Parenteel Johanna Hoekman

Generatie 1 (kwartierdrager)

1 Johanna (Joke) Hoekman, geboren op donderdag 17-01-1929 in Valburg, ook pleegdochter van Johannes Clement en Alberdina Hillegonda (Bertha) Jonker. Joke is overleden op donderdag 17-04-1975 in Middelburg, 46 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 22-04-1975 in Middelburg, algemene begraafplaats.
Notitie bij Joke: Op 3 januari 1930 gaat Johanna naar Koudekerke.Johanna werd op 17 januari 1929 in een kindertehuis in Valburg geboren. Ze werd op 3 januari 1930 ingeschreven op een adres in Koudekerke komende vanuit Zierikzee. Het adres, Breeweg 49 is door de verandering van de gemeentegrens per 1 november 1941 in de gemeente Middelburg gekomen. Op dat adres was al woonachtig: Jonker e/v Clement, Alberdina Hillegonda, geboren te Zwolle op 28 december 1893.

Een zus van Alberdina Hillegonda Jonker, Wilhelmina Gerharda Jonker is waarschijnlijk de "oma Clement" waar Jolande het altijd over heeft. Zij verbleef indertijd in het Gasthuis te Goes. Zij overleed op 30-05-1975 te Goes

Johanna is nooit officieel geadopteerd. Als officile moeder van Johanna is bekend: Hoekman, Jakoba, geboren te Noordgouwe op 30 november 1904, waarschijnlijk wonende te Zierikzee. Er was officieel geen vader.

Met dank aan de gemeente Middelburg Dienst Middelen.
Beroepen:
Vouwster (Wasserij Zeeland te Middelburg)
van ± 1948 tot 01-06-1952     Hulp onderwijzeres (Kleuterschool ´t Zand, Middelburg)
Joke trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 11-06-1952 in Middelburg met Cornelis Wilhelm Wolf, 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 11-06-1952 in Middelburg in de "Doopsgezinde kerk". Cornelis is geboren op donderdag 12-03-1925 in Middelburg, zoon van Pieter Jacobus Wolf en Maatje Josina van Luijk. Cornelis is overleden op zaterdag 04-09-1993 in Kattendijke, 68 jaar oud. Hij is gecremeerd in Middelburg. Hij ging eerder samenwonen met Jannetje Pieternella Scheffers.
Notitie bij Cornelis: Is nog koster geweest van de 7e dag-Advetisten kerk in de Noordstraat in Middelburg.
Hij had later in de Noordstraat een elektriciteitswinkel. "Oma" Clement heeft rond 1950 haar huis verkocht zodat Cees de inboedel voor zijn winkel kon aanschaffen.
Dezelfde "oma" Clement woonde in bij Cees en Johanna.

Betreft: ontslag C.W. Wolf

Dhr Heijkoop, hulpprediker bij de godsdienstige groep waartoe Wolf behoort, heeft gevraagd de mogelijkheid onder het oog te willen zien, Wolf in zijn functie te handhaven, zonder dat hij werk op zaterdag behoeft te verrichten.
Hij wees op de medewerking die de groep van verschillende rijksinstanties, provincies, e.a. ondervindt, waar de betrokkenen in de gelegenheid worden gesteld hun zaterdagse dienst door ruiling op een andere dag te verrichten of de uren van zaterdag op een andere dag in te halen. Tegen loonkorting wegens niet werken op zaterdag zou ook geen bezwaar zijn.
Ik heb dhr H. medegedeeld, dat Wolf niet tot het personeel van de roulerende (?) dienst behoort, zodat ruiling van dienst niet mogelijk is.
Overigens lijkt mij het verzoek niet voor inwilliging vatbaar zonder een precedent te scheppen.

Middelburg, 27 juli 1945 verzonden

Aan den heer Directeur
Der N.V. "P.Z.E.M."
Te Middelburg

Naar aanleiding van het onder dagtekening van 15 juni j.l. door den leerling-meterijker tot ons gericht verzoek om hem als nog wegens vrijwillige dienstneming nonactiviteitsverlof te willen verlenen en met verwijzing naar Uw terzake betrekkelijk advies van 22 juni d.a.v. berichten wij U, dat wij hebben besloten, U in overweging te geven terug te komen op Uwe afwijzende beschikking en alsnog aan verzoeker het verzoek van Wolf gevolg te geven. nonactiviteitsverlof te verleenen voor een jaar.
Dit besluit is gegrond op de overweging dat, toen Wolf zich als vrijwilliger aanmeldde hij mocht aannemen, dat hem nonactiviteitsverlof zou worden verleend en dat de omstandigheid, dat hij zijn verzoek om nonactiviteitsverlof eerst later indiende, niet aan hem kan worden verweten.
Wij verzoeken U, betrokkene zoo mogelijk met de herziening van Uw besluit in kennis te stellen.

Het Dagelijksch bestuur der N.V. "P.Z.E.M."
Beroepen:
Electricin
Hulpmonteur
Kantoorbediende
van 01-12-1942 tot 15-06-1945     Leerlingijker bij de N.V. P.Z.E.M.
vanaf 15-06-1945     Oorlogsvrijwilliger
Kinderen van Joke en Cornelis:
I. Peter Johan Wolf. Peter ging samenwonen met Annie Toorenaar.
II. Jolande Corrina Wolf. Jolande ging samenwonen met Cornelis Johannes Pieter de Jonge.
III. Yvonne Cecile Wolf. Yvonne trouwde met Gillis Janssen.

Generatie 2 (ouders)

3 Jakoba Cornelia (Koos) Hoekman, geboren op woensdag 30-11-1904 in Noordgouwe. Koos is overleden op zondag 27-02-1983 in Zierikzee, 78 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 03-03-1983 in Zierikzee op de algemene begraafplaats.
Notitie bij Koos: Komt op 2 juni 1922 uit Duivendijke, op 3 juni wordt ze ingeschreven in ...... En is dan ongehuwd. Volgens de persoonskaart komt zo op 12-mei 1922 uit Noordgouwe.

Begraven samen met haar 2e man en moeder Jacoba in graf nr: D751
Zij trouwde op woensdag 09-10-1946 in Zierikzee met Pieter Marinis Mol (1876-1950). Zij trouwde op woensdag 03-09-1952 in Zierikzee met Marinus Dirk (Merien) Korstanje (1910-1994).
Kind van Koos uit onbekende relatie:
I. Johanna (Joke) Hoekman (zie 1).

Generatie 3 (grootouders)

7 Jacoba Hoekman, geboren op maandag 24-12-1883 in Oudelande. Jacoba is overleden op vrijdag 03-05-1963 in Zierikzee, 79 jaar oud [bron: Zierikzeesche Nieuwsbode, 10-05-1963; p. 6/12]. Zij is begraven op dinsdag 07-05-1963 in Zierikzee op de algemene begraafplaats.
Notitie bij Jacoba: Vanaf mei 1922 was ze huishoudster bij Antonie en trouwt 2 maanden later met hem.
Ze vertrekt op 25 juni 1926 naar Zierikzee, haar dochter Jakoba was al eerder naar Zierikzee gegaan, namelijk op 1 juni 1922. Ze kwamen onder andere te wonen in de Paardenstraat 366.
Pas op 27 juli 1928 zou ze scheiden van Antonie Beije te Duivendijke.

Begraven samen met haar dochter Jakoca en schoonzoon Marinus in graf nr: D751
Beroep:
Huishoudster (1922)
Zij trouwde op vrijdag 21-07-1922 in Duivendijke [bron: Huwelijksakten Duivendijke 1811-1922, aktenr: 1] met Anthonie Beije (1881-1951). Dit huwelijk werd ontbonden op vrijdag 27-07-1928 in Duivendijke (Echtscheiding). Zij trouwde op woensdag 11-12-1929 in Zierikzee met Pieter Koopman (1874-1945).
Kinderen van Jacoba uit onbekende relatie:
I. Jakoba Cornelia (Koos) Hoekman (zie 3).
II. Cornelia Hoekman, geboren op donderdag 04-02-1909 in Noordgouwe, ook pleegdochter van Jacob Hoekman. Cornelia is overleden op maandag 02-03-1959 in Zierikzee, 50 jaar oud [bron: Zierikzeesche Nieuwsbode, 06-03-1959; p. 2/10]. Zij is begraven op vrijdag 06-03-1959 in Zierikzee op de algemene begraafplaats.
Notitie bij Cornelia: Geboortedatum Cornelia Hoekman staat fout op haar grafsteen.

Begraven samen met haar 2e man Marinus in graf nr: D1749

Onderhoudsplichtige van hun graf is dochter Hendrika van der Zouwen-Vis.
Beroep:
Dienstbode (<1932?)
Cornelia:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 05-06-1935 in Zierikzee [bron: Zierikzeesche Nieuwsbode, 07-06-1935; p. 2/8] met Jakob Kornelis Wandel, 32 jaar oud. Jakob is geboren op zondag 15-02-1903 in Zonnemaire, zoon van Adriaan Wandel en Catharina Quaak. Jakob is overleden op zaterdag 22-05-1943 in Middelburg, 40 jaar oud [bron: Overlijdensakten Middelburg 1943-1950, aktenr: 124].
(2) trouwde, 35 jaar oud, op vrijdag 24-03-1944 in Dordrecht met Marinus Adriaan Vis, 45 jaar oud. Marinus is geboren op donderdag 09-03-1899 in Noordgouwe, zoon van Pieter Marinus Vis en Adriana Johanna Fontijne. Marinus is overleden op zondag 26-03-1967 in Zierikzee, 68 jaar oud [bron: Zierikzeesche Nieuwsbode, 28-03-1967; p. 5/8]. Hij is begraven op woensdag 29-03-1967 in Zierikzee op de algemene begraafplaats [bron: Zierikzeesche Nieuwsbode, 28-03-1967; p. 5/8].
Notitie bij Marinus: Begraven samen met zijn vrouw Cornelia in graf nr: D1749.

Onderhoudsplichtige van hun graf is dochter Hendrika van der Zouwen-Vis.

Generatie 4 (overgrootouders)

14 Leendert Hoekman, geboren op maandag 03-09-1855 in Hoedekenskerke. Leendert is overleden op zaterdag 06-05-1939 in Zierikzee, 83 jaar oud [bron: Zierikzeesche Nieuwsbode, 08-05-1939; p. 3/4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 06-05-1939 [bron: Overlijdensakten Zierikzee 1811-1950, aktenr: 38]. Hij is begraven op dinsdag 09-05-1939 in Zierikzee?.
Notitie bij Leendert: Anthonie Beije, Geertruida Hoekman, onbekend, Johanna Roozendaal, zittend Leendert Hoekman, daarachter onbekend, onbekend, daarachter onbekend, onbekend, daarachter Christiaan Hoekman en Katharina Hoekman.
Jacoba Hoekman, dochters Jakoba Cornelia Hoekman en Cornelia Hoekman en Neeltje Hoekman.
Beroepen:
Veldarbeider (1912 - 1922)
Landbouwknecht (1893 - 1904)
Boerenknecht (1877)
Arbeider (1889)
Hij trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 13-12-1877 in Oudelande [bron: Huwelijksakten Oudelande 1811-1922, aktenr: 4] met de 19-jarige
15 Johanna Roozendaal, geboren op zaterdag 06-02-1858 in Oudelande. Johanna is overleden op zaterdag 19-06-1926 in Zierikzee, 68 jaar oud [bron: Overlijdensakten Zierikzee 1811-1950, aktenr: 43].
Beroep:
Arbeidster (1877)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geertruida Hoekman, geboren op vrijdag 15-11-1878 in Kloetinge. Geertruida is overleden op dinsdag 25-01-1949 in Zonnemaire, 70 jaar oud [bron: Overlijdensakten Zonnemaire 1811-1950, aktenr 2]. Zij is begraven in Zonnemaire op de algemene begraafplaats.
Beroep:
Dienstbode (1904)
Geertruida trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 05-07-1904 in Zonnemaire [bron: Huwelijksakten Zonnemaire 1811-1921, aktenr:3] met Samuel de Roo, 28 jaar oud. Samuel is geboren op donderdag 12-08-1875 in Zonnemaire, zoon van Pieter de Roo en Pieternella Bodbijl. Samuel is overleden op donderdag 08-08-1957 in Zonnemaire, 81 jaar oud. Hij is begraven in Zonnemaire op de algemene begraafplaats.
Beroepen:
Arbeider (1904)
Landarbeider
II. Maria Hoekman, geboren op donderdag 11-12-1879 in Kloetinge. Maria is overleden op vrijdag 16-04-1982 in Zierikzee, 102 jaar oud. Zij is begraven in Brouwershaven, algemeene begraafplaats.
Notitie bij Maria: In de Zierikzeesche Nieuwsbode van donderdag 14 juli 1938 wordt melding gemaakt van een bejaardenreis door de ouden van dagen uit Kerkwerve op 13 juli van dat jaar.Organisator was burgemeester W. Baas. Zestien autobezittersreden mee in de stoet, maar omdat Piet Ringelberg een lekke band kreeg, werd een kwartier te laat vertrokken. Men reed via Zierikzee, Noordgouwe, Brouwershaven en Renesse naar het vliegveld te Haamstede. Verscheidene oudjes zagen hier voor het eerst in hun leven vliegtuigen opstijgen en landen. Men belandde uiteindelijk in caf Van den Bos te Mondriaanshoofd om de inwendige mens te versterken. We zien hier de Kerkwervese bejaarden opgesteld onder de vleugels van een DC-3 Dakota van Schreinder Airways.

Maria Hoekman is het vrouwtje met witte band op hoed, achter de drie mannen gehurkt rechts.
Beroep:
Dienstbode (1900)
Maria trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 12-05-1900 in Noordgouwe [bron: Huwelijksakten Noordgouwe 1811-1922, aktenr: 3] met Johannis Viergever, 23 jaar oud. Johannis is geboren op zaterdag 12-08-1876 in Noordgouwe, zoon van Daniel Viergever en Johanna Bolijn. Johannis is overleden op zaterdag 09-12-1950 in Brouwershaven, 74 jaar oud [bron: Overlijdensakten Brouwershaven 1811-1950, aktenr: 12]. Hij is begraven in Brouwershaven, algemeene begraafplaats.
Beroepen:
Veldarbeider (1900)
Landbouwer (1919 - 1922)
III. Jakob Hoekman, geboren op zaterdag 13-11-1880 in Kloetinge. Jakob is overleden op vrijdag 30-07-1971 in Haarlem, 90 jaar oud.
Beroep:
Landbouwersknecht (1905)
Jakob trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 15-04-1905 in Noordgouwe [bron: Huwelijksakten Noordgouwe 1811-1922, aktenr: 4] met Adriana van der Klooster, 25 jaar oud. Adriana is geboren op zondag 27-07-1879 in Stavenisse, dochter van Cornelis van der Klooster en Helena Stoutjesdijk. Adriana is overleden op woensdag 07-01-1970 in Haarlemmermeer, 90 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode (1905)
IV. Jacoba Hoekman (zie 7).
V. Jan Hoekman, geboren op vrijdag 19-02-1886 in Kloetinge. Jan is overleden op zondag 22-04-1945 in Rotterdam, 59 jaar oud.
Beroep:
Veldarbeider (1912)
Jan trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 17-07-1912 in Noordgouwe [bron: Huwelijksakten Noordgouwe 1811-1922, aktenr: 5] met Johanna Suzanna Klaasse, 27 jaar oud. Johanna is geboren op zondag 05-10-1884 in Noordgouwe, dochter van Marinus Klaasse en Lijntje van der Wielen.
VI. Maatje Hoekman, geboren op zondag 06-11-1887 in Kloetinge. Maatje is overleden op zaterdag 06-04-1889 in Kloetinge, 1 jaar oud [bron: Overlijdensakten Kloetinge 1811-1942, aktenr: 7].
VII. Maatje Hoekman, geboren op maandag 05-05-1890 in Wolphaartsdijk. Maatje is overleden op maandag 27-12-1965 in Roermond, 75 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode (1914)
Maatje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 06-05-1914 in Noordgouwe [bron: Huwelijksakten Noordgouwe 1811-1922, aktenr: 5] met Tonus Pieter Stoel, 27 jaar oud. Tonus is geboren op maandag 28-02-1887 in Kerkwerve, zoon van Leendert Stoel en Pieternella de Witte. Tonus is overleden op maandag 15-02-1960 in Hasselt, 72 jaar oud.
Beroep:
Veldarbeider (1914)
VIII. Marinus Hoekman, geboren op woensdag 18-11-1891 in Wolphaartsdijk. Marinus is overleden op zondag 11-12-1966 in Rotterdam, 75 jaar oud.
Beroepen:
Koopman (1915)
Steenlosser
Opperman
Marinus trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 26-05-1915 in Zierikzee [bron: Huwelijksakten Zierikzee 1811-1922, aktenr: 18] met Lena Jacoba Struijk, 26 jaar oud. Lena is geboren op dinsdag 02-10-1888 in Zierikzee, dochter van Anthonij Pieter Struijk en Catharina Cornelia Quaak.
IX. Christiaan Hoekman, geboren op donderdag 15-12-1892 in Nieuwerkerk. Christiaan is overleden op zondag 29-01-1893 in Nieuwerkerk, 1 maand oud [bron: Overlijdensakten Nieuwerkerk 1811-1942, aktenr: 8].
X. Christina Hoekman, geboren in 01-1894 in Nieuwerkerk. Christina is overleden op dinsdag 02-10-1894 in Nieuwerkerk, 9 maanden oud [bron: Overlijdensakten Nieuwerkerk 1811-1942, aktenr: 2].
XI. Cornelis Hoekman, geboren in 01-1895 in Nieuwerkerk. Cornelis is overleden op zaterdag 29-06-1895 in Zonnemaire, 5 maanden oud [bron: Overlijdensakten Zonnemaire 1811-1940, aktenr: 17].
XII. Katharina (Ka) Hoekman, geboren op woensdag 19-02-1896 in Zonnemaire. Ka is overleden op vrijdag 18-05-1990 in Zierikzee, 94 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode (1919)
Ka trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 16-04-1919 in Zierikzee [bron: Huwelijksakten Zierikzee 1811-1922, aktenr: 6] met Anthonie Pieter Verijke, 26 jaar oud. Anthonie is geboren op donderdag 12-01-1893 in Zierikzee, zoon van Cornelis Verijke en Cornelia van der Maas. Anthonie is overleden op dinsdag 16-02-1960 in Zierikzee, 67 jaar oud.
Beroepen:
Los werkman (1919)
Kastelein (vanaf 1937)
XIII. Neeltje Hoekman, geboren op dinsdag 16-03-1897 in Zonnemaire. Neeltje is overleden op dinsdag 25-05-1976 in Zierikzee, 79 jaar oud. Zij is begraven in Zierikzee op de algemene begraafplaats.
Beroep:
Dienstbode (1917)
Neeltje trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 09-05-1917 in Zierikzee [bron: Huwelijksakten Zierikzee 1811-1922, aktenr: 17] met Lauwerens Johannes Lokker, 21 jaar oud. Lauwerens is geboren op maandag 03-02-1896 in Zierikzee, zoon van Johannes Cornelis Lokker en Pieternella Maria Reeders. Lauwerens is overleden op vrijdag 26-05-1972 in Zierikzee, 76 jaar oud. Hij is begraven in Zierikzee op de algemene begraafplaats.
Beroep:
Landbouwersknecht (1917)
XIV. Christina Hoekman, geboren op woensdag 11-05-1898 in Noordgouwe [bron: Zierikzeesche Nieuwsbode, 19-07-1898; p. 3/4]. Christina is overleden op vrijdag 27-05-1898 in Noordgouwe, 16 dagen oud [bron: Zierikzeesche Nieuwsbode, 19-07-1898; p. 3/4].
XV. Christiaan (Chris) Hoekman, geboren op vrijdag 28-09-1900 in Noordgouwe. Chris is overleden op maandag 08-03-1976 in Zierikzee, 75 jaar oud [bron: Zierikzeesche Nieuwsbode, 09-03-1976; p. 6/12]. Hij is begraven op donderdag 11-03-1976 in Zierikzee op de algemene begraafplaats [bron: Zierikzeesche Nieuwsbode, 09-03-1976; p. 6/12].
Notitie bij Chris: Is op 15 mei 1925 vertrokken naar Haarlemmermeer (NH) en komt op 10 mei 1926 weer terug naar Noordgouwe.
Beroepen:
Landarbeider
Los werkman
Chris trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 30-05-1928 in Kerkwerve met Kornelia Johanna Vis, 28 jaar oud. Kornelia is geboren op zondag 13-05-1900 in Noordgouwe.

Generatie 5 (betovergrootouders)

28 Jacob Hoekman, geboren op maandag 30-08-1819 in Hoedekenskerke. Jacob is overleden op zaterdag 22-04-1893 in Hoedekenskerke, 73 jaar oud [bron: Overlijdensakten Hoedekenskerke 1811-1942, aktenr: 11].
Beroepen:
Arbeider (1842 - 1893)
Sluiswachter (1849 - 1869)
Landbouwer (1864 - 1877)
Boerenknecht (1841)
Hij is weduwnaar van Jannetje Priester-Tolhoek (1820-1848), met wie hij trouwde (1), 22 jaar oud, op vrijdag 10-12-1841 in Hoedekenskerke [bron: Huwelijksakten Hoedekenskerke 1811-1922, aktenr: 4]. Hij trouwde (3), 45 jaar oud, op donderdag 22-12-1864 in Hoedekenskerke [bron: Huwelijksakten Hoedekenskerke 1811-1922, aktenr: 17] met Janna Fraanje (±1842-1886), ongeveer 22 jaar oud.
Hij trouwde (2), 29 jaar oud, op donderdag 03-05-1849 in Driewegen [bron: Huwelijksakten Driewegen 1811-1922, aktenr: 2] met de 20-jarige
29 Geertruid de Koster-Tolhoek, geboren op vrijdag 28-11-1828 in Driewegen. Geertruid is overleden op zaterdag 18-06-1864 in Hoedekenskerke, 35 jaar oud [bron: Overlijdensakten Hoedekenskerke 1811-1942, aktenr: 27]. Zij is begraven op woensdag 22-06-1864 in Hoedekenskerke.
Notitie bij Geertruid: Volgens haar geboorteakte is zij een onecht kind. De geboorteaangifte is namens haar door een ander gedaan.

Geertruida stierf te Hoedekenskerke in het kraambed en is samen met het kind Adriana begraven op 22 juni 1864.
Beroep:
Arbeidster (1842 - 1864)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maatje Hoekman, geboren omstreeks 1850 in Hoedekenskerke. Maatje is overleden op dinsdag 30-04-1929 in ´s Gravenpolder, ongeveer 79 jaar oud [bron: Overlijdensakten ´s-Gravenpolder 1811-1942, aktenr: 6].
Beroepen:
Boerenmeid (1869)
Arbeidster (1871)
Maatje trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op woensdag 29-12-1869 in Hoedekenskerke [bron: Huwelijksakten Hoedekenskerke 1811-1922, aktenr: 10] met Jan Rooze, 21 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 01-04-1848 in Kleverskerke, zoon van Marinus Rooze en Johanna Tramper. Jan is overleden op zondag 05-09-1920 in ´s Gravenpolder, 72 jaar oud [bron: Overlijdensakten ´s-Gravenpolder 1811-1942, aktenr: 12].
Beroep:
Schaapherder (1869 - 1908)
II. Christiaan Hoekman, geboren op zondag 13-04-1851 in Hoedekenskerke. Christiaan is overleden op vrijdag 30-10-1931 in Rotterdam, 80 jaar oud.
Notitie bij Christiaan: Landbouwersknecht.
Beroepen:
Werkman (1915)
Landbouwersknecht (1904 - 1916)
Arbeider (1894 - 1901)
Landbouwer (1894)
Christiaan trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 29-04-1875 in Hoedekenskerke [bron: Huwelijksakten Hoedekenskerke 1811-1922, aktenr: 3] met Elizabeth van der Stel, 23 jaar oud. Elizabeth is geboren op maandag 26-01-1852 in Scherpenisse [bron: Geboorteakten Scherpenisse 1811-1905, aktenr: 4], dochter van Adriaan van der Stel en Pieternella Laban. Elizabeth is overleden op woensdag 25-10-1911 in Zonnemaire, 59 jaar oud [bron: Overlijdensakten Zonnemaire 1811-1940, aktenr: 13].
Beroep:
Arbeidster (1899 - 1901)
III. Jacoba Hoekman, geboren omstreeks 1854 in Hoedekenskerke. Jacoba is overleden op zondag 24-02-1929 in Kapelle, ongeveer 75 jaar oud [bron: Overlijdensakten Kapelle 1811-1940, aktenr: 11]. Jacoba trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op donderdag 03-06-1875 in Hoedekenskerke [bron: Huwelijksakten Hoedekenskerke 1811-1922, aktenr: 4] met Jacobus Fraanje, 20 of 21 jaar oud. Jacobus is geboren in 1854 in Kapelle, zoon van Pieter Jans Fraanje en Johanna Karelse. Jacobus is overleden op dinsdag 27-06-1905 in Kapelle, 50 of 51 jaar oud [bron: Overlijdensakten Kapelle 1811-1940, aktenr: 24].
Beroepen:
Koopman (1900)
Boekhandelaar (1903 - 1905)
Werkman (1875)
IV. Leendert Hoekman (zie 14).
V. Christina Hoekman, geboren omstreeks 1859 in Hoedekenskerke. Christina is overleden op zondag 25-11-1945 in Kapelle, ongeveer 86 jaar oud [bron: Overlijdensakten Kapelle 1811-1950, aktenr: 50].
Beroep:
Dienstbode (1882)
Christina trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op donderdag 18-05-1882 in Hoedekenskerke [bron: Huwelijksakten Hoedekenskerke 1811-1922, aktenr: 4] met Marines Glas, ongeveer 29 jaar oud. Marines is geboren omstreeks 1853 in Kapelle, zoon van Marines Glas en Maatje van Zweeden. Marines is overleden op zondag 20-08-1933 in Kapelle, ongeveer 80 jaar oud [bron: Overlijdensakten Kapelle 1811-1940, aktenr: 11].
Beroepen:
Veldarbeider (1906 - 1916)
Arbeider (1882 - 1894)
VI. Catharina Hoekman, geboren in 04-1861 in Hoedekenskerke. Catharina is overleden op dinsdag 16-05-1939 in Baarland, 78 jaar oud [bron: Overlijdensakten Baarland 1811-1940, aktenr: 4]. Catharina trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 22-02-1883 in Hoedekenskerke [bron: Huwelijksakten Hoedekenskerke 1811-1922, aktenr 4] met Marcus de Jonge, ongeveer 23 jaar oud. Marcus is geboren omstreeks 1860 in ´s Gravenpolder, zoon van N.N. en Jannetje de Jonge. Marcus is overleden op vrijdag 24-07-1914 in Baarland, ongeveer 54 jaar oud [bron: Overlijdensakten Baarland 1811-1940, aktenr: 8].
Beroepen:
Timmerman (1908 - 1914)
Timmermansknecht (1894 - 1897)
VII. Adriana Hoekman, geboren op dinsdag 07-06-1864 in Hoedekenskerke. Adriana is overleden op dinsdag 21-06-1864 in Hoedekenskerke, 14 dagen oud [bron: Overlijdensakten Hoedekenskerke 1811-1942, aktenr: 28]. Zij is begraven op woensdag 22-06-1864 in Hoedekenskerke.
30 Jan Roozendaal, geboren op dinsdag 28-11-1815 in Borssele. Jan is overleden op maandag 20-10-1890 in Oudelande, 74 jaar oud [bron: Overlijdensakten Oudelande 1811-1950, aktenr: 10].
Beroep:
Arbeider (1842 - 1885)
Hij trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 23-12-1842 in Oudelande [bron: Huwelijksakten Oudelande 1811-1922, aktenr: 3] met de 21-jarige
31 Maria Johanna Meijers, geboren op dinsdag 10-04-1821 in Oudelande. Maria is overleden op vrijdag 07-08-1863 in Oudelande, 42 jaar oud [bron: Overlijdensakten Oudelande 1811-1950, aktenr: 18].
Beroep:
Arbeidster (1842 - 1863)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Roozendaal, geboren in 07-1843 in Oudelande. Cornelis is overleden op maandag 23-10-1843 in Oudelande, 3 maanden oud [bron: Overlijdensakten Oudelande 1811-1950, aktenr: 15].
II. Cornelis Roozendaal, geboren omstreeks 1844 in Oudelande.
Beroep:
Arbeider (1866)
Cornelis trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op vrijdag 30-11-1866 in Baarland [bron: Huwelijksakten Baarland 1811-1922, aktenr: 6] met Elizabeth Bosman, ongeveer 26 jaar oud. Elizabeth is geboren omstreeks 1840 in Baarland, dochter van Kornelia Bosman.
Beroep:
Arbeidster (1866)
III. Jacoba Roozendaal, geboren omstreeks 1846 in Oudelande. Jacoba is overleden op woensdag 20-11-1935 in Oudelande, ongeveer 89 jaar oud [bron: Overlijdensakten Oudelande 1811-1950, aktenr: 4].
Beroep:
Arbeidster (1875)
Jacoba trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op donderdag 11-02-1875 in Oudelande [bron: Huwelijksakten Oudelande 1811-1922, aktenr: 1] met Cornelis Tolleman, ongeveer 37 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1838 in Wolphaartsdijk, zoon van Jan Tolleman en Maatje Vermerris. Cornelis is overleden op zaterdag 31-03-1906 in Oudelande, ongeveer 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31-03-1906 [bron: Overlijdensakten Oudelande 1811-1955, aktenr: 3].
Beroep:
Kleermaker (1875 - 1906)
IV. Marinis Roozendaal, geboren omstreeks 1849 in Oudelande. Marinis is overleden op woensdag 18-04-1906 in Oudelande, ongeveer 57 jaar oud [bron: Overlijdensakten Oudelande 1811-1942, aktenr: 4].
Beroepen:
Arbeider (1885)
Veldarbeider (1906)
Marinis trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op vrijdag 14-08-1885 in Oudelande [bron: Huwelijksakten Oudelande 1811-1922, aktenr: 5] met Elena Meijaard, 25 jaar oud. Elena is geboren op dinsdag 17-04-1860 in Oudelande, dochter van Jan Meijaard en Jannetje Luijkenaar. Elena is overleden op vrijdag 15-08-1930 in Oudelande, 70 jaar oud [bron: Overlijdensakten Oudelande 1811-1942, aktenr: 7]. Zij is begraven in Oudelande, algemene begraafplaats.
Beroep:
Arbeidster (1885)
V. Neeltje Roozendaal, geboren omstreeks 1850 in Oudelande. Neeltje is overleden op maandag 14-04-1851 in Oudelande, ongeveer 1 jaar oud [bron: Overlijdensakten Oudelande 1811-1950, aktenr: 5].
VI. Jan Roozendaal, geboren in 03-1851 in Oudelande. Jan is overleden op dinsdag 12-08-1851 in Oudelande, 5 maanden oud [bron: Overlijdensakten Oudelande 1811-1950, aktenr: 14].
VII. Neeltje Roozendaal, geboren op zaterdag 04-12-1852 in Oudelande. Neeltje is overleden op maandag 26-05-1924 in Zevenhuizen, 71 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid (1878)
Neeltje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 04-04-1878 in Wolphaartsdijk [bron: Huwelijksakten Wolphaartsdijk 1811-1922, aktenr: 6] met Leendert Kloosterman, 33 jaar oud. Leendert is geboren op vrijdag 24-05-1844 in Nisse, zoon van Danil Geeraard Kloosterman en Adriana Paulina Korstanje. Leendert is overleden op vrijdag 25-09-1908 in Zevenhuizen, 64 jaar oud.
Beroep:
Schaapherder (1878)
VIII. Jan Roozendaal, geboren in 05-1854 in Oudelande. Jan is overleden op vrijdag 13-10-1854 in Oudelande, 5 maanden oud [bron: Overlijdensakten Oudelande 1811-1950, aktenr: 14].
IX. Johanna Roozendaal (zie 15).
X. Cornelia Roozendaal, geboren in 01-1859 in Oudelande. Cornelia is overleden op donderdag 16-06-1859 in Oudelande, 5 maanden oud [bron: Overlijdensakten Oudelande 1811-1950, aktenr: 10].
XI. Johannis Roozendaal, geboren omstreeks 1861 in Oudelande. Johannis is overleden op zaterdag 16-01-1864 in Oudelande, ongeveer 3 jaar oud [bron: Overlijdensakten Oudelande 1811-1950, aktenr: 6].
XII. Lauwieze Roozendaal, geboren omstreeks 1863 in Oudelande. Lauwieze is overleden op zaterdag 30-01-1864 in Oudelande, ongeveer 1 jaar oud [bron: Overlijdensakten Oudelande 1811-1950, aktenr: 10].

Generatie 6 (oudouders)

56 Johannis (Janis) Hoekman, geboren op dinsdag 07-07-1795 in Hoedekenskerke. Hij is gedoopt op zondag 12-07-1795 in Hoedekenskerke. Janis is overleden op donderdag 27-12-1849 in Hoedekenskerke, 54 jaar oud [bron: Overlijdensakten Hoedekenskerke 1811-1942, aktenr: 21].
Notitie bij Janis: Ook wel Janis Hoekman genoemd.
Beroepen:
Boerenknecht (1815)
Arbeider (1816 - 1845)
Hij trouwde (2), 49 jaar oud, op donderdag 19-06-1845 in Hoedekenskerke [bron: Huwelijksakten Hoedekenskerke 1811-1922, aktenr: 3] met Cornelia Streid (1797-1881), 47 jaar oud.
Hij trouwde (1), 20 jaar oud, op zaterdag 28-10-1815 in Hoedekenskerke [bron: Huwelijksakten Hoedekenskerke 1811-1922, aktenr: 6] met de 22-jarige
57 Christina de Bart, geboren op woensdag 05-12-1792 in Hoedekenskerke. Christina is overleden op zondag 20-11-1842 in Hoedekenskerke, 49 jaar oud [bron: Overlijdensakten Hoedekenskerke 1811-1942, aktenr: 23].
Notitie bij Christina: Christina de BART, arbeidster, geboren circa 1792 te Hoedekenskerke (getuige(n): Adrijaan de Bat (sic), Cornelija Dierse), ingeschreven als " Chrisstijnna", overleden op 20-11-1842 te Hoedekenskerke.
Uit dit huwelijk: 6 kinderen?
Beroep:
Arbeidster (1815 - 1842)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Catharina Hoekman, geboren op zondag 10-03-1816 in Hoedekenskerke. Catharina is overleden op woensdag 13-03-1816 in Hoedekenskerke, 3 dagen oud [bron: Overlijdensakten Hoedekenskerke 1811-1942, aktenr: 5].
II. Catharina Hoekman, geboren in 07-1817 in Hoedekenskerke. Catharina is overleden op vrijdag 14-11-1817 in Hoedekenskerke, 4 maanden oud [bron: Overlijdensakten Hoedekenskerke 1811-1942, aktenr: 17].
III. Jacob Hoekman (zie 28).
IV. Maatje Hoekman, geboren in 06-1821 in Hoedekenskerke. Maatje is overleden op zondag 23-09-1821 in Hoedekenskerke, 3 maanden oud [bron: Overlijdensakten Hoedekenskerke 1811-1942, aktenr: 28].
V. Leendert Hoekman, geboren in 04-1823 in Hoedekenskerke. Leendert is overleden op zondag 19-10-1823 in Hoedekenskerke, 6 maanden oud [bron: Overlijdensakten Hoedekenskerke 1811-1942, aktenr: 43].
VI. Kaatje Hoekman, geboren op zaterdag 26-03-1825 in Hoedekenskerke. Kaatje is overleden op zaterdag 02-04-1825 in Hoedekenskerke, 7 dagen oud [bron: Overlijdensakten Hoedekenskerke 1811-1942, aktenr: 13].
VII. Maatje Hoekman, geboren op zaterdag 26-03-1825 in Hoedekenskerke. Maatje is overleden op dinsdag 05-04-1825 in Hoedekenskerke, 10 dagen oud [bron: Overlijdensakten Hoedekenskerke 1811-1942, aktenr: 12].
VIII. Leenderd Hoekman, geboren op zaterdag 16-09-1826 in Hoedekenskerke. Leenderd is overleden op woensdag 29-11-1826 in Hoedekenskerke, 2 maanden oud [bron: Overlijdensakten Hoedekenskerke 1811-1942, aktenr: 39].
IX. Maatje Hoekman, geboren op vrijdag 11-04-1828 in Hoedekenskerke. Maatje is overleden op vrijdag 06-06-1828 in Hoedekenskerke, 1 maand oud [bron: Overlijdensakten Hoedekenskerke 1811-1942, aktenr: 27].
X. Maatje Hoekman, geboren op zondag 23-01-1831. Maatje is overleden op maandag 06-06-1831 in Hoedekenskerke, 4 maanden oud [bron: Overlijdensakten Hoedekenskerke 1811-1942, aktenr: 20].
XI. Leendert Hoekman, geboren omstreeks 1834 in Hoedekenskerke. Leendert is overleden op woensdag 26-07-1916 in ´s Gravenpolder, ongeveer 82 jaar oud [bron: Overlijdensakten ´s-Gravenpolder 1811-1942, aktenr: 4].
Beroepen:
Arbeider (1859 - 1894)
Polderwerker (1908)
Werkman (1899)
Archivaris (1864)
Boerenknecht (1857)
Sluiswachter (1882)
Leendert trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op donderdag 26-03-1857 in Hoedekenskerke [bron: Huwelijksakten Hoedekenskerke 1811-1922, aktenr: 3] met Johanna Steketee, 19 jaar oud. Johanna is geboren op maandag 23-10-1837 in ´s Gravenpolder, dochter van Jan Steketee en Jozina Zeevaard. Johanna is overleden op donderdag 02-01-1919 in ´s Gravenpolder, 81 jaar oud [bron: Overlijdensakten ´s-Gravenpolder 1811-1942, aktenr: 1].
Beroepen:
Arbeidster (1859 - 1894)
Boerenmeid (1857)
59 Maatje Tolhoek, geboren op zondag 19-10-1800 in Driewegen. Maatje is overleden op donderdag 16-04-1874 in ´s Gravenpolder, 73 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster (1849 - 1873)
Zij trouwde op zaterdag 26-06-1830 in Driewegen met Aarnout Reijnout (1791-1852). Zij trouwde op donderdag 29-03-1855 in Hoedekenskerke met Cornelis Tramper (geb. ±1816).
Kind van Maatje uit onbekende relatie:
I. Geertruid de Koster-Tolhoek (zie 29).
60 Cornelis Jansz Roozendaal, geboren op zondag 21-01-1781 in Borssele. Hij is gedoopt op zondag 28-01-1781 in Borssele (NH). Cornelis is overleden op donderdag 05-10-1843 in Borssele, 62 jaar oud [bron: Overlijdensakten Borssele 1811-1950, aktenr: 15].
Notitie bij Cornelis: Naam ook Kornelis Roosendaal, Cornelis Jansz Roosendaal. Achternaam ook Rosendaal, Roozendaal.


Cornelis Rozendaal
Inwoner in 1811 Borssele

Cornelis Rozendaal
Beroep / Occupation: ouvrier
Leeftijd / Age: 31 jaar/years old
Geboren in / Born in: 1780 te / at Borssele
Woonachtig sedert / Living there since: 1805
Afkomstig van / Descended from: s-Heerenhoek

Bron: Bevolking Borssele 1811

Archief: Bevolking Zeeuwse Eilanden 1811 inventarisnummer Gen.Afsch. 693 [5 nov. 2001]

Bevolking Zeeuwse Eilanden 1811
Beroepen:
Arbeider (1842)
Dagloner
Schaapherdersknecht
Hij trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 16-11-1803 in ´s Heerenhoek met de 23-jarige
61 Jacoba Heijne, geboren op woensdag 11-10-1780 in ´s Heerenhoek. Zij is gedoopt op zondag 15-10-1780 in ´s Heerenhoek. Jacoba is overleden op vrijdag 28-02-1845 in Borssele, 64 jaar oud [bron: Overlijdensakten Borssele 1811-1950, aktenr: 13].
Beroepen:
Arbeidster (1842 - 1845)
Boerenmeid (1803)
Cornelis en Jacoba gingen op zaterdag 29-10-1803 in Nisse in ondertrouw.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Louisa Roozendaal. Zij is gedoopt op zondag 08-09-1805 in Borssele. Louisa is overleden op zondag 22-02-1885 in Borssele, 79 jaar oud [bron: Overlijdensakten Borssele 1811-1950, aktenr: 5].
Notitie bij Louisa: Naam ook Louiza Roosendaal.


Louiza Rozendaal
Inwoner in 1811 Borssele

Louiza Rozendaal
Beroep / Occupation: -
Leeftijd / Age: 6 jaar/years old
Geboren in / Born in: 1805 te / at Borssele
Woonachtig sedert / Living there since: -
Afkomstig van / Descended from: -

Bron: Bevolking Borssele 1811
Louisa bleef ongehuwd.
II. Janus Roozendaal. Hij is gedoopt op vrijdag 08-08-1806 in Borssele. Janus is overleden vr dinsdag 18-08-1807, ten hoogste 1 jaar oud.
III. Janus Roozendaal. Hij is gedoopt op dinsdag 18-08-1807 in Borssele. Janus is overleden vr zondag 09-02-1817, ten hoogste 9 jaar oud.
IV. Jan Roozendaal. Hij is gedoopt op vrijdag 27-01-1809 in Borssele. Jan is overleden vr 1815, ten hoogste 6 jaar oud.
V. Cornelis Rozendaal, geboren op zondag 20-01-1811 in Borssele. Cornelis is overleden op zaterdag 27-03-1880 in Heinkenszand, 69 jaar oud [bron: Overlijdensakten Heinkenszand 1811-1950, aktenr: 12].
Notitie bij Cornelis: Cornelis Rozendaal
Inwoner in 1811 Borssele

Cornelis Rozendaal
Beroep / Occupation: -
Leeftijd / Age: 6 maanden/years old
Geboren in / Born in: 1811 te / at Borssele
Woonachtig sedert / Living there since: -
Afkomstig van / Descended from: -

Bron: Bevolking Borssele 1811

Archief: Bevolking Zeeuwse Eilanden 1811 inventarisnummer Gen.Afsch. 693 [5 nov. 2001]

Bevolking Zeeuwse Eilanden 1811
Beroepen:
Vrachtrijder (1852)
Herbergier (1880)
Cornelis trouwde, 41 jaar oud, op vrijdag 13-02-1852 in Borssele [bron: Huwelijksakten Borssele 1811-1922, aktenr: 1] met Josina Cornelia Koussemaker, ongeveer 35 jaar oud. Josina is geboren omstreeks 1817 in Kruiningen, dochter van Geerard Koussemaker en Maatje Krekendamme. Josina is overleden op woensdag 16-11-1881 in Heinkenszand, ongeveer 64 jaar oud [bron: Overlijdensakten Heinkenszand 1811-1950, aktenr: 46].
Beroep:
Arbeidster (1817 - 1880)
VI. Henderina Roosendaal, geboren op maandag 27-07-1812 in Borssele. Henderina is overleden op zondag 22-11-1812 in Borssele, 3 maanden oud [bron: Overlijdensakten Borssele 1811-1950, aktenr: 23].
Notitie bij Henderina: Naam ook Henderina Rozendaal.
VII. Janna Rozendaal, geboren op zaterdag 16-04-1814. Janna is overleden op maandag 02-05-1814 in Borssele, 16 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 02-05-1814 [bron: Overlijdensakten Borssele 1811-1955, aktenr: 4].
VIII. Jan Roozendaal (zie 30).
IX. Janus Rozendaal, geboren op zaterdag 04-01-1817 in Borssele. Janus is overleden op zondag 09-02-1817 in Borssele, 1 maand oud [bron: Overlijdensakten Borssele 1811-1950, aktenr: 3].
Notitie bij Janus: Naam ook Janus Rozendaal.
X. Henderina Rozendaal, geboren op dinsdag 24-02-1818 in Borssele. Henderina is overleden op zaterdag 09-01-1897 in Rilland-Bath, 78 jaar oud [bron: Overlijdensakten Rilland-Bath 1878-1950, aktenr: 1].
Notitie bij Henderina: Voornaam ook Hendrika, Henderina, Heindrina.
Beroepen:
Dienstbode (1876)
Arbeidster (1845 - 1861)
Henderina:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 04-12-1845 in Borssele [bron: Huwelijksakten Borssele 1811-1922, aktenr: 7] met Adriaan Wiskerke, ongeveer 36 jaar oud. Adriaan is geboren omstreeks 1809 in Kruiningen, zoon van Pieter Wiskerke en Dina van den Berge. Adriaan is overleden op woensdag 06-11-1861 in Kruiningen, ongeveer 52 jaar oud [bron: Overlijdensakten Kruiningen 1811-1950, aktenr: 52].
Beroep:
Arbeider (1845 - 1861)
(2) trouwde, 57 jaar oud, op donderdag 17-02-1876 in Rilland en Maire [bron: Huwelijksakten Rilland en Maire 1816-1877, aktenr: 2] met Dignus Weststrate, ongeveer 42 jaar oud. Dignus is geboren omstreeks 1834 in Ovezande, zoon van Jan Weststrate en Johanna Otte. Dignus is overleden op woensdag 29-11-1876 in Rilland en Maire, ongeveer 42 jaar oud [bron: Overlijdensakten Rilland en Maire 1816-1877, aktenr: 15]. Hij trouwde voorheen met Pieternella Ruissen.
Beroep:
Arbeider (1876)
XI. Johanna Roosendaal, geboren op zaterdag 18-03-1820 in Borssele. Johanna is overleden op donderdag 15-05-1873 in Borssele, 53 jaar oud [bron: Overlijdensakten Borssele 1811-1950, aktenr: 10].
Notitie bij Johanna: Naam ook Johanna Roosendaal, Janna Roosendaal, Janna Roozendaal.
Beroep:
Arbeidster (1852 - 1873)
Johanna trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 18-03-1852 in Borssele [bron: Huwelijksakten Borssele 1811-1922, aktenr: 2] met Cornelis Joosse, 33 jaar oud. Cornelis is geboren op donderdag 23-04-1818 in Borssele, zoon van Gilles Joosse en Francina Hoebeke. Cornelis is overleden op dinsdag 05-05-1891 in Borssele, 73 jaar oud [bron: Overlijdensakten Borssele 1811-1950, aktenr: 4].
Beroep:
Arbeider (1852 - 1891)
62 Cornelis Meijers, geboren op zaterdag 22-01-1785 in Oudelande. Cornelis is overleden op dinsdag 24-07-1849 in Oudelande, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24-07-1849 [bron: Overlijdensakten Oudelande 1811-1955, aktenr: 9].
Beroepen:
Cultivateur (?-07-1813)
Valet de labour (?-02-1813)
Winkelier (1841)
Arbeider (1834 - 1849)
Hij trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 18-02-1813 in Nisse [bron: Huwelijksakten Nisse 1811-1922, aktenr: 1] met de 18-jarige
63 Neeltje Meulpolder, geboren op donderdag 17-07-1794 in Nisse. Neeltje is overleden op donderdag 13-03-1879 in Oudelande, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13-03-1879 [bron: Overlijdensakten Oudelande 1811-1955, aktenr: 4].
Beroepen:
Arbeidster (1834 - 1863)
Winkelierster (1841)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Meijers, geboren in 07-1813. Jan is overleden op zaterdag 09-10-1813 in Driewegen, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 09-10-1813 [bron: Overlijdensakten Driewegen 1811-1955, aktenr: 10].
II. Marinus Johannis Meijers, geboren omstreeks 1815 in Nisse. Marinus is overleden op dinsdag 08-07-1902 in Nisse, ongeveer 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 08-07-1902 [bron: Overlijdensakten Nisse 1811-1955, aktenr: 5].
Beroep:
Arbeider (1834)
Marinus trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op donderdag 08-05-1834 in Oudelande [bron: Huwelijksakten Oudelande 1811-1922, aktenr: 4] met Maria van Sabben, ongeveer 15 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1819 in Oudelande, dochter van Leijn Klaasse van Sabben en Cornelia de Hollander. Maria is overleden vr 1902, ten hoogste 83 jaar oud.
Beroep:
Boerenmeid (1834)
III. Maria Johanna Meijers, geboren in 07-1816. Maria is overleden op maandag 04-11-1816 in Nisse, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 04-11-1816 [bron: Overlijdensakten Nisse 1811-1955, aktenr: 12].
IV. Johannes Meijers, geboren omstreeks 1818 in Kapelle. Johannes is overleden na 1894, minstens 76 jaar oud.
Beroep:
Arbeider (1841)
Johannes trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op woensdag 09-06-1841 in Oudelande [bron: Huwelijksakten Oudelande 1811-1922, aktenr: 2] met Maatje Schouwenaar, ongeveer 24 jaar oud. Maatje is geboren omstreeks 1817 in Ellewoutsdijk, dochter van Jan Schouwenaar en Cornelia Boone. Maatje is overleden op maandag 09-04-1894 in Oudelande, ongeveer 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 09-04-1894 [bron: Overlijdensakten Oudelande 1811-1955, aktenr: 5].
Beroepen:
Boerenmeid (1841)
Arbeidster (1894)
V. Jan Meijers, geboren in 09-1819. Jan is overleden op dinsdag 23-11-1819 in Oudelande, 2 maanden oud.
VI. Maria Johanna Meijers (zie 31).

Generatie 7 (oudgrootouders)

112 Jacob Janusz. Hoekman, geboren op zaterdag 28-04-1753 in Hoedekenskerke. Bij de geboorteaangifte van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Fortze en Adriana Mattijsdr.. Hij is gedoopt op zondag 06-05-1753 in Hoedekenskerke. Jacob is overleden op maandag 19-04-1824 in Hoedekenskerke, 70 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Jacob Janusz HOEKMAN, arbeider, geboren op 28-04-1753 te Hoedekenskerke, gedoopt (NH) op 06-05-1753 te Hoedekenskerke (getuige(n): Adriaan Fortze, Adriana Mattijsd. wed. Marinis Donkershoek), overleden op 19-04-1824 te Hoedekenskerke op 70-jarige leeftijd, lidmatenregister Hoedekenskerke: op zijn belijdenis aangenomen 13-04-1778.
Beroep:
Arbeider (1815)
Hij is weduwnaar van Pieternella van der Maas (1752-±1787), met wie hij trouwde (1), 26 jaar oud, op donderdag 02-12-1779 in Hoedekenskerke. Hij trouwde (3), ongeveer 55 jaar oud, omstreeks 1808 met Adriana van Schagen. Hij trouwde (4), 59 jaar oud, op zaterdag 12-09-1812 in Hoedekenskerke met Jannetje Kosten (±1768-1827), ongeveer 44 jaar oud.
Hij trouwde (2), ongeveer 41 jaar oud, omstreeks 1794 met de ongeveer 34-jarige
113 Catharina Wolsen, geboren in 1760. Catharina is overleden na 1806 in Hoedekenskerke, minstens 46 jaar oud.
Notitie bij Catharina: Catharina Marinusse WOLSE, overleden na 1806, lidmatenregister Hoedekenskerke: komt met attestatie van ´s-Gravenpolder 06-10-1794.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannis (Janis) Hoekman (zie 56).
II. Marinus Hoekman, geboren op dinsdag 15-08-1797 in Hoedekenskerke. Hij is gedoopt op zondag 20-08-1797 in Hoedekenskerke.
114 Leendert de Bart, geboren omstreeks 1773 in Borssele. Leendert is overleden op vrijdag 14-02-1823 in Hoedekenskerke, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Leendert: Geboren in 1762(?) te Borssele.
Woont daar sedert 1785.
Beroepen:
Journalier (1811)
Arbeider (1815 - 1823)
Hij trouwde met
115 Maatje Johannesse Hoogesteger, geboren op woensdag 24-12-1766 in Hoedekenskerke. Zij is gedoopt op zondag 28-12-1766 in Hoedekenskerke. Maatje is overleden op dinsdag 02-06-1835 in Hoedekenskerke, 68 jaar oud.
Beroepen:
vanaf 1823     Arbeidster
vanaf 1833     Arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Andries de Bart, geboren in 1789 in Hoedekenskerke. Andries is overleden op donderdag 12-12-1850 in Hoedekenskerke, 60 of 61 jaar oud.
Beroepen:
vanaf 1814     Arbeider
vanaf 1845     Aannemer van werken
vanaf 1850     Aannemer van werken
Andries trouwde, 24 of 25 jaar oud, op woensdag 15-06-1814 in Hoedekenskerke met Tannetje Versies, 24 of 25 jaar oud. Tannetje is geboren in 1789 in Baarland, dochter van Marinus Versijs en Neeltje Franje.
Beroepen:
vanaf 1814     Arbeidster
vanaf 1845     Arbeidster
vanaf 1850     Particuliere
II. Adriana de Bart, geboren in 1790 in Hoedekenskerke. Adriana is overleden op vrijdag 13-09-1839 in Hoedekenskerke, 48 of 49 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1839     Arbeidster
Adriana trouwde, 20 of 21 jaar oud, op donderdag 18-07-1811 in Hoedekenskerke met Jean Remijnse, 22 of 23 jaar oud. Jean is geboren in 1788, zoon van Piere Remijnse en Teuntje Schulings.
Beroepen:
vanaf 1811     Laboureur
vanaf 1839     Arbeider
III. Christina de Bart (zie 57).
IV. Johannis de Bart, geboren in 1797. Johannis is overleden op donderdag 14-03-1833 in Hoedekenskerke, 35 of 36 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1833     Arbeider
V. Tobias de Bart, geboren in 1802 in Hoedekenskerke. Tobias is overleden op woensdag 24-08-1892 in Hoedekenskerke, 89 of 90 jaar oud.
Beroepen:
vanaf 1829     Arbeider
vanaf 1858     Arbeider
Tobias trouwde, 26 of 27 jaar oud, op donderdag 07-05-1829 in Hoedekenskerke met Cornelia de Leeuw, 24 of 25 jaar oud. Cornelia is geboren in 1804 in Hoedekenskerke, dochter van Jan Willem Cornelisse de Leeuw en Pieternella Danielse Moordijk. Cornelia is overleden vr 1892, ten hoogste 88 jaar oud.
Beroepen:
vanaf 1829     Boerenmeid
vanaf 1858     Arbeidster
VI. Paulina de Bart, geboren in 1810 in Hoedekenskerke. Paulina is overleden op zondag 17-05-1835 in Hoedekenskerke, 24 of 25 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1835     Arbeidster
118 Jacob Cornelisse Tolhoek, geboren in 1764. Jacob is overleden op zaterdag 30-07-1825 in Driewegen, 60 of 61 jaar oud.
Beroep:
Arbeider (1823 - 1825)
Hij trouwde met
119 Clasina Marinusse van Weele, geboren in 1765. Clasina is overleden op donderdag 08-04-1830 in Driewegen, 64 of 65 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster (1823 - 1830)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelia Tolhoek, geboren op woensdag 28-06-1786 in Driewegen. Cornelia is overleden op maandag 11-01-1836, 49 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1832     Arbeidster
Cornelia:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 19-10-1808 in Borssele met Anthoni van Stee.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op donderdag 12-04-1832 in Borssele met Adriaan Karelse, 47 jaar oud. Adriaan is geboren op vrijdag 13-08-1784 in Waarde, zoon van Adriaan Karelse en Adriaantje Mattijsse Westrate. Adriaan is overleden op zondag 17-09-1848 in Borssele, 64 jaar oud. Hij trouwde voorheen met Pieternella de Maker. Hij trouwde later op donderdag 05-05-1836 in Borssele met Johanna Hoebeke (1802-1869).
Beroep:
vanaf 1832     Arbeider
II. Willemina Tolhoek, geboren in 1788 in Ovezande. Willemina is overleden op zaterdag 16-07-1842 in Oudelande, 53 of 54 jaar oud.
Beroepen:
vanaf 1817     Dienstmeid
vanaf 1831     Arbeidster
vanaf 1842     Arbeidster
Willemina:
(1) trouwde, 28 of 29 jaar oud, op vrijdag 02-05-1817 in Ellewoutsdijk met Marinus Mersman, 44 of 45 jaar oud. Marinus is geboren in 1772 in Ellewoutsdijk, zoon van Jacob Mersman en Johanna Meerman.
Beroep:
vanaf 1817     Arbeider
(2) trouwde, 42 of 43 jaar oud, op vrijdag 18-03-1831 in Oudelande met Janus Clement, 55 of 56 jaar oud. Janus is geboren in 1775 in Kortgene, zoon van Janus Januszoon Clement en Elisabeth Claasse Wiskercke. Janus is overleden na 1842, minstens 67 jaar oud. Hij begon eerder een relatie met Elisabeth Hannewijk.
Beroep:
vanaf 1831     Arbeider
III. Dingenitje Tolhoek, geboren in 1791 in Ovezande. Dingenitje is overleden op woensdag 01-10-1873 in Ovezande, 81 of 82 jaar oud. Dingenitje trouwde met Johannes van de Velde.
IV. Geertruit Tolhoek, geboren op donderdag 06-10-1796 in Driewegen. Geertruit is overleden op dinsdag 24-04-1827 in Ovezande, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24-04-1827 [bron: Overlijdensakten Ovezande 1811-1950, aktenr: 14].
Beroep:
Arbeidster (1827)
Geertruit trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 20-02-1823 in Driewegen [bron: Huwelijksakten Driewegen 1811-1922, aktenr: 3] met Jan Cornelis de Bree, ongeveer 28 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1795 in Hoek, zoon van Cornelis Jansz de Bree en Dina Cornelisdr. Dieleman. Jan is overleden op zaterdag 28-07-1866 in Wolphaartsdijk, ongeveer 71 jaar oud. Hij trouwde later op donderdag 20-09-1832 in Wolphaartsdijk met Willemina Geene (geb. ±1810).
Beroep:
Boerenknecht (1823)
V. Maatje Tolhoek (zie 59).
VI. Jacobus Tolhoek, geboren in 1802 in Driewegen. Jacobus is overleden op zaterdag 06-11-1875 in Oudelande, 72 of 73 jaar oud.
Beroepen:
Pakkedrager (1839)
Arbeider (1868 - 1875)
Jacobus trouwde met Paulina Westplate. Paulina is geboren in 1812 in ´s Heer Arendskerke, dochter van Adriaan Westplate en Pieternella den Herder. Paulina is overleden op zondag 18-03-1888 in Oudelande, 75 of 76 jaar oud.
Beroepen:
Winkelierster (1839)
Arbeidster (1868 - 1875)
VII. Maria Tolhoek, geboren op dinsdag 13-03-1804 in Driewegen. Maria is overleden op donderdag 08-03-1877 in Borssele, 72 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1829     Boerenmeid
Maria trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 08-10-1829 in Borssele met Cornelis Slabbekoorn, 28 jaar oud. Cornelis is geboren op zondag 20-09-1801 in Borssele, zoon van Willem Slabbekoorn en Maria de Jager. Cornelis is overleden op zondag 04-09-1853, 51 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1829     Boerenknecht
120 Jan Tobiasse Rosendaal, geboren op dinsdag 08-02-1735 in Hoedekenskerke. Hij is gedoopt op zondag 13-02-1735 in Hoedekenskerke. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Perdon en Willemijntje Visse. Jan is overleden op maandag 26-02-1781 in Borssele, 46 jaar oud.
Beroep:
Schipper
Hij is weduwnaar van Johanna Jacobse van Boven (ovl. 1767), met wie hij trouwde (1), ten hoogste 25 jaar oud, vr 1760. Hij is weduwnaar van Pieternella Janssen (1739-1776), met wie hij trouwde (2), 32 jaar oud, op maandag 30-11-1767 in Borssele.
Hij trouwde (3), 41 jaar oud, op zaterdag 04-05-1776 in ´s Heerenhoek met de 23-jarige
121 Hendrina Jaquemet, geboren op vrijdag 26-01-1753 in ´s Heerenhoek. Zij is gedoopt op zondag 04-02-1753 in ´s Heerenhoek. Hendrina is overleden op woensdag 02-10-1822 in Baarland, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 02-10-1822 [bron: Overlijdensakten Baarland 1811-1955, aktenr: 13].
Notitie bij Hendrina: Hendrika, Hinderina en Henderijna, achternaam ook Jaqumet en Zakkemet.

Henderina Jaquemet
Successiememorie overledene op woensdag 2 oktober 1822 Baarland

Kantoor (office) : Goes
Nummer (number) : 3/499 1822
Henderina Jaquemet
Overleden te (died in) : Baarland
Overleden op (died on) : 2-10-1822
Inventarisnummer (inventory number) : 10
Filmcassettenumber (number of filmbox) : 2

Bron: Memories van successie kantoor Goes 1818-1900

Archief: Memories van successie inventarisnummer [toegevoegd: 25 juni 2003]

Memories van successie (1795)1818-1927
Beroep:
Arbeidster (1822)
Zij trouwde (2), 28 of 29 jaar oud, in 1782 met Marinus Slaakweg. Zij trouwde (3), ongeveer 41 jaar oud, omstreeks 1794 in Baarland met Nicolaas (Klaas) van Sas (±1743-1822), ongeveer 51 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anthonij Rozendaal. Hij is gedoopt op zondag 23-02-1777 in Borssele (NH).
II. Pieter Rozendaal. Hij is gedoopt op zondag 22-03-1778 in Borssele (NH).
III. Jan Rozendaal. Hij is gedoopt op zondag 01-10-1780 in Borssele (NH).
IV. Cornelis Jansz Roozendaal (zie 60).
V. Maria Rosendaal, geboren in 1782 in Hoedekenskerke. Zij is gedoopt op zondag 20-01-1782 in Hoedekenskerke.
122 Janus Fransz. (Jan) Heijne, geboren op zaterdag 14-07-1742 in ´s Heer Arendskerke. Hij is gedoopt op dinsdag 17-07-1742 in ´s Heer Arendskerke. Jan is overleden op maandag 22-11-1819 in ´s Heerenhoek, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22-11-1819 [bron: Overlijdensakten ´s-Heerenhoek 1811-1955, aktenr: 30].
Notitie bij Jan: Janus Franse Heijne
Hypothecair schuldenaar in 1811 ´s-Heer Arendskerke

Janus Franse Heijne
Woonplaats : ´s-Heer Arendskerke
Jaar : 1811
Inventarisnummer : 13
Vaknummer : 585
Opmerking : Het vaknummer verwijst naar de registers van overschrijving (akten van eigendom van onroerende goederen) en/of de registers van inschrijving (hypotheekakten op onroerende goederen). Voor nadere informatie zie: Bronnen

Bron: Hypotheekbewaarder te Goes 1811-1838


Janus France Heine
Inwoner in 1811 ´s-Heerenhoek

Janus France Heine
Beroep / Occupation: ouvrier
Leeftijd / Age: 70 jaar/years old
Geboren in / Born in: 1741 te / at s-Heer Arendskerke
Woonachtig sedert / Living there since: 1778
Afkomstig van / Descended from: Bath

Bron: Bevolking ´s-Heerenhoek 1811
Hij trouwde met
123 Louiza Dekkers.
Notitie bij Louiza: VERMOEDELIJK:
Louisa Dekkers
Overledene op donderdag 18 juli 1811 ´s-Heerenhoek

Aktejaar (year) : 1811
Aktenummer (documentnumber) : 9
Overleden op (died on) : 18-7-1811
Overleden te (died in) : ´s-Heerenhoek
Louisa Dekkers
Leeftijd bij overlijden (age) : 76 jaar
Geslacht (gender) : vrouwelijk
Burgerlijke staat (marital status) : gehuwd
Geboorteplaats (place of birth) : niet vermeld
Partner : N N
Vader (father) : Sijmon Dekkers
Moeder (mother) : Johanna Bartels

Bron: Overlijdensakten ´s-Heerenhoek 1811-1955
Kind uit dit huwelijk:
I. Jacoba Heijne (zie 61).
124 Jan Meijers, geboren op zondag 29-10-1752 in Driewegen. Hij is gedoopt op zondag 05-11-1752 in Driewegen. Jan is overleden vr 1811 in Oudelande, ten hoogste 59 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Hij trouwde met
125 Maria Janse van Wingen, geboren in 1762 in Oudelande. Maria is overleden in Oudelande.
Beroep:
Landbouwster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Meijers (zie 62).
II. Martina Johanna Meijers, geboren op donderdag 25-10-1787 in Oudelande. Martina is overleden op donderdag 05-06-1856 in Oudelande, 68 jaar oud.
Beroep:
Landbouwster
Martina trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 02-08-1806 in Oudelande met Johannis Janse Mol, 23 jaar oud. Johannis is geboren op zondag 01-09-1782 in Oudelande. Johannis is overleden op zaterdag 19-05-1860 in Oudelande, 77 jaar oud.
Beroepen:
Kleermaker
Landbouwer
III. Maatje Janse Meijers, geboren in 1791 in Oudelande. Maatje is overleden op donderdag 02-12-1852 in Hoedekenskerke, 60 of 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 02-12-1852 [bron: Overlijdensakten Hoedekenskerke 1811-1955, aktenr: 34].
Beroepen:
Journaliere (1811)
Landbouwster (1852)
Maatje trouwde, 19 of 20 jaar oud, op donderdag 21-03-1811 in Oudelande [bron: Huwelijksakten Oudelande 1811-1922, aktenr: 1] met Johannes Josephse de Boe, 20 of 21 jaar oud. Johannes is geboren in 1790, zoon van Joseph de Boe en Cornelia Bongaard. Johannes is overleden op zondag 16-04-1865 in Hoedekenskerke, 74 of 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 16-04-1865 [bron: Overlijdensakten Hoedekenskerke 1811-1955, aktenr: 6].
Beroepen:
Journalier (1811)
Landbouwer (1852)
Oud-dijkgraaf (1865)
Voerman (1858)
126 Marinus Meulpolder, geboren in 1768 in Nisse. Marinus is overleden op donderdag 13-10-1842 in Nisse, 73 of 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13-10-1842 [bron: Overlijdensakten Nisse 1811-1955, aktenr: 12].
Notitie bij Marinus: Marinis Meulpolder
Inwoner in 1811 Nisse

Marinis Meulpolder
Beroep / Occupation: tailleur
Leeftijd / Age: 43 jaar/years old
Geboren in / Born in: 1768 te / at Nisse
Woonachtig sedert / Living there since: -
Afkomstig van / Descended from: -
Beroepen:
Cultivateur (1813)
Kleermaker (1834 - 1842)
Hij trouwde met
127 Janna Stoffelse de Leeuw, geboren omstreeks 1773 in Nisse. Janna is overleden op donderdag 02-10-1834 in Nisse, ongeveer 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 02-10-1834 [bron: Overlijdensakten Nisse 1811-1955, aktenr: 15].
Notitie bij Janna: Johanna de Leeuw
Inwoner in 1811 Nisse

Johanna de Leeuw
Beroep / Occupation: tailleur, epouse
Leeftijd / Age: 38 jaar/years old
Geboren in / Born in: 1773 te / at Nisse
Woonachtig sedert / Living there since: -
Afkomstig van / Descended from: -
Beroepen:
Cultivatrice (1813)
Kleermaakster (1834)
Kind uit dit huwelijk:
I. Neeltje Meulpolder (zie 63).

Generatie 8 (oudovergrootouders)

224 Johannis Jacobsz. Hoekman, geboren omstreeks 1720 in Waarde. Johannis is overleden in 1778 in Hoedekenskerke, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Johannis: Johannis (Janis, Janus) Jacobsz. HOEKMAN, geboren circa 1720 te Waarde, overleden ------1778 te Hoedekenskerke, lidmatenregister Hoedekenskerke: op zijn belijdenis aangenomen 08-04-1743.
Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op donderdag 20-03-1749 in Hoedekenskerke met de ongeveer 19-jarige
225 Cornelia Willemse Bakker, geboren omstreeks 1730 in Hoedekenskerke. Cornelia is overleden na 1785, minstens 55 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: Cornelia Willemse BAKKER, overleden na 1785, lidmatenregister Hoedekenskerke: komt, samen met Pieter Fierloos, met attestatie van Nisse 24-09-1741.
Getuige bij:
geboorteaangifte Janus Hoekman (1780-±1784)    [grootmoeder vaderszijde]
Zij is weduwe van Pieter Fierloos (ovl. 1748), met wie zij trouwde (1), ten hoogste 18 jaar oud, vr zaterdag 30-03-1748.
Johannis en Cornelia gingen op zaterdag 01-03-1749 in Hoedekenskerke in ondertrouw.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Hoekman, geboren op woensdag 15-07-1750 in Hoedekenskerke. Bij de geboorteaangifte van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Maetje Bakker, Joost Cornelisse Pikkaart (1709-1775) [zie 449,I] [aangetrouwde oom vaderszijde], Adriana Jakobse Hoekman (±1710-1785) [zie 449,I] [tante vaderszijde] en Leendert Hoekman (geb. ±1715) [zie 449,II] [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op zondag 19-07-1750 in Hoedekenskerke. Jacob is overleden vr 1753 in Hoedekenskerke, ten hoogste 3 jaar oud [bron: Overlijdensakten Hoedekenskerke 1811-1942, aktenr: 13].
Notitie bij Jacob: Jakob, geboren op 15-07-1750 te Hoedekenskerke, gedoopt (NH) op 19-07-1750 te Hoedekenskerke (getuige(n): Lindert Jakobz Hoekman met Joos Pikkaart en Adriana Jakobsd. Hoekman en Maetje Bakker die het ten doop geheft heeft), overleden voor 1753 te Hoedekenskerke.
Beroep:
Journalier (1812)
II. Maatje Janusdr. (Maatje) Hoekman, geboren op maandag 20-09-1751 in Hoedekenskerke. Bij de geboorteaangifte van Maatje waren de volgende getuigen aanwezig: Maetje Bakker, Joost Cornelisse Pikkaart (1709-1775) [zie 449,I] [aangetrouwde oom vaderszijde], Adriana Jakobse Hoekman (±1710-1785) [zie 449,I] [tante vaderszijde] en Leendert Hoekman (geb. ±1715) [zie 449,II] [oom vaderszijde]. Zij is gedoopt op zondag 26-09-1751 in Hoedekenskerke. Maatje is overleden op zaterdag 22-09-1827 in Hoedekenskerke, 76 jaar oud.
Notitie bij Maatje: Maatje (Maatje) Janusdr. Geboren op 20-09-1751 te Hoedekenskerke, gedoopt (NH) op 26-09-1751 te Hoedekenskerke (getuige(n): Lindert Hoekman, met Joos Pikkaart en Adriana Hoekman, en Maetje Bakker die het kind ten doop geheven heeft), overleden op 22-09-1827 te Hoedekenskerke op 76-jarige leeftijd, lidmatenregister Hoedekenskerke: aangenomen op belijdenis 19-03-1780.
Beroep:
Arbeidster (1827)
Getuige bij:
geboorteaangifte Janus Hoekman (1780-±1784)    [tante vaderszijde]
Maatje trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 24-03-1773 in Hoedekenskerke met Abraham Paulusz Hoogesteger, 40 of 41 jaar oud, nadat zij op zaterdag 06-03-1773 in Hoedekenskerke in ondertrouw zijn gegaan. Abraham is geboren in 1732 in Hoedekenskerke, zoon van Paulus Hoogesteger en Johanna de Vos. Hij is gedoopt op zondag 23-11-1732 in Hoedekenskerke. Hij trouwde voorheen op maandag 28-02-1763 in Hoedekenskerke met Adriana Zuiddijk (geb. 1732).
Notitie bij Abraham: Naam ook Abraham Paulusz Hoogensteeger.
III. Jacob Janusz. Hoekman (zie 112).
228 Andries Janse de Bart, geboren op donderdag 23-03-1724 in Oudelande. Andries is overleden op woensdag 27-01-1796 in Borssele, 71 jaar oud.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 06-08-1746 in Wolphaartsdijk met de ongeveer 22-jarige
229 Christina Jacobse Notenboom, geboren omstreeks 1724. Christina is overleden op maandag 11-12-1769 in Borssele, ongeveer 45 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Leendert de Bart (zie 114).
230 Johannis Hoogesteger, geboren op zaterdag 06-07-1737 in Hoedekenskerke. Johannis is overleden op vrijdag 28-01-1780 in Hoedekenskerke, 42 jaar oud.
Notitie bij Johannis: Ze lieten 4 kinderen achter.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 16-04-1762 in Hoedekenskerke met de 20-jarige
231 Adriana Hector, geboren op zondag 28-01-1742 in ´s Heer Arendskerke. Zij is gedoopt op maandag 29-01-1742 in ´s Heer Arendskerke.
Notitie bij Adriana: Naam ook Adriaantie Hector, Adriana Tobiassen Hector.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Paulus Hoogesteger, geboren op maandag 07-02-1763 in Hoedekenskerke. Hij is gedoopt op zondag 13-02-1763 in Goes.
II. Maatje Johannesse Hoogesteger (zie 115).
III. Tobias Hoogesteger, geboren op zondag 05-02-1769 in Hoedekenskerke. Hij is gedoopt in Hoedekenskerke.
IV. Janna Hoogesteger, geboren op zondag 05-02-1769 in Hoedekenskerke. Zij is gedoopt in Hoedekenskerke. Janna is overleden vr maandag 28-06-1773 in Hoedekenskerke, ten hoogste 4 jaar oud.
V. Janna Hoogesteger, geboren op maandag 28-06-1773 in Hoedekenskerke. Zij is gedoopt op zondag 04-07-1773 in Hoedekenskerke.
238 Marinus van Weele.
Hij trouwde met
239 Willemina Moerman.
Kind uit dit huwelijk:
I. Clasina Marinusse van Weele (zie 119).
240 Tobias Rozendaal, geboren in Arnemuiden. Hij is gedoopt op zondag 18-11-1703 in Arnemuiden. Tobias is overleden op donderdag 17-09-1772 in Borssele, 68 jaar oud. Hij trouwde (2), minstens 40 jaar oud, na 1743 met Levina Cornelisse Wiskerke.
Hij trouwde (1), 25 jaar oud, op maandag 27-12-1728 in Hoedekenskerke met de 23-jarige
241 Geertruid Lioense de Leeuw. Zij is gedoopt op zondag 02-08-1705 in Kapelle. Geertruid is overleden op zaterdag 22-06-1743 in Hoedekenskerke, 37 jaar oud.
Tobias en Geertruid gingen in ´s Heerenhoek in ondertrouw.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adriaan Rozendaal. Hij is gedoopt op vrijdag 12-08-1729 in Hoedekenskerke (NH). Bij de doop van Adriaan was de volgende getuige aanwezig: Lysebeth Tobiasse Cheval (±1660-na 1729) [zie 481] [grootmoeder vaderszijde]. Adriaan is overleden in 1732, 2 of 3 jaar oud.
II. Lioen Rozendaal. Hij is gedoopt op zondag 04-03-1731 in Hoedekenskerke (NH). Bij de doop van Lioen waren de volgende getuigen aanwezig: Janna Pieters en Jacobus Verschuil. Lioen is overleden in 1733, 1 of 2 jaar oud.
III. Adriaan Rozendaal. Hij is gedoopt op zondag 11-05-1732 in Hoedekenskerke (NH). Bij de doop van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Andries van den Guchte en Jannetje Paulusdr.
IV. Lioen Rozendaal. Hij is gedoopt op zondag 29-11-1733 in Hoedekenskerke (NH). Bij de doop van Lioen was de volgende getuige aanwezig: Tannetje Vermaire.
V. Jan Tobiasse Rosendaal (zie 120).
VI. Lizebeth Rozendaal. Zij is gedoopt op zondag 29-12-1737 in Hoedekenskerke (NH). Bij de doop van Lizebeth waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter de Leeuw en Lena van Schaik (geb. ±1715).
VII. Pieter Rozendaal. Hij is gedoopt op vrijdag 05-06-1739 in Hoedekenskerke (NH). Bij de doop van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Caatje Ossewaarde en Adriaan Rozendaal.
VIII. Jakob Rozendaal. Hij is gedoopt op donderdag 01-12-1740 in Hoedekenskerke (NH). Bij de doop van Jakob waren de volgende getuigen aanwezig: Jakob de Boot en Aegje Jakobs.
IX. Geertruidt Rozendaal. Zij is gedoopt op zaterdag 22-06-1743 in Hoedekenskerke (NH). Bij de doop van Geertruidt waren de volgende getuigen aanwezig: Jakoba de Leeuw en Stoffel de Vos.
242 Anthony Jaqumet.
Hij ging in ondertrouw op maandag 22-05-1747 in ´s Heerenhoek met
243 Cornelia Jansen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrina Jaquemet (zie 121).
244 Johannes (Jan) Heijne.
Hij ging in ondertrouw op zaterdag 06-10-1736 in ´s Heer Arendskerke met
245 Jacoba Thomisse Back.
Notitie bij Jacoba: Ook vermeld als Jacoba Baas.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. [vader:vermoedelijk] Thomas France Heijne, geboren omstreeks 1735 in ´s Heer Arendskerke [bron: Bevolking ´s-Heerenhoek 1811]. Thomas is overleden op dinsdag 07-01-1823, ongeveer 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 07-01-1823 [bron: Overlijdensakten ´s-Heerenhoek 1811-1955, aktenr: 1].
Notitie bij Thomas: Thomas France Heijne
Inwoner in 1811 ´s-Heerenhoek

Thomas France Heijne
Beroep / Occupation: ouvrier
Leeftijd / Age: 76 jaar/years old
Geboren in / Born in: 1735 te / at s-Heer Arendskerke
Woonachtig sedert / Living there since: 1778
Afkomstig van / Descended from: Nieuwdorp
Beroep:
Particulier
Thomas trouwde met Pieternella Eenenaam.
II. [vader:vermoedelijk] Helena Franse Heijne, geboren omstreeks 1739. Helena is overleden op dinsdag 22-10-1811 in ´s Heerenhoek, ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22-10-1811 [bron: Overlijdensakten ´s-Heerenhoek 1811-1955, aktenr: 29].
III. Janus Fransz. (Jan) Heijne (zie 122).

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

448 Jacob Leendertse Hoekman, geboren omstreeks 1685. Jacob is overleden op donderdag 22-07-1728 in Hoedekenskerke, ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Jacob Leendertse Hoekman (of Houckman) en zijn echtgenote Matie Johannis verhuizen in juli 1722 met hun gezin van Waarde naar Hoedekenskerke. De familienaam Hoekman komt in het oostelijk gedeelte van Zuid-Beveland meer voor. Zo was Marinus Jacobsen Houckman tot 1676 schepen van de Oost-Hinkelenpolder, later te Kruiningen (Sandberg, Kruiningen, heerlijkheid en gemeente). Helaas zijn de doop- en trouwboeken van Waarde verloren gegaan, zodat de verwantschappen niet zo makkelijk aan te tonen zijn.

Jacob en Matie worden wel genoemd in de registers van de Weeskamer van Waarde, als op 10 september 1712 het vruchtgebruik van de erfenis van de moeder van Matie Johannis, Adriaantie Cornelis, wordt toegekend aan haar vader, Johannis Jacobs:

Jacob (Jacob) Leendertse HOEKMAN, geboren circa 1685, overleden op 22-07-1728 te Hoedekenskerke, familienaam ook geschreven als "Houckman"; samen met zijn echtgenote vermeld in het register van de weeskamer van Waarde in 1712; lidmatenregister Hoedekenskerke: inkomend met attestatie van Waarde 09-07-1722.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1710 met de ongeveer 25-jarige
449 Matie Johannis, geboren omstreeks 1685.
Notitie bij Matie: Matie (Matie, Matje) Johannis, geboren circa 1685.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adriana Jakobse Hoekman, geboren omstreeks 1710. Adriana is overleden, ongeveer 75 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 15-03-1785 in Sint Annaland.
Notitie bij Adriana: Adriana Jacobse, geboren circa 1710, begraven op 15-03-1785 te St. Annaland.
Gehuwd voor de kerk ---09-1734 te St. Annaland (NH), met attestatie van Hoedekenskerke met Joost (Joost) Cornelisse PIKKAART, gedoopt (NH) op 10-11-1709 te St. Annaland, begraven op 02-09-1775 te St. Annaland, zoon van Cornelis Joossen PIKKAART en Elisabeth Gillis van BEVERS.
Getuige bij:
geboorteaangifte Maatje Hoekman (1751-1827) [zie 225,II]    [tante vaderszijde]
geboorteaangifte Jacob Hoekman (1750-vr 1753) [zie 225,I]    [tante vaderszijde]
Adriana trouwde, ongeveer 24 jaar oud, in 09-1734 in Sint Annaland met Joost Cornelisse Pikkaart, 24 jaar oud. Hij is een zoon van Cornelis Joossen Pikkaart en Elisabeth Gillis van Bevers. Hij is gedoopt op zondag 10-11-1709 in Sint Annaland. Joost is overleden, 65 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 02-09-1775 in Sint Annaland.
Getuige bij:
geboorteaangifte Maatje Hoekman (1751-1827) [zie 225,II]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
geboorteaangifte Jacob Hoekman (1750-vr 1753) [zie 225,I]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
II. Leendert Jakobse (Leendert) Hoekman, geboren omstreeks 1715 in Waarde.
Notitie bij Leendert: Leendert (Lindert) Jacobse, geboren circa 1715 te Waarde, lidmatenregister Hoedekenskerke: op zijn belijdenis aangenomen 30-03-1738;
attestatie naar den Hoek 22-04-1743; komt met attestatie van Filippine 02-05-1747, vertrekt weer naar Filippine 10-03-1749.
Ondertrouwd op 13-05-1741 te Hoek, gehuwd voor de kerk ---06-1741 te Hoek (NH), "getrout alhier den junij met bleijken van Hoedenkes kerken in ´t [land] van Goes" met Pieternella JELIET, geboren te Hoek.
Getuige bij:
geboorteaangifte Maatje Hoekman (1751-1827) [zie 225,II]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Jacob Hoekman (1750-vr 1753) [zie 225,I]    [oom vaderszijde]
Leendert trouwde, ongeveer 26 jaar oud, in 06-1741 in Hoek met Pieternella Jeliet, nadat zij op zaterdag 13-05-1741 in Hoek in ondertrouw zijn gegaan.
III. Elizabeth Jacobse (Lizebeth) Hoekman, geboren omstreeks 1720 in Waarde.
Notitie bij Lizebeth: Elizabeth (Lizebeth) Jacobse, geboren circa 1720 te Waarde, lidmatenregister Hoedekenskerke: "met attestatie van ´s-Heer Abtskerke in dato den 26 December 1745".
Ondertrouwd op 09-02-1743 te Hoedekenskerke, gehuwd voor de kerk op 07-03-1743 te Hoedekenskerke (NH) met Adriaan Marinusz. FOORTSE, geboren te Ovezande.
Lizebeth trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op donderdag 07-03-1743 in Hoedekenskerke met Adriaan Marinusz. Foortse, nadat zij op zaterdag 09-02-1743 in Hoedekenskerke in ondertrouw zijn gegaan. Adriaan is geboren in Ovezande.
IV. Johannis Jacobsz. Hoekman (zie 224).
V. David Hoekman, geboren op donderdag 14-10-1723 in Hoedekenskerke. Bij de geboorteaangifte van David waren de volgende getuigen aanwezig: Neeltje Franois, Wilm Lampere en Jan de Nijs. Hij is gedoopt op zondag 24-10-1723 in Hoedekenskerke.
Notitie bij David: David, geboren op 14-10-1723 te Hoedekenskerke, gedoopt (NH) op 24-10-1723 te Hoedekenskerke (getuige(n): Wilm Lampere en Jan de Nijs met Neeltje Franois).
VI. Dina Hoekman, geboren op dinsdag 09-10-1725 in Hoedekenskerke. Bij de geboorteaangifte van Dina waren de volgende getuigen aanwezig: Jannetje Adriaens en Leijn de Hooge. Zij is gedoopt op dinsdag 16-10-1725 in Hoedekenskerke.
Notitie bij Dina: Dina (Dina), geboren op 09-10-1725 te Hoedekenskerke, gedoopt (NH) op 16-10-1725 te Hoedekenskerke (getuige(n): Leijn de Hooge, Jannetje Adriaens), lidmatenregister Hoedekenskerke: met attestatie van den Hoek 10-07-1748, vertrekt met att. naar Baarland.
Gehuwd met Izaak FARLEY.
Dina trouwde met Izaak Farley.
VII. Cornelia Hoekman, geboren op maandag 24-11-1727 in Hoedekenskerke. Bij de geboorteaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Maatje Malla en Geraart de Winter. Zij is gedoopt op zondag 30-11-1727 in Hoedekenskerke.
Notitie bij Cornelia: Cornelia, geboren op 24-11-1727 te Hoedekenskerke, gedoopt (NH) op 30-11-1727 te Hoedekenskerke (getuige(n): Geraart de Winter, Maatje Malla).
456 Jan de Bart, geboren omstreeks 1690.
Notitie bij Jan: tekst 07-04-1714 - folio 82 Comp Jacobus Pietersen Lavooij ende Jacob de Vos als Armmeesters van Oudelande, koper Jan Jansen de Bart, object een huijs in den dorpe, b d g O - Paulis Deumissen, Z - de watergang, W - Jaquis Jansen Smit N - de weg prijs oe {Vlaamse ponden} 20-0-0 te betalen met paijementen, borgen zijn Jan Jansen en Lauris Jansen Potter

tekst 27-04-1776, folio 85 Comparanten Jan de Bart Koper Pieter Steenaart Object huis en erve met annex zijnde boomgaart Ligging noordzijde van het dorp Oudelande Grenzen Oost; Marinus Poelman West; den wegt Zuid; Kornelis Krijger Noord; Marinus Kwinten Prijs oe (Vlaamse ponden) 103.5.
Hij trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1723 met de ongeveer 33-jarige
457 Maatje Tavenier, geboren omstreeks 1690. Maatje is overleden omstreeks 1732 in Kapelle, ongeveer 42 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Andries Janse de Bart (zie 228).
458 Jacob Notenboom, geboren omstreeks 1697.
Hij trouwde met
459 Johanna Verkets.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adriaan Jacobse Notenboom.
II. Christina Jacobse Notenboom (zie 229).
III. Jacob Notenboom, geboren omstreeks 1729 in Wolphaartsdijk.
IV. Jacob Jacobsen Notenboom, geboren omstreeks 1730 in Wolphaartsdijk.
V. Laurus Notenboom. Hij is gedoopt op zondag 16-11-1732 in Wolphaartsdijk.
VI. Leendert Jacobse Notenboom. Hij is gedoopt op zondag 10-01-1734 in Wolphaartsdijk.
VII. Lauwerijntje Notenboom. Zij is gedoopt op zondag 07-08-1735 in Wolphaartsdijk.
VIII. Maria Notenboom. Zij is gedoopt op zondag 10-02-1737 in Wolphaartsdijk.
IX. Jan Notenboom. Hij is gedoopt op zondag 14-12-1738 in Wolphaartsdijk.
X. Laurijntje Notenboom. Zij is gedoopt op zondag 29-10-1741 in Wolphaartsdijk.
XI. Cornelis Notenboom. Hij is gedoopt op zondag 15-09-1743 in Wolphaartsdijk.
XII. Magdalena Notenboom. Zij is gedoopt op zondag 17-01-1745 in Wolphaartsdijk.
XIII. Cornelis Notenboom. Hij is gedoopt op zondag 27-02-1746 in Wolphaartsdijk.
462 Tobias Hector, geboren op maandag 11-05-1716 in Sinoutskerke. Hij is gedoopt op zondag 17-05-1716 in Sinoutskerke.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 12-08-1740 in ´s Heerenhoek met de 24-jarige
463 Maatje Leins Scheele, geboren op maandag 11-05-1716 in Sinoutskerke. Zij is gedoopt op zondag 17-05-1716 in Sinoutskerke. Maatje is overleden vr 1744, ten hoogste 28 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Adriana Hector (zie 231).
480 Adriaan Cornelisz Roosendaal, geboren in Sandijck. Hij is gedoopt op dinsdag 24-08-1655 in Veere. Adriaan is overleden vr 1729, ten hoogste 74 jaar oud.
Hij trouwde in Arnemuiden met
481 Lysebeth Tobiasse Cheval, geboren omstreeks 1660. Lysebeth is overleden na zondag 14-08-1729, minstens 69 jaar oud.
Notitie bij Lysebeth: Ook vermeld als Lysebeth Cheval, Elisabeth Chevaal.
was getuige bij de doop van haar eerste kleinkind in Hoedekenskerke.
Getuige bij:
doop Pieternella Jans Chevaal (geb. ±1693)    [tante vaderszijde]
12-08-1729     doop Adriaan Rozendaal (1729-1732) [zie 241,I]    [grootmoeder vaderszijde]
Adriaan en Lysebeth gingen op zaterdag 15-05-1694 in Middelburg in ondertrouw.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Elisabeth Rosendaal. Zij is gedoopt op woensdag 21-09-1695 in Arnemuiden. Elisabeth ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op vrijdag 20-08-1723 in Kleverskerke met Jan Hermansz Harthoorn, ongeveer 38 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1685 in Wissekerke, zoon van Herman Harthoorn en Durftje Pieters.
II. Tobias Rozendaal (zie 240).
482 Jeloen Pietersz. (Lioen) de Leeuw.
Hij ging in ondertrouw op zaterdag 20-06-1705 in Kapelle met
483 Barbel de Pree.
Notitie bij Barbel: Afkomstig uit Bergen op Zoom.
Kind uit dit huwelijk:
I. Geertruid Lioense de Leeuw (zie 241).

Generatie 10 (stamouders)

898 Johannis Jacobs.
Hij trouwde met
899 Adriaantie Cornelis.
Kind uit dit huwelijk:
I. Matie Johannis (zie 449).
924 Pieter Hector, geboren omstreeks 1685.
Hij trouwde met
925 Adriana Tobiasse Coninks.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Christiaan Hector, geboren op zondag 11-11-1714 in ´s Heer Arendskerke.
II. Tobias Hector (zie 462).
III. Catelijntje Hector, geboren op dinsdag 26-10-1717 in ´s Heer Abtskerke.
IV. Pieter Hector, geboren in 1719 in ´s Heer Abtskerke.
V. Arjaantje Hector, geboren op woensdag 25-12-1720 in ´s Heer Abtskerke.
VI. Maatje Hector, geboren op woensdag 25-12-1720 in ´s Heer Abtskerke.
VII. Christiaan Hector, geboren op zaterdag 29-05-1723 in ´s Heer Abtskerke.
960 Cornelis Adriaans Roosendaal. Hij is gedoopt op woensdag 26-12-1618 in Roosendaal. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Dympna Thomas. Cornelis is overleden vr vrijdag 01-11-1680 in Sandijck, ten hoogste 61 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: opgevoed in Sandijck, waarschijnlijk bij de familie Jongebroer.
Beroep:
Schipper (vermoedelijk)
Hij ging in ondertrouw, ten hoogste 47 jaar oud, vr zaterdag 13-03-1666 in Veere met de ten hoogste 43-jarige
961 Judith Adriaans Jongebroer. Zij is gedoopt op dinsdag 06-12-1622 in Veere. Judith is overleden vr zaterdag 13-03-1666 in Sandijck, ten hoogste 43 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Adriaan Cornelisz Roosendaal (zie 480).
962 Tobias Cheval, geboren in Schellach. Hij is gedoopt op zondag 08-07-1635 in Sint Laurens. Bij de doop van Tobias waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaentje Laureys en Martijntje Sevaal.
Notitie bij Tobias: Schellach, gelegen tussen Middelburg en Veere.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op maandag 29-09-1659 in Sint Laurens met
963 Lysbeth Jans de Vyncke.
Notitie bij Lysbeth: Ook vermeld als Elisabeth Jans de Vincke.
Tobias en Lysbeth gingen op zaterdag 30-08-1659 in Sint Laurens in ondertrouw.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lysebeth Tobiasse Cheval (zie 481).
II. Janneken Chevaal. Zij is gedoopt op zondag 18-07-1660 in Sint Laurens. Bij de doop van Janneken was de volgende getuige aanwezig: Adriaentje Chevaal.
III. Jan Tobias Chevaal, geboren omstreeks 1662 in Middelburg. Jan trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op vrijdag 14-09-1691 in Grijpskerke met Leintje Pieters de Bosch. Bij het kerkelijk huwelijk van Jan en Leintje waren de volgende getuigen aanwezig: Tobias Chevaal, Pieter Hamsdam(?), Leuntje Pieters en Janneken Willems. Leintje is geboren in Grijpskerke. Leintje is overleden vr 1703.
964 Pieter de Leeuw.
Hij trouwde met
965 Anna Markus.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jeloen Pietersz. (Lioen) de Leeuw (zie 482).

Generatie 11 (stamgrootouders)

1920 Adriaan Thomasse van Roosendaal. Hij is gedoopt op zondag 17-11-1596 in Roosendaal. Adriaan is overleden vr vrijdag 26-05-1645, ten hoogste 48 jaar oud.
Hij trouwde, 20 jaar oud, op dinsdag 25-07-1617 in Roosendaal met de 19-jarige
1921 Petronella Jacobi (Jacobs). Zij is gedoopt op maandag 01-12-1597 in Roosendaal. Petronella is overleden na vrijdag 26-05-1645, minstens 47 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Cornelis Adriaans Roosendaal (zie 960).
1922 Adriaan Willems Maartens (Meertens) Jongebroer, geboren omstreeks 1580. Adriaan is overleden in 1634 in binnen Sluis te Vlaanderen, ongeveer 54 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 41 jaar oud, in 1621 in Veere met
1923 Mayken (Maria) Strijckers. Mayken is overleden in 1634 in binnen Sluis te Vlaanderen.
Notitie bij Mayken: afkomstig uit Hulsdonk bij Roosendaal
Kind uit dit huwelijk:
I. Judith Adriaans Jongebroer (zie 961).
1924 Abraham Pietersz Cheval, geboren omstreeks 1595 in Aagtekerke. Abraham is overleden op zaterdag 01-05-1660, ongeveer 65 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1620 in Aagtekerke met
1925 Janneke Geertsd Stevens, geboren in Meliskerke.
Abraham en Janneke gingen op zaterdag 04-04-1620 in Aagtekerke in ondertrouw.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sara Cheval. Zij is gedoopt omstreeks 1621 in Aagtekerke. Sara trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op woensdag 05-10-1644 met Marinus de Waele, nadat zij op zaterdag 10-09-1644 in Oost-Souburg in ondertrouw zijn gegaan.
II. Sentina Cheval. Zij is gedoopt omstreeks 1623 in Aagtekerke. Sentina trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zaterdag 13-03-1649 met Adriaan Cornelisz.
III. Pieter Cheval. Hij is gedoopt op zondag 03-08-1625 in Sint Laurens. Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Janneken Antheunis.
IV. Maeyken Cheval. Zij is gedoopt op zondag 19-03-1628 in Sint Laurens. Bij de doop van Maeyken was de volgende getuige aanwezig: Adryaenken Jobs.
V. Adryaenken Cheval. Zij is gedoopt op zondag 22-09-1630 in Sint Laurens. Bij de doop van Adryaenken was de volgende getuige aanwezig: Adryaenken Jobs.
VI. Cateleijnken Cheval. Zij is gedoopt op zondag 13-03-1633 in Sint Laurens. Bij de doop van Cateleijnken waren de volgende getuigen aanwezig: Maeyken Cornelis, Jakemijnken Geeraerts en Tobias Sevale.
VII. Tobias Cheval (zie 962).
VIII. Maatje Cheval. Zij is gedoopt op zondag 28-03-1638 in Sint Laurens. Bij de doop van Maatje was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Jacobs.
IX. Jan Abrahamse Cheval. Hij is gedoopt op woensdag 20-05-1643 in Sint Laurens. Jan trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1666 met Willemijntje Jorisd Antheunisse, ongeveer 20 jaar oud, nadat zij in Gapinge in ondertrouw zijn gegaan. Zij is een dochter van Joris Antheunisse en Jansje Verstrate. Zij is gedoopt op zondag 18-03-1646 in Gapinge.

Generatie 12 (stamovergrootouders)

3840 Mathei Matheeus Domusse, geboren omstreeks 1555. Mathei is overleden na 1625, minstens 70 jaar oud.
Notitie bij Mathei: wonende in Kruisland.
Hij trouwde, ongeveer 39 jaar oud, omstreeks 1594 met
3841 Elisabetha Adriaans Hoeckmans. Elisabetha is overleden vr zaterdag 10-01-1604.
Kind uit dit huwelijk:
I. Adriaan Thomasse van Roosendaal (zie 1920).
3842 Jacobus Joris.
Hij trouwde met
3843 Anna Petri (Petrus).
Kind uit dit huwelijk:
I. Petronella Jacobi (Jacobs) (zie 1921).
3844 Willem Maartens (Meertens) Jongebroer. Willem is overleden vr dinsdag 26-02-1602 in Veere.
Hij trouwde met
3845 Adriaanken Pier Lammens. Adriaanken is overleden vr dinsdag 16-05-1600.
Kind uit dit huwelijk:
I. Adriaan Willems Maartens (Meertens) Jongebroer (zie 1922).
3848 Pieter Cheval, geboren omstreeks 1570. Pieter is overleden vr 1638 in Aagtekerke, ten hoogste 68 jaar oud.
Kinderen van Pieter uit onbekende relatie:
I. Jan Pieters Cheval. Jan ging in ondertrouw op zaterdag 20-04-1619 in Domburg met Francijntje Joos Pieters.
II. Elias Pieters Cheval. Elias trouwde op woensdag 09-03-1633 in Aagtekerke met Stoffelijne Faes.
III. Martijntje Cheval. Martijntje is overleden na 1635.
IV. Abraham Pietersz Cheval (zie 1924).
V. Tobias Pieters Cheval. Hij is gedoopt op zondag 13-03-1633.
3850 Geert Stevens.
Hij trouwde met
3851 Sentyne.
Kind uit dit huwelijk:
I. Janneke Geertsd Stevens (zie 1925).

Generatie 13 (stambetovergrootouders)

7680 Mateeus Domusse, geboren omstreeks 1520.
Notitie bij Mateeus: leefde en werkte in de Kruislandsepolder.
Hij trouwde met
7681 Libe Adriaans.
Kind uit dit huwelijk:
I. Mathei Matheeus Domusse (zie 3840).
7682 Adriaan Hubrecht Hoeckmans.
Kind van Adriaan uit onbekende relatie:
I. Elisabetha Adriaans Hoeckmans (zie 3841).
7688 Maarten (Meerten) Jongebroer. Maarten is overleden vr 1587.
Hij trouwde met
7689 Theunken Willems Leijns. Theunken is overleden vr zondag 09-07-1589.
Kind uit dit huwelijk:
I. Willem Maartens (Meertens) Jongebroer (zie 3844).
7690 Pier Lammens.
Hij trouwde met
7691 Lijbeth.
Kind uit dit huwelijk:
I. Adriaanken Pier Lammens (zie 3845).

Generatie 14 (stamoudouders)

15360 Domus Matheeus, geboren omstreeks 1490.
Hij trouwde met
15361 Theunken Lenaerts.
Kind uit dit huwelijk:
I. Mateeus Domusse (zie 7680).
15364 Hubrecht Hoeckmans.
Kind van Hubrecht uit onbekende relatie:
I. Adriaan Hubrecht Hoeckmans (zie 7682).

Generatie 15 (stamoudgrootouders)

30720 Matheeus, geboren omstreeks 1450.
Notitie: Matheeussen, Mathijssen.
komt voor in de Kruislandsepolder, het landbouwgebied gelegen tussen Steenbergen en Wouw.
Kind(30720) uit onbekende relatie:
I. Domus Matheeus (zie 15360).

Index (432 personen)

Adriaan Cornelisz [Schoonzoon van 1924 en 1925]  1924,II
Lijbeth [Nummer 7691]  7691
Sentyne [Nummer 3851]  3851
Adriaans, Libe [Nummer 7681]  7681
Adriaens, Jannetje [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 448 en 449]  448,VI
Antheunis, Janneken [Getuige bij doop van zoon van 1924 en 1925]  1924,III
Antheunisse, Joris [Schoonvader van zoon van 1924 en 1925]  1924,IX
Antheunisse, Willemijntje Jorisd (~18-03-1646) [Schoondochter van 1924 en 1925]  1924,IX
Back, Jacoba Thomisse [Nummer 245]  245
Bakker, Cornelia Willemse (*±1730, †>1785) [Nummer 225]  225
Bakker, Maetje [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 224 en 225]  224,I; 224,II
Bart, Adriana de (*1790, †13-09-1839) [Dochter van 114 en 115]  114,II
Bart, Andries de (*1789, †12-12-1850) [Zoon van 114 en 115]  114,I
Bart, Andries Janse de (*23-03-1724, †27-01-1796) [Nummer 228]  228
Bart, Christina de (*05-12-1792, †20-11-1842) [Nummer 57]  57
Bart, Jan de (*±1690) [Nummer 456]  456
Bart, Johannis de (*1797, †14-03-1833) [Zoon van 114 en 115]  114,IV
Bart, Leendert de (*±1773, †14-02-1823) [Nummer 114]  114
Bart, Paulina de (*1810, †17-05-1835) [Dochter van 114 en 115]  114,VI
Bart, Tobias de (*1802, †24-08-1892) [Zoon van 114 en 115]  114,V
Beije, Anthonie (*26-08-1881, †14-05-1951) [Partner van 7]  7
Berge, Dina van den [Schoonmoeder van dochter van 60 en 61]  60,X
Bevers, Elisabeth Gillis van [Schoonmoeder van dochter van 448 en 449]  448,I
Bodbijl, Pieternella (*07-11-1844) [Schoonmoeder van dochter van 14 en 15]  14,I
Boe, Johannes Josephse de (*1790, †16-04-1865) [Schoonzoon van 124 en 125]  124,III
Boe, Joseph de (*22-03-1756, †12-02-1829) [Schoonvader van dochter van 124 en 125]  124,III
Bolijn, Johanna (*31-07-1837) [Schoonmoeder van dochter van 14 en 15]  14,II
Bongaard, Cornelia (*±1761, †07-07-1811) [Schoonmoeder van dochter van 124 en 125]  124,III
Boone, Cornelia [Schoonmoeder van zoon van 62 en 63]  62,IV
Boot, Jakob de [Getuige bij doop van zoon van 240 en 241]  240,VIII
Bosch, Leintje Pieters de (†<1703) [Schoondochter van 962 en 963]  962,III
Bosman, Elizabeth (*±1840) [Schoondochter van 30 en 31]  30,II
Bosman, Kornelia [Schoonmoeder van zoon van 30 en 31]  30,II
Boven, Johanna Jacobse van (†21-08-1767) [Partner van 120]  120
Bree, Cornelis Jansz de (*1763, †1801) [Schoonvader van dochter van 118 en 119]  118,IV
Bree, Jan Cornelis de (*±1795, †28-07-1866) [Schoonzoon van 118 en 119]  118,IV
Chevaal, Adriaentje [Getuige bij doop van dochter van 962 en 963]  962,II
Chevaal, Jan Tobias (*±1662) [Zoon van 962 en 963]  962,III
Chevaal, Janneken (~18-07-1660) [Dochter van 962 en 963]  962,II
Chevaal, Pieternella Jans (*±1693)  481
Chevaal, Tobias [Getuige bij kerkelijk huwelijk van zoon van 962 en 963]  962,III
Cheval, Abraham Pietersz (*±1595, †01-05-1660) [Nummer 1924]  1924
Cheval, Adryaenken (~22-09-1630) [Dochter van 1924 en 1925]  1924,V
Cheval, Cateleijnken (~13-03-1633) [Dochter van 1924 en 1925]  1924,VI
Cheval, Elias Pieters [Zoon van 3848]  3848,II
Cheval, Jan Abrahamse (~20-05-1643) [Zoon van 1924 en 1925]  1924,IX
Cheval, Jan Pieters [Zoon van 3848]  3848,I
Cheval, Lysebeth Tobiasse (*±1660, †>14-08-1729) [Nummer 481]  240,I; 481
Cheval, Maatje (~28-03-1638) [Dochter van 1924 en 1925]  1924,VIII
Cheval, Maeyken (~19-03-1628) [Dochter van 1924 en 1925]  1924,IV
Cheval, Martijntje (†>1635) [Dochter van 3848]  3848,III
Cheval, Pieter (*±1570, †<1638) [Nummer 3848]  3848
Cheval, Pieter (~03-08-1625) [Zoon van 1924 en 1925]  1924,III
Cheval, Sara (~±1621) [Dochter van 1924 en 1925]  1924,I
Cheval, Sentina (~±1623) [Dochter van 1924 en 1925]  1924,II
Cheval, Tobias (~08-07-1635) [Nummer 962]  962
Cheval, Tobias Pieters (~13-03-1633) [Zoon van 3848]  3848,V
Clement, Janus (*1775, †>1842) [Schoonzoon van 118 en 119]  118,II
Clement, Janus Januszoon [Schoonvader van dochter van 118 en 119]  118,II
Clement, Johannes (*22-11-1895, †30-01-1932)  1
Coninks, Adriana Tobiasse [Nummer 925]  925
Cornelis, Adriaantie [Nummer 899]  899
Cornelis, Maeyken [Getuige bij doop van dochter van 1924 en 1925]  1924,VI
Dekkers, Louiza [Nummer 123]  123
Dieleman, Dina Cornelisdr. (*±1764) [Schoonmoeder van dochter van 118 en 119]  118,IV
Domusse, Mateeus (*±1520) [Nummer 7680]  7680
Domusse, Mathei Matheeus (*±1555, †>1625) [Nummer 3840]  3840
Eenenaam, Pieternella [Schoondochter van 244 en 245]  244,I
Faes, Stoffelijne [Schoondochter van 3848]  3848,II
Farley, Izaak [Schoonzoon van 448 en 449]  448,VI
Fierloos, Pieter (†30-03-1748) [Partner van 225]  225
Fontijne, Adriana Johanna (*24-11-1871, †27-12-1942) [Schoonmoeder van dochter van 7]  7,II
Foortse, Adriaan Marinusz. [Schoonzoon van 448 en 449]  448,III
Fortze, Adriaan [Getuige bij geboorteaangifte van 112]  112
Fraanje, Jacobus (*1854, †27-06-1905) [Schoonzoon van 28 en 29]  28,III
Fraanje, Janna (*±1842, †06-02-1886) [Partner van 28]  28
Fraanje, Pieter Jans [Schoonvader van 28]  28,III
Franje, Neeltje [Schoonmoeder van zoon van 114 en 115]  114,I
Franois, Neeltje [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 448 en 449]  448,V
Geene, Willemina (*±1810)  118,IV
Geeraerts, Jakemijnken [Getuige bij doop van dochter van 1924 en 1925]  1924,VI
Glas, Marines [Schoonvader van dochter van 28 en 29]  28,V
Glas, Marines (*±1853, †20-08-1933) [Schoonzoon van 28 en 29]  28,V
Guchte, Andries van den [Getuige bij doop van zoon van 240 en 241]  240,III
Hamsdam(?), Pieter [Getuige bij kerkelijk huwelijk van zoon van 962 en 963]  962,III
Hannewijk, Elisabeth  118,II
Harthoorn, Herman [Schoonvader van dochter van 480 en 481]  480,I
Harthoorn, Jan Hermansz (*±1685) [Schoonzoon van 480 en 481]  480,I
Hector, Adriana (*28-01-1742) [Nummer 231]  231
Hector, Arjaantje (*25-12-1720) [Dochter van 924 en 925]  924,V
Hector, Catelijntje (*26-10-1717) [Dochter van 924 en 925]  924,III
Hector, Christiaan (*11-11-1714) [Zoon van 924 en 925]  924,I
Hector, Christiaan (*29-05-1723) [Zoon van 924 en 925]  924,VII
Hector, Maatje (*25-12-1720) [Dochter van 924 en 925]  924,VI
Hector, Pieter (*±1685) [Nummer 924]  924
Hector, Pieter (*1719) [Zoon van 924 en 925]  924,IV
Hector, Tobias (*11-05-1716) [Nummer 462]  462
Heijne, Helena Franse (*±1739, †22-10-1811) [Dochter van 244 en 245]  244,II
Heijne, Jacoba (*11-10-1780, †28-02-1845) [Nummer 61]  61
Heijne, Janus Fransz. (Jan) (*14-07-1742, †22-11-1819) [Nummer 122]  122
Heijne, Johannes (Jan) [Nummer 244]  244
Heijne, Thomas France (*±1735, †07-01-1823) [Zoon van 244 en 245]  244,I
Herder, Pieternella den [Schoonmoeder van zoon van 118 en 119]  118,VI
Hoebeke, Francina (*±1783, †03-07-1839) [Schoonmoeder van dochter van 60 en 61]  60,XI
Hoebeke, Johanna (~09-06-1802, †10-12-1869)  118,I
Hoeckmans, Adriaan Hubrecht [Nummer 7682]  7682
Hoeckmans, Elisabetha Adriaans (†<10-01-1604) [Nummer 3841]  3841
Hoeckmans, Hubrecht [Nummer 15364]  15364
Hoekman, Adriana (*07-06-1864, †21-06-1864) [Dochter van 28 en 29]  28,VII
Hoekman, Adriana Jakobse (*±1710, []15-03-1785) [Dochter van 448 en 449]  224,I; 224,II; 448,I
Hoekman, Catharina (*10-03-1816, †13-03-1816) [Dochter van 56 en 57]  56,I
Hoekman, Catharina (*?-07-1817, †14-11-1817) [Dochter van 56 en 57]  56,II
Hoekman, Catharina (*?-04-1861, †16-05-1939) [Dochter van 28 en 29]  28,VI
Hoekman, Christiaan (*13-04-1851, †30-10-1931) [Zoon van 28 en 29]  28,II
Hoekman, Christiaan (*15-12-1892, †29-01-1893) [Zoon van 14 en 15]  14,IX
Hoekman, Christiaan (Chris) (*28-09-1900, †08-03-1976) [Zoon van 14 en 15]  14,XV
Hoekman, Christina (*±1859, †25-11-1945) [Dochter van 28 en 29]  28,V
Hoekman, Christina (*?-01-1894, †02-10-1894) [Dochter van 14 en 15]  14,X
Hoekman, Christina (*11-05-1898, †27-05-1898) [Dochter van 14 en 15]  14,XIV
Hoekman, Cornelia (*24-11-1727) [Dochter van 448 en 449]  448,VII
Hoekman, Cornelia (*04-02-1909, †02-03-1959) [Dochter van 7]  7,II
Hoekman, Cornelis (*?-01-1895, †29-06-1895) [Zoon van 14 en 15]  14,XI
Hoekman, David (*14-10-1723) [Zoon van 448 en 449]  448,V
Hoekman, Dina (*09-10-1725) [Dochter van 448 en 449]  448,VI
Hoekman, Elizabeth Jacobse (Lizebeth) (*±1720) [Dochter van 448 en 449]  448,III
Hoekman, Geertruida (*15-11-1878, †25-01-1949) [Dochter van 14 en 15]  14,I
Hoekman, Jacob (*15-07-1750, †<1753) [Zoon van 224 en 225]  224,I; 448,I; 448,I; 448,II
Hoekman, Jacob (*30-08-1819, †22-04-1893) [Nummer 28]  28
Hoekman, Jacob (*10-10-1875)  7,II
Hoekman, Jacob Janusz. (*28-04-1753, †19-04-1824) [Nummer 112]  112
Hoekman, Jacob Leendertse (*±1685, †22-07-1728) [Nummer 448]  448
Hoekman, Jacoba (*±1854, †24-02-1929) [Dochter van 28 en 29]  28,III
Hoekman, Jacoba (*24-12-1883, †03-05-1963) [Nummer 7]  7
Hoekman, Jakob (*13-11-1880, †30-07-1971) [Zoon van 14 en 15]  14,III
Hoekman, Jakoba Cornelia (Koos) (*30-11-1904, †27-02-1983) [Nummer 3]  3
Hoekman, Jan (*19-02-1886, †22-04-1945) [Zoon van 14 en 15]  14,V
Hoekman, Janus (*08-02-1780, †±1784) [Zoon van 112]  225; 224,II
Hoekman, Johanna (Joke) (*17-01-1929, †17-04-1975) [Nummer 1]  1
Hoekman, Johannis (Janis) (*07-07-1795, †27-12-1849) [Nummer 56]  56
Hoekman, Johannis Jacobsz. (*±1720, †1778) [Nummer 224]  224
Hoekman, Kaatje (*26-03-1825, †02-04-1825) [Dochter van 56 en 57]  56,VI
Hoekman, Katharina (Ka) (*19-02-1896, †18-05-1990) [Dochter van 14 en 15]  14,XII
Hoekman, Leenderd (*16-09-1826, †29-11-1826) [Zoon van 56 en 57]  56,VIII
Hoekman, Leendert (*?-04-1823, †19-10-1823) [Zoon van 56 en 57]  56,V
Hoekman, Leendert (*±1834, †26-07-1916) [Zoon van 56 en 57]  56,XI
Hoekman, Leendert (*03-09-1855, †06-05-1939) [Nummer 14]  14
Hoekman, Leendert Jakobse (Leendert) (*±1715) [Zoon van 448 en 449]  224,I; 224,II; 448,II
Hoekman, Maatje (*?-06-1821, †23-09-1821) [Dochter van 56 en 57]  56,IV
Hoekman, Maatje (*26-03-1825, †05-04-1825) [Dochter van 56 en 57]  56,VII
Hoekman, Maatje (*11-04-1828, †06-06-1828) [Dochter van 56 en 57]  56,IX
Hoekman, Maatje (*23-01-1831, †06-06-1831) [Dochter van 56 en 57]  56,X
Hoekman, Maatje (*±1850, †30-04-1929) [Dochter van 28 en 29]  28,I
Hoekman, Maatje (*06-11-1887, †06-04-1889) [Dochter van 14 en 15]  14,VI
Hoekman, Maatje (*05-05-1890, †27-12-1965) [Dochter van 14 en 15]  14,VII
Hoekman, Maatje Janusdr. (Maatje) (*20-09-1751, †22-09-1827) [Dochter van 224 en 225]  224,II; 448,I; 448,I; 448,II
Hoekman, Maria (*11-12-1879, †16-04-1982) [Dochter van 14 en 15]  14,II
Hoekman, Marinus (*15-08-1797) [Zoon van 112 en 113]  112,II
Hoekman, Marinus (*18-11-1891, †11-12-1966) [Zoon van 14 en 15]  14,VIII
Hoekman, Neeltje (*16-03-1897, †25-05-1976) [Dochter van 14 en 15]  14,XIII
Hollander, Cornelia de [Schoonmoeder van zoon van 62 en 63]  62,II
Hooge, Leijn de [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 448 en 449]  448,VI
Hoogesteger, Abraham Paulusz (*1732) [Schoonzoon van 224 en 225]  224,II
Hoogesteger, Janna (*05-02-1769, †<28-06-1773) [Dochter van 230 en 231]  230,IV
Hoogesteger, Janna (*28-06-1773) [Dochter van 230 en 231]  230,V
Hoogesteger, Johannis (*06-07-1737, †28-01-1780) [Nummer 230]  230
Hoogesteger, Maatje Johannesse (*24-12-1766, †02-06-1835) [Nummer 115]  115
Hoogesteger, Paulus [Schoonvader van dochter van 224 en 225]  224,II
Hoogesteger, Paulus (*07-02-1763) [Zoon van 230 en 231]  230,I
Hoogesteger, Tobias (*05-02-1769) [Zoon van 230 en 231]  230,III
Jacobi (Jacobs), Petronella (~01-12-1597, †>26-05-1645) [Nummer 1921]  1921
Jacobs, Johannis [Nummer 898]  898
Jacobs, Neeltje [Getuige bij doop van dochter van 1924 en 1925]  1924,VIII
Jager, Maria de [Schoonmoeder van dochter van 118 en 119]  118,VII
Jakobs, Aegje [Getuige bij doop van zoon van 240 en 241]  240,VIII
Jansen, Cornelia [Nummer 243]  243
Janssen, Gillis [Schoonzoon van 1]  1,III
Janssen, Pieternella (~20-09-1739, †21-01-1776) [Partner van 120]  120
Jaquemet, Hendrina (*26-01-1753, †02-10-1822) [Nummer 121]  121
Jaqumet, Anthony [Nummer 242]  242
Jeliet, Pieternella [Schoondochter van 448 en 449]  448,II
Jobs, Adryaenken [Getuige bij doop van dochter van 1924 en 1925]  1924,IV; 1924,V
Johannis, Matie (*±1685) [Nummer 449]  449
Jonge, Cornelis Johannes Pieter de [Schoonzoon van 1]  1,II
Jonge, Jannetje de [Schoonmoeder van dochter van 28 en 29]  28,VI
Jonge, Marcus de (*±1860, †24-07-1914) [Schoonzoon van 28 en 29]  28,VI
Jongebroer, Adriaan Willems Maartens (Meertens) (*±1580, †1634) [Nummer 1922]  1922
Jongebroer, Judith Adriaans (~06-12-1622, †<13-03-1666) [Nummer 961]  961
Jongebroer, Maarten (Meerten) (†<1587) [Nummer 7688]  7688
Jongebroer, Willem Maartens (Meertens) (†<26-02-1602) [Nummer 3844]  3844
Jonker, Alberdina Hillegonda (Bertha) (*28-12-1894, †15-07-1963)  1
Joosse, Cornelis (*23-04-1818, †05-05-1891) [Schoonzoon van 60 en 61]  60,XI
Joosse, Gilles (*±1781, †26-08-1844) [Schoonvader van dochter van 60 en 61]  60,XI
Joris, Jacobus [Nummer 3842]  3842
Karelse, Adriaan [Schoonvader van dochter van 118 en 119]  118,I
Karelse, Adriaan (*13-08-1784, †17-09-1848) [Schoonzoon van 118 en 119]  118,I
Karelse, Johanna [Schoonmoeder van 28]  28,III
Klaasse, Johanna Suzanna (*05-10-1884) [Schoondochter van 14 en 15]  14,V
Klaasse, Marinus [Schoonvader van zoon van 14 en 15]  14,V
Klooster, Adriana van der (*27-07-1879, †07-01-1970) [Schoondochter van 14 en 15]  14,III
Klooster, Cornelis van der [Schoonvader van zoon van 14 en 15]  14,III
Kloosterman, Danil Geeraard (*05-10-1810, †08-12-1882) [Schoonvader van dochter van 30 en 31]  30,VII
Kloosterman, Leendert (*24-05-1844, †25-09-1908) [Schoonzoon van 30 en 31]  30,VII
Koopman, Pieter (*28-05-1874, †26-01-1945) [Partner van 7]  7
Korstanje, Adriana Paulina (*21-07-1818, †09-10-1862) [Schoonmoeder van dochter van 30 en 31]  30,VII
Korstanje, Marinus Dirk (Merien) (*18-04-1910, †02-05-1994) [Partner van 3]  3
Kosten, Jannetje (*±1768, †14-08-1827) [Partner van 112]  112
Koster-Tolhoek, Geertruid de (*28-11-1828, †18-06-1864) [Nummer 29]  29
Koussemaker, Geerard [Schoonvader van zoon van 60 en 61]  60,V
Koussemaker, Josina Cornelia (*±1817, †16-11-1881) [Schoondochter van 60 en 61]  60,V
Krekendamme, Maatje [Schoonmoeder van zoon van 60 en 61]  60,V
Laban, Pieternella [Schoonmoeder van zoon van 28 en 29]  28,II
Lammens, Adriaanken Pier (†<16-05-1600) [Nummer 3845]  3845
Lammens, Pier [Nummer 7690]  7690
Lampere, Wilm [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 448 en 449]  448,V
Laureys, Adriaentje [Getuige bij doop van 962]  962
Leeuw, Cornelia de (*1804, †<1892) [Schoondochter van 114 en 115]  114,V
Leeuw, Geertruid Lioense de (~02-08-1705, †22-06-1743) [Nummer 241]  241
Leeuw, Jakoba de [Getuige bij doop van dochter van 240 en 241]  240,IX
Leeuw, Jan Willem Cornelisse de [Schoonvader van zoon van 114 en 115]  114,V
Leeuw, Janna Stoffelse de (*±1773, †02-10-1834) [Nummer 127]  127
Leeuw, Jeloen Pietersz. (Lioen) de [Nummer 482]  482
Leeuw, Pieter de [Nummer 964]  964
Leeuw, Pieter de [Getuige bij doop van dochter van 240 en 241]  240,VI
Leijns, Theunken Willems (†<09-07-1589) [Nummer 7689]  7689
Lenaerts, Theunken [Nummer 15361]  15361
Lokker, Johannes Cornelis (*±1875, †07-07-1947) [Schoonvader van dochter van 14 en 15]  14,XIII
Lokker, Lauwerens Johannes (*03-02-1896, †26-05-1972) [Schoonzoon van 14 en 15]  14,XIII
Luijk, Maatje Josina van (*19-09-1899, †02-12-1991) [Schoonmoeder van 1]  1
Luijkenaar, Jannetje [Schoonmoeder van zoon van 30 en 31]  30,IV
Maas, Cornelia van der (*26-02-1860, †24-01-1947) [Schoonmoeder van dochter van 14 en 15]  14,XII
Maas, Pieternella van der (*23-12-1752, †±1787) [Partner van 112]  112
Maker, Pieternella de  118,I
Malla, Maatje [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 448 en 449]  448,VII
Markus, Anna [Nummer 965]  965
Matheeus (*±1450) [Nummer 30720]  30720
Matheeus, Domus (*±1490) [Nummer 15360]  15360
Mattijsdr., Adriana [Getuige bij geboorteaangifte van 112]  112
Meerman, Johanna [Schoonmoeder van dochter van 118 en 119]  118,II
Meijaard, Elena (*17-04-1860, †15-08-1930) [Schoondochter van 30 en 31]  30,IV
Meijaard, Jan [Schoonvader van zoon van 30 en 31]  30,IV
Meijers, Cornelis (*22-01-1785, †24-07-1849) [Nummer 62]  62
Meijers, Jan (*29-10-1752, †<1811) [Nummer 124]  124
Meijers, Jan (*?-07-1813, †09-10-1813) [Zoon van 62 en 63]  62,I
Meijers, Jan (*?-09-1819, †23-11-1819) [Zoon van 62 en 63]  62,V
Meijers, Johannes (*±1818, †>1894) [Zoon van 62 en 63]  62,IV
Meijers, Maatje Janse (*1791, †02-12-1852) [Dochter van 124 en 125]  124,III
Meijers, Maria Johanna (*?-07-1816, †04-11-1816) [Dochter van 62 en 63]  62,III
Meijers, Maria Johanna (*10-04-1821, †07-08-1863) [Nummer 31]  31
Meijers, Marinus Johannis (*±1815, †08-07-1902) [Zoon van 62 en 63]  62,II
Meijers, Martina Johanna (*25-10-1787, †05-06-1856) [Dochter van 124 en 125]  124,II
Mersman, Jacob [Schoonvader van dochter van 118 en 119]  118,II
Mersman, Marinus (*1772) [Schoonzoon van 118 en 119]  118,II
Meulpolder, Marinus (*1768, †13-10-1842) [Nummer 126]  126
Meulpolder, Neeltje (*17-07-1794, †13-03-1879) [Nummer 63]  63
Moerman, Willemina [Nummer 239]  239
Mol, Johannis Janse (*01-09-1782, †19-05-1860) [Schoonzoon van 124 en 125]  124,II
Mol, Pieter Marinis (*24-07-1876, †04-01-1950) [Partner van 3]  3
Moordijk, Pieternella Danielse [Schoonmoeder van zoon van 114 en 115]  114,V
N.N. [Schoonvader van dochter van 28 en 29]  28,VI
Nijs, Jan de [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 448 en 449]  448,V
Notenboom, Adriaan Jacobse [Zoon van 458 en 459]  458,I
Notenboom, Christina Jacobse (*±1724, †11-12-1769) [Nummer 229]  229
Notenboom, Cornelis (~15-09-1743) [Zoon van 458 en 459]  458,XI
Notenboom, Cornelis (~27-02-1746) [Zoon van 458 en 459]  458,XIII
Notenboom, Jacob (*±1697) [Nummer 458]  458
Notenboom, Jacob (*±1729) [Zoon van 458 en 459]  458,III
Notenboom, Jacob Jacobsen (*±1730) [Zoon van 458 en 459]  458,IV
Notenboom, Jan (~14-12-1738) [Zoon van 458 en 459]  458,IX
Notenboom, Laurijntje (~29-10-1741) [Dochter van 458 en 459]  458,X
Notenboom, Laurus (~16-11-1732) [Zoon van 458 en 459]  458,V
Notenboom, Lauwerijntje (~07-08-1735) [Dochter van 458 en 459]  458,VII
Notenboom, Leendert Jacobse (~10-01-1734) [Zoon van 458 en 459]  458,VI
Notenboom, Magdalena (~17-01-1745) [Dochter van 458 en 459]  458,XII
Notenboom, Maria (~10-02-1737) [Dochter van 458 en 459]  458,VIII
Ossewaarde, Caatje [Getuige bij doop van zoon van 240 en 241]  240,VII
Otte, Johanna [Schoonmoeder van dochter van 60 en 61]  60,X
Paulusdr, Jannetje [Getuige bij doop van zoon van 240 en 241]  240,III
Perdon, Jan [Getuige bij doop van 120]  120
Petri (Petrus), Anna [Nummer 3843]  3843
Pieters, Durftje [Schoonmoeder van dochter van 480 en 481]  480,I
Pieters, Francijntje Joos [Schoondochter van 3848]  3848,I
Pieters, Janna [Getuige bij doop van zoon van 240 en 241]  240,II
Pieters, Leuntje [Getuige bij kerkelijk huwelijk van zoon van 962 en 963]  962,III
Pikkaart, Cornelis Joossen [Schoonvader van dochter van 448 en 449]  448,I
Pikkaart, Joost Cornelisse (~10-11-1709, []02-09-1775) [Schoonzoon van 448 en 449]  224,I; 224,II; 448,I
Pree, Barbel de [Nummer 483]  483
Priester-Tolhoek, Jannetje (*21-01-1820, †30-12-1848) [Partner van 28]  28
Quaak, Catharina [Schoonmoeder van dochter van 7]  7,II
Quaak, Catharina Cornelia [Schoonmoeder van zoon van 14 en 15]  14,VIII
Reeders, Pieternella Maria [Schoonmoeder van dochter van 14 en 15]  14,XIII
Reijnout, Aarnout (*26-06-1791, †17-06-1852) [Partner van 59]  59
Remijnse, Jean (*1788) [Schoonzoon van 114 en 115]  114,II
Remijnse, Piere [Schoonvader van dochter van 114 en 115]  114,II
Roo, Pieter de (*27-07-1841) [Schoonvader van dochter van 14 en 15]  14,I
Roo, Samuel de (*12-08-1875, †08-08-1957) [Schoonzoon van 14 en 15]  14,I
Roosendaal, Adriaan Cornelisz (~24-08-1655, †<1729) [Nummer 480]  480
Roosendaal, Adriaan Thomasse van (~17-11-1596, †<26-05-1645) [Nummer 1920]  1920
Roosendaal, Cornelis Adriaans (~26-12-1618, †<01-11-1680) [Nummer 960]  960
Roosendaal, Henderina (*27-07-1812, †22-11-1812) [Dochter van 60 en 61]  60,VI
Roosendaal, Johanna (*18-03-1820, †15-05-1873) [Dochter van 60 en 61]  60,XI
Rooze, Jan (*01-04-1848, †05-09-1920) [Schoonzoon van 28 en 29]  28,I
Rooze, Marinus [Schoonvader van dochter van 28 en 29]  28,I
Roozendaal, Cornelia (*?-01-1859, †16-06-1859) [Dochter van 30 en 31]  30,X
Roozendaal, Cornelis (*?-07-1843, †23-10-1843) [Zoon van 30 en 31]  30,I
Roozendaal, Cornelis (*±1844) [Zoon van 30 en 31]  30,II
Roozendaal, Cornelis Jansz (*21-01-1781, †05-10-1843) [Nummer 60]  60
Roozendaal, Jacoba (*±1846, †20-11-1935) [Dochter van 30 en 31]  30,III
Roozendaal, Jan (~27-01-1809, †<1815) [Zoon van 60 en 61]  60,IV
Roozendaal, Jan (*28-11-1815, †20-10-1890) [Nummer 30]  30
Roozendaal, Jan (*?-03-1851, †12-08-1851) [Zoon van 30 en 31]  30,VI
Roozendaal, Jan (*?-05-1854, †13-10-1854) [Zoon van 30 en 31]  30,VIII
Roozendaal, Janus (~08-08-1806, †<18-08-1807) [Zoon van 60 en 61]  60,II
Roozendaal, Janus (~18-08-1807, †<09-02-1817) [Zoon van 60 en 61]  60,III
Roozendaal, Johanna (*06-02-1858, †19-06-1926) [Nummer 15]  15
Roozendaal, Johannis (*±1861, †16-01-1864) [Zoon van 30 en 31]  30,XI
Roozendaal, Lauwieze (*±1863, †30-01-1864) [Dochter van 30 en 31]  30,XII
Roozendaal, Louisa (~08-09-1805, †22-02-1885) [Dochter van 60 en 61]  60,I
Roozendaal, Marinis (*±1849, †18-04-1906) [Zoon van 30 en 31]  30,IV
Roozendaal, Neeltje (*±1850, †14-04-1851) [Dochter van 30 en 31]  30,V
Roozendaal, Neeltje (*04-12-1852, †26-05-1924) [Dochter van 30 en 31]  30,VII
Rosendaal, Elisabeth (~21-09-1695) [Dochter van 480 en 481]  480,I
Rosendaal, Jan Tobiasse (*08-02-1735, †26-02-1781) [Nummer 120]  120
Rosendaal, Maria (*1782) [Dochter van 120 en 121]  120,V
Rozendaal, Adriaan [Getuige bij doop van zoon van 240 en 241]  240,VII
Rozendaal, Adriaan (~12-08-1729, †1732) [Zoon van 240 en 241]  240,I; 481
Rozendaal, Adriaan (~11-05-1732) [Zoon van 240 en 241]  240,III
Rozendaal, Anthonij (~23-02-1777) [Zoon van 120 en 121]  120,I
Rozendaal, Cornelis (*20-01-1811, †27-03-1880) [Zoon van 60 en 61]  60,V
Rozendaal, Geertruidt (~22-06-1743) [Dochter van 240 en 241]  240,IX
Rozendaal, Henderina (*24-02-1818, †09-01-1897) [Dochter van 60 en 61]  60,X
Rozendaal, Jakob (~01-12-1740) [Zoon van 240 en 241]  240,VIII
Rozendaal, Jan (~01-10-1780) [Zoon van 120 en 121]  120,III
Rozendaal, Janna (*16-04-1814, †02-05-1814) [Dochter van 60 en 61]  60,VII
Rozendaal, Janus (*04-01-1817, †09-02-1817) [Zoon van 60 en 61]  60,IX
Rozendaal, Lioen (~04-03-1731, †1733) [Zoon van 240 en 241]  240,II
Rozendaal, Lioen (~29-11-1733) [Zoon van 240 en 241]  240,IV
Rozendaal, Lizebeth (~29-12-1737) [Dochter van 240 en 241]  240,VI
Rozendaal, Pieter (~05-06-1739) [Zoon van 240 en 241]  240,VII
Rozendaal, Pieter (~22-03-1778) [Zoon van 120 en 121]  120,II
Rozendaal, Tobias (~18-11-1703, †17-09-1772) [Nummer 240]  240
Ruissen, Pieternella  60,X
Sabben, Leijn Klaasse van [Schoonvader van zoon van 62 en 63]  62,II
Sabben, Maria van (*±1819, †<1902) [Schoondochter van 62 en 63]  62,II
Sas, Nicolaas (Klaas) van (*±1743, †15-07-1822) [Partner van 121]  121
Schagen, Adriana van [Partner van 112]  112
Schaik, Lena van (*±1715) [Getuige bij doop van dochter van 240 en 241]  240,VI
Scheele, Maatje Leins (*11-05-1716, †<1744) [Nummer 463]  463
Scheffers, Jannetje Pieternella  1
Schouwenaar, Jan [Schoonvader van zoon van 62 en 63]  62,IV
Schouwenaar, Maatje (*±1817, †09-04-1894) [Schoondochter van 62 en 63]  62,IV
Schulings, Teuntje [Schoonmoeder van dochter van 114 en 115]  114,II
Sevaal, Martijntje [Getuige bij doop van 962]  962
Sevale, Tobias [Getuige bij doop van dochter van 1924 en 1925]  1924,VI
Slaakweg, Marinus [Partner van 121]  121
Slabbekoorn, Cornelis (*20-09-1801, †04-09-1853) [Schoonzoon van 118 en 119]  118,VII
Slabbekoorn, Willem [Schoonvader van dochter van 118 en 119]  118,VII
Stee, Anthoni van [Schoonzoon van 118 en 119]  118,I
Steketee, Jan (*±1790) [Schoonvader van zoon van 56 en 57]  56,XI
Steketee, Johanna (*23-10-1837, †02-01-1919) [Schoondochter van 56 en 57]  56,XI
Stel, Adriaan van der [Schoonvader van zoon van 28 en 29]  28,II
Stel, Elizabeth van der (*26-01-1852, †25-10-1911) [Schoondochter van 28 en 29]  28,II
Stevens, Geert [Nummer 3850]  3850
Stevens, Janneke Geertsd [Nummer 1925]  1925
Stoel, Leendert [Schoonvader van dochter van 14 en 15]  14,VII
Stoel, Tonus Pieter (*28-02-1887, †15-02-1960) [Schoonzoon van 14 en 15]  14,VII
Stoutjesdijk, Helena [Schoonmoeder van zoon van 14 en 15]  14,III
Streid, Cornelia (*11-12-1797, †16-03-1881) [Partner van 56]  56
Strijckers, Mayken (Maria) (†1634) [Nummer 1923]  1923
Struijk, Anthonij Pieter [Schoonvader van zoon van 14 en 15]  14,VIII
Struijk, Lena Jacoba (*02-10-1888) [Schoondochter van 14 en 15]  14,VIII
Tavenier, Maatje (*±1690, †±1732) [Nummer 457]  457
Thomas, Dympna [Getuige bij doop van 960]  960
Tolhoek, Cornelia (*28-06-1786, †11-01-1836) [Dochter van 118 en 119]  118,I
Tolhoek, Dingenitje (*1791, †01-10-1873) [Dochter van 118 en 119]  118,III
Tolhoek, Geertruit (*06-10-1796, †24-04-1827) [Dochter van 118 en 119]  118,IV
Tolhoek, Jacob Cornelisse (*1764, †30-07-1825) [Nummer 118]  118
Tolhoek, Jacobus (*1802, †06-11-1875) [Zoon van 118 en 119]  118,VI
Tolhoek, Maatje (*19-10-1800, †16-04-1874) [Nummer 59]  59
Tolhoek, Maria (*13-03-1804, †08-03-1877) [Dochter van 118 en 119]  118,VII
Tolhoek, Willemina (*1788, †16-07-1842) [Dochter van 118 en 119]  118,II
Tolleman, Cornelis (*±1838, †31-03-1906) [Schoonzoon van 30 en 31]  30,III
Tolleman, Jan [Schoonvader van dochter van 30 en 31]  30,III
Toorenaar, Annie [Schoondochter van 1]  1,I
Tramper, Cornelis (*±1816) [Partner van 59]  59
Tramper, Johanna [Schoonmoeder van dochter van 28 en 29]  28,I
Velde, Johannes van de [Schoonzoon van 118 en 119]  118,III
Verijke, Anthonie Pieter (*12-01-1893, †16-02-1960) [Schoonzoon van 14 en 15]  14,XII
Verijke, Cornelis (*05-11-1868) [Schoonvader van dochter van 14 en 15]  14,XII
Verkets, Johanna [Nummer 459]  459
Vermaire, Tannetje [Getuige bij doop van zoon van 240 en 241]  240,IV
Vermerris, Maatje [Schoonmoeder van dochter van 30 en 31]  30,III
Verschuil, Jacobus [Getuige bij doop van zoon van 240 en 241]  240,II
Versies, Tannetje (*1789) [Schoondochter van 114 en 115]  114,I
Versijs, Marinus [Schoonvader van zoon van 114 en 115]  114,I
Verstrate, Jansje [Schoonmoeder van zoon van 1924 en 1925]  1924,IX
Viergever, Daniel (*14-12-1836) [Schoonvader van dochter van 14 en 15]  14,II
Viergever, Johannis (*12-08-1876, †09-12-1950) [Schoonzoon van 14 en 15]  14,II
Vis, Kornelia Johanna (*13-05-1900) [Schoondochter van 14 en 15]  14,XV
Vis, Marinus Adriaan (*09-03-1899, †26-03-1967) [Schoonzoon van 7]  7,II
Vis, Pieter Marinus (*±1864) [Schoonvader van dochter van 7]  7,II
Visse, Willemijntje [Getuige bij doop van 120]  120
Vos, Johanna de [Schoonmoeder van dochter van 224 en 225]  224,II
Vos, Stoffel de [Getuige bij doop van dochter van 240 en 241]  240,IX
Vyncke, Lysbeth Jans de [Nummer 963]  963
Waele, Marinus de [Schoonzoon van 1924 en 1925]  1924,I
Wandel, Adriaan [Schoonvader van dochter van 7]  7,II
Wandel, Jakob Kornelis (*15-02-1903, †22-05-1943) [Schoonzoon van 7]  7,II
Weele, Clasina Marinusse van (*1765, †08-04-1830) [Nummer 119]  119
Weele, Marinus van [Nummer 238]  238
Westplate, Adriaan [Schoonvader van zoon van 118 en 119]  118,VI
Westplate, Paulina (*1812, †18-03-1888) [Schoondochter van 118 en 119]  118,VI
Westrate, Adriaantje Mattijsse [Schoonmoeder van dochter van 118 en 119]  118,I
Weststrate, Dignus (*±1834, †29-11-1876) [Schoonzoon van 60 en 61]  60,X
Weststrate, Jan [Schoonvader van dochter van 60 en 61]  60,X
Wielen, Lijntje van der [Schoonmoeder van zoon van 14 en 15]  14,V
Willems, Janneken [Getuige bij kerkelijk huwelijk van zoon van 962 en 963]  962,III
Wingen, Maria Janse van (*1762) [Nummer 125]  125
Winter, Geraart de [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 448 en 449]  448,VII
Wiskercke, Elisabeth Claasse [Schoonmoeder van dochter van 118 en 119]  118,II
Wiskerke, Adriaan (*±1809, †06-11-1861) [Schoonzoon van 60 en 61]  60,X
Wiskerke, Levina Cornelisse [Partner van 240]  240
Wiskerke, Pieter [Schoonvader van dochter van 60 en 61]  60,X
Witte, Pieternella de [Schoonmoeder van dochter van 14 en 15]  14,VII
Wolf, Cornelis Wilhelm (*12-03-1925, †04-09-1993) [Partner van 1]  1
Wolf, Jolande Corrina [Dochter van 1]  1,II
Wolf, Peter Johan [Zoon van 1]  1,I
Wolf, Pieter Jacobus (*03-07-1897, †21-07-1990) [Schoonvader van 1]  1
Wolf, Yvonne Cecile [Dochter van 1]  1,III
Wolsen, Catharina (*1760, †>1806) [Nummer 113]  113
Zeevaard, Jozina (*04-06-1797, †31-03-1878) [Schoonmoeder van zoon van 56 en 57]  56,XI
Zuiddijk, Adriana (*17-09-1732)  224,II
Zweeden, Maatje van [Schoonmoeder van dochter van 28 en 29]  28,V
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.0.5 op 01-11-2008 07:49