*±1792) [Schoondochter van 20 en 21]  20,II
Kosten, Passchier Laurusse (*±1804) [Schoonzoon van 22 en 23]  22,IV
Koster, Cornelis [Nummer 62]  62
Koster, Jannetje (*±1792, †14-02-1836) [Nummer 31]  31
Kramer (levenloos *24-08-1826) [Zoon van 12 en 13]  12,I
Kramer (levenloos *26-01-1828) [Dochter van 12 en 13]  12,III
Kramer, Adriaan (*±1804, †24-12-1901) [Nummer 12]  12
Kramer, Adriaan (*?-10-1865, †18-12-1865) [Zoon van 6 en 7]  6,III
Kramer, Adriaan (*±1871, †>1891) [Zoon van 6 en 7]  6,VI
Kramer, Adriana (*?-07-1869, †04-09-1869) [Dochter van 6 en 7]  6,V
Kramer, Adriana (*±1878, †11-01-1917) [Dochter van 6 en 7]  6,IX
Kramer, Arij (*±1772, †05-05-1841) [Nummer 24]  24
Kramer, Arij (*24-08-1826, †26-08-1826) [Zoon van 12 en 13]  12,II
Kramer, Arij (*±1831, †09-01-1917) [Zoon van 12 en 13]  12,V
Kramer, Catharina (*±1805, †07-04-1862) [Dochter van 24 en 25]  24,III
Kramer, Christiaan [Nummer 48]  48
Kramer, Cornelia (*±1811, †22-01-1894) [Dochter van 24 en 25]  24,IV
Kramer, Cornelia (*±1867, †03-12-1935) [Dochter van 6 en 7]  6,IV
Kramer, Cornelis (*±1807, †27-02-1870) [Schoonzoon van 16 en 17]  16,IV
Kramer, Cornelis (*±1836, †21-01-1910) [Nummer 6]  6
Kramer, Cornelis C (*22-02-1783, †27-09-1826) [Schoonvader van zoon van 16 en 17]  16,V
Kramer, Jacomina (*±1830, †>1853) [Dochter van 12 en 13]  12,IV
Kramer, Jacomina (*?-06-1876, †11-09-1876) [Dochter van 6 en 7]  6,VIII
Kramer, Janna (*±1874) [Dochter van 6 en 7]  6,VII
Kramer, Jannetje (*±1814) [Schoondochter van 16 en 17]  16,V
Kramer, Johannis David (*±1864, †>1889) [Zoon van 6 en 7]  6,II
Kramer, Lena (*?-09-1816, †27-11-1816) [Dochter van 24 en 25]  24,VI
Kramer, Maria Cornelia (*21-01-1862, †27-11-1938) [Nummer 3]  3
Kramer, Matthijs (*±1833, †04-10-1915) [Zoon van 12 en 13]  12,VI
Kramer, Neeltje (*±1801, †17-05-1871) [Dochter van 24 en 25]  24,I
Kramer, Pieter [Schoonvader van dochter van 16 en 17]  16,IV
Kramer, Pieternella (*?-01-1815, †25-03-1815) [Dochter van 24 en 25]  24,V
Lagendijk, Diena Lientje [Schoonmoeder van zoon van 2 en 3]  2,II
Liefbroer, Johanna [Schoonmoeder van dochter van 8 en 9]  8,VI
Linde, Gillis Jacobus van de [Schoonvader van zoon van 18 en 19]  18,V
Linde, Jacoba Johanna Josina van de (*±1822, †<1857) [Schoondochter van 18 en 19]  18,V
Loof, Levina de [Schoonmoeder van dochter van 14 en 15]  14,III
Looff, Elisabeth de [Schoonmoeder van dochter van 8 en 9]  8,V
Luijk, Maatje Josina van (*19-09-1899, †02-12-1991)  1,I
Maas, Cornelis Anthoni van der [Schoonvader van zoon van 18 en 19]  18,V
Maas, Janna van der (*±1833, †<1908) [Schoondochter van 18 en 19]  18,V
Maas, Johanna (*01-10-1812, †15-11-1886) [Schoondochter van 16 en 17]  16,III
Maas, Laurus [Schoonvader van zoon van 16 en 17]  16,III
Markusse, Maria (*±1785, †09-06-1850) [Nummer 19]  19
Moelker, Jan (†<1835) [Schoonzoon van 22 en 23]  22,IV
Moerman, Adriaan (*±1874, †<1907) [Schoonzoon van 6 en 7]  6,IX
Moerman, Cornelis [Schoonvader van dochter van 6 en 7]  6,IV; 6,IX
Moerman, Jan (*±1867, †>1935) [Schoonzoon van 6 en 7]  6,IV
Montee, Henri Philip [Schoonvader van zoon van 2 en 3]  2,II
Montee, Sophia Geertruida (*07-03-1890, †21-03-1934) [Schoondochter van 2 en 3]  2,II
Moor, (Cornelia) Adriana de [Schoonmoeder van dochter van 16 en 17]  16,IV
Mosse, Joost [Schoonvader van dochter van 20 en 21]  20,III
Mosse, Joost (*±1796) [Schoonzoon van 20 en 21]  20,III
Munter, Pieternella [Schoonmoeder van zoon van 60 en 61]  60,III
Noordhoek, Antonie Matthijsse [Schoonvader van dochter van 18 en 19]  18,III
Noordhoek, Matthijs (*±1801, †>1876) [Schoonzoon van 18 en 19]  18,III
Openneer, Maatje [Schoonmoeder van dochter van 22 en 23]  22,IV
Ossewaarde, Adriana Martha (*±1814, †19-03-1895) [Dochter van 28 en 29]  28,III
Ossewaarde, Adriana Martina (*±1844, †19-11-1929) [Dochter van 14 en 15]  14,IV
Ossewaarde, Dingenis (*?-09-1840, †03-08-1841) [Zoon van 14 en 15]  14,II
Ossewaarde, Jacomina (*±1839, †04-09-1918) [Nummer 7]  7
Ossewaarde, Jan [Nummer 28]  28
Ossewaarde, Jan (*?-01-1851, †30-05-1851) [Zoon van 14 en 15]  14,V
Ossewaarde, Jan (*?-02-1852, †13-05-1852) [Zoon van 14 en 15]  14,VI
Ossewaarde, Jannetje (*±1843, †>1871) [Dochter van 14 en 15]  14,III
Ossewaarde, Johannis David (*±1814, †08-11-1882) [Nummer 14]  14
Ossewaarde, Thona Davina (*±1806, †27-06-1885) [Dochter van 28 en 29]  28,I
Plantefeber, Abraham (*±1827, †<1905) [Schoonzoon van 30 en 31]  30,IX
Plantefeber, Jan [Schoonvader van dochter van 30 en 31]  30,IX
Poortvlied, Johanna [Schoonmoeder van zoon van 16 en 17]  16,III
Post, Jacob [Schoonvader van dochter van 8 en 9]  8,V
Post, Marinus (*±1832, †01-09-1880) [Schoonzoon van 8 en 9]  8,V
Pree, Adriaan de (†<1845) [Schoonzoon van 36 en 37]  36,II
Regt, Dirckje de (*±1809, †17-05-1876) [Dochter van 18 en 19]  18,III
Regt, Dirkje de (*±1775, †24-02-1845) [Dochter van 36 en 37]  36,II
Regt, Jacoba (Koba) de (*±1807, †21-12-1876) [Nummer 9]  9
Regt, Jan de (*±1809, †>1883) [Schoonzoon van 18 en 19]  18,IV
Regt, Janna de (*±1815, †12-02-1902) [Dochter van 18 en 19]  18,VI
Regt, Jozias Klaasse de (*±1779, †19-06-1835) [Nummer 18]  18
Regt, Lena de (*±1811, †19-09-1883) [Dochter van 18 en 19]  18,IV
Regt, Marinus Klaasse de (*±1770, †17-05-1828) [Zoon van 36 en 37]  18,IV; 36,I
Regt, Markus de (*±1808, †07-05-1891) [Zoon van 18 en 19]  18,II
Regt, Nicolaas de (*±1741, †19-03-1813) [Nummer 36]  36
Regt, Nicolaas de (*±1814, †07-07-1908) [Zoon van 18 en 19]  18,V
Rijcke, Abraham de [Schoonvader van zoon van 2 en 3]  2,I
Rijcke, Adriana Wilhelmina de (*18-07-1892, †>1945) [Schoondochter van 2 en 3]  2,I
Rijcke, Maatje de [Schoonmoeder van zoon van 2 en 3]  2,I
Rozel, Joppa [Schoonmoeder van dochter van 8 en 9]  8,VII
Rusters, Neeltje [Schoonmoeder van zoon van 20 en 21]  20,II
Sandee, Cornelia Machielse (*1788, †01-12-1823) [Partner van 20]  20
Schaik, Dina van [Schoonmoeder van zoon van 6 en 7]  6,II
Scheffers, Jannetje Pieternella  1,I
Schippers, Sanderina Sense (†>1828) [Schoondochter van 36 en 37]  18,IV; 36,I
Schrier, Jacob (†<1864) [Schoonzoon van 30 en 31]  8,X; 30,IX
Schrier, Jacomina (*±1833, †02-05-1897) [Partner van 4]  4
Schrier, Paulus [Schoonvader van dochter van 14 en 15]  14,III
Schrier, Paulus (*±1841, †>1871) [Schoonzoon van 14 en 15]  14,III
Schrier, Sara (*±1855) [Schoondochter van 8 en 9]  8,X
Serier, IJman (*±1819, †>1853) [Schoonzoon van 12 en 13]  12,IV
Serier, Izaak (*±1820, †<1902) [Schoonzoon van 18 en 19]  18,VI
Serier, Pieter [Schoonvader van dochter van 12, 13, van dochter van 18 en 19]  12,IV; 18,VI
Slimmen, Geertruid [Schoonmoeder van zoon van 12 en 13]  12,VI
Smit, Jacob [Schoonzoon van 10 en 11]  10,IV
Smit, Jannetje de [Schoonmoeder van zoon van 60 en 61]  60,IV
Strien, Cornelia van [Schoonmoeder van dochter van 30 en 31]  30,IX
Strijd, Jacoba [Schoonmoeder van zoon van 18 en 19]  18,V
Swemer, Geertruida Maria [Schoonmoeder van zoon van 18 en 19]  18,V
Verbon, Jacomina [Nummer 27]  27
Verburg, Abraham [Schoonvader van zoon van 18 en 19]  18,II
Verburg, Abraham (*±1795, †04-06-1863) [Zoon van 60 en 61]  60,II
Verburg, Adriana Cornelia (*±1815, †>1891) [Schoondochter van 18 en 19]  18,II
Verburg, Cornelia (*±1815, †30-10-1853) [Nummer 15]  15
Verburg, Cornelis (*±1797) [Zoon van 60 en 61]  60,IV
Verburg, Cornelis (*?-09-1818, †13-06-1819) [Zoon van 30 en 31]  30,V
Verburg, Cornelis (*01-08-1830, †03-08-1830) [Zoon van 30 en 31]  30,XII
Verburg, Dina (*±1835, †27-11-1897) [Dochter van 30 en 31]  30,XIV
Verburg, Dingenis (*?-09-1813, †05-03-1815) [Zoon van 30 en 31]  30,I
Verburg, Dingenis (*?-04-1816, †07-02-1817) [Zoon van 30 en 31]  30,III
Verburg, Dingenis D (*±1789, †11-08-1844) [Nummer 30]  30
Verburg, Dingenis Dingenisz (*±1768, †24-02-1832) [Nummer 60]  60
Verburg, Jan (*±1806) [Zoon van 60 en 61]  14,IV; 60,V
Verburg, Jan (*±1828) [Zoon van 30 en 31]  30,X
Verburg, Janna (*?-01-1820, †11-04-1821) [Dochter van 30 en 31]  30,VII
Verburg, Janna (*±1823, †01-11-1827) [Dochter van 30 en 31]  30,VIII
Verburg, Janna (*±1831, †19-04-1886) [Schoonmoeder van zoon van 6 en 7]  6,VI
Verburg, Janna (*?-05-1833, †03-08-1833) [Dochter van 30 en 31]  30,XIII
Verburg, Jannetje (*±1825, †05-02-1905) [Dochter van 30 en 31]  8,X; 30,IX
Verburg, Laurus (*±1796) [Zoon van 60 en 61]  60,III
Verburg, Leuntje (*?-07-1829, †04-09-1829) [Dochter van 30 en 31]  30,XI
Verburg, Pieter (*±1845, †<1929) [Schoonzoon van 14 en 15]  14,IV
Verburg, Willemina (*?-09-1816, †06-07-1817) [Dochter van 30 en 31]  30,IV
Verburg, Willemina (*±1820, †15-09-1845) [Dochter van 30 en 31]  30,VI
Verhulst, Maria (*1808)  16,IV
Versluijs, Adriaan (†<1811)  22,I
Viersse, Sara Jorisse [Schoonmoeder van dochter van 28 en 29]  28,I
Voorde, Geeraard van de [Getuige bij overlijdensaangifte van 1]  1
Vos, Catharina de [Schoonmoeder van zoon van 30 en 31]  30,X
Vos, Neeltje de [Schoonmoeder van dochter van 12, 13, van dochter van 18 en 19]  12,IV; 18,VI
Vriend, Huibrecht de [Schoonvader van zoon van 22 en 23]  22,III
Vriend, Jannetje de (*±1792, †>1851) [Schoondochter van 22 en 23]  22,III
Wante, Poulina [Schoonmoeder van dochter van 8 en 9]  8,VIII
Weele, Dina van der (*±1869, †>1891) [Schoondochter van 6 en 7]  6,VI
Weele, Jacob van der (*±1799, †<1871) [Schoonzoon van 24 en 25]  24,I
Weele, Levinus van der [Schoonvader van dochter van 24 en 25]  24,I
Weele, Maria van der [Schoonmoeder van dochter van 24 en 25]  24,IV
Weele, Maria Cornelisse van der [Schoonmoeder van dochter van 18 en 19]  18,III
Weele, Willem van der (†>1886) [Schoonvader van zoon van 6 en 7]  6,VI
Weijler, Jacob Marinus [Getuige bij geboorteaangifte van 1]  1
Westerweel, Cornelis (*±1803, †<1885) [Schoonzoon van 28 en 29]  28,I
Westerweel, Jan [Schoonvader van dochter van 28 en 29]  28,I
Weststrate, Barbera [Schoonmoeder van zoon van 22 en 23]  22,I
Wezel, Izaak van [Getuige bij overlijdensaangifte van 1]  1
Witte, Maria de (†<1811) [Nummer 21]  21
Wolde, Hilligje van der (*24-07-1860, †03-04-1945) [Schoonmoeder van 1]  1
Wolf, Cornelis Wilhelm (*12-03-1925, †04-09-1993)  1,I
Wolf, Pieter Jacobus (*03-07-1897, †21-07-1990)  1,I
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.0.5 op 31-10-2008 12:54